of 65101 LinkedIn

Anja Hoffmans

Anja Hoffmans studeerde rechten in Amsterdam. Zij is in 1989 aan de Universiteit van Leiden gepromoveerd op het onderwerp ‘privatisering van de sociale zekerheid’. Vervolgens werkte zij enkele jaren aan de Universiteit van Amsterdam. In 1992 werd zij advocaat.

In 2009 heeft zij met twee collega’s Clingendael Advocaten in Den Haag opgericht, een kantoor gespecialiseerd in arbeids- en ambtenarenrecht. Naast haar advocatenpraktijk werkt Anja mee aan een aantal tijdschriften en boeken op haar vakgebied. Ook geeft zij regelmatig cursussen over arbeids- en ambtenarenrecht.
 • Roddel en achterklap

  Reageer
  Met rancuneuze collega’s is het oppassen geblazen. Er kunnen zo maar achter je rug om allerlei beschuldigingen over je worden geuit, die uiteindelijk tot ontslag leiden. Het overkwam in elk geval een medewerker van de Koninklijke Marechaussee. Hij zou tijdens wachtdiensten op Paleis Noordeinde, bij de Koninklijke Stallen en op het Catshuis herhaaldelijk misbruik hebben gemaakt van zijn dienstwapen.
 • Ambtelijke klokkenluiders

  Reageer
  De Hoge Raad heeft onlangs bepaald dat de strafvervolging tegen Ad Bos, de klokkenluider die de ambtelijke bouwfraude aan de kaak heeft gesteld, moet worden voortgezet. Eerder had Bos een regeling getroffen met Minister ter Horst, waarbij hem een schadevergoeding is toegekend. Enerzijds wordt Bos dus door de Staat beloond voor zijn gedrag, anderzijds wordt hij strafrechtelijk vervolgd.
 • Slapend rijk

  Reageer
  In de discussie over afschaffing van het ambtenarenrecht wordt wel verwezen naar de te lange duur van de bezwaar- en beroepsprocedures. De werkgever in het bedrijfsleven die een werknemer wil ontslaan kan binnen twee maanden duidelijkheid hebben van de rechter.
 • Tijdelijk en kwetsbaar

  1 reactie
  Welk signatuur de nieuwe regering ook zal krijgen, bezuinigingen op het ambtenarenapparaat lijken onontkoombaar. Politieke partijen roepen om het hardst dat het aantal overheidsdienaren echt omlaag moet. Als het zover komt, zal de overheidswerkgever waarschijnlijk als eerste kiezen voor de weg van de minste weerstand. Welke ambtenaren kan ik gemakkelijk kwijt?
 • Na het slagveld

  1 reactie
  Eén van de onderwerpen in de verkiezingsstrijd was de positie van ambtenaren. Het aantal ambtenaren moet verminderen en dit moet dan bezuinigingen opleveren. Maar dat is nog maar de vraag.
 • Ambtenaren en de vrijheid van meningsuiting

  1 reactie
  In het publieke debat speelt het recht op vrijheid van meningsuiting een grote rol. Het gaat hier om een in de Grondwet vastgelegd recht, waar veel waarde aan wordt gehecht. Dit grondrecht geldt echter niet onbeperkt voor iedereen: voor ambtenaren is een beperking in de wet opgenomen.
 • Het einde van de ambtenaar?

  3 reacties
  D’66 en CDA willen de ambtenarenstatus afschaffen. Beide partijen verwachten honderden miljoenen euro’s te besparen door de uitkeringen van ambtenaren aan te pakken en ambtenaren in alle opzichten gelijk te stellen aan werknemers. Zo zou de flexibiliteit van ambtenaren worden vergroot. Maar is dat ook zo?
 • Doorbetalen van loon bij stakingen?

  Reageer
  De stakingen van de vuilnismannen zijn deze weken volop in het nieuws. Inzet is een loonsverhoging. Maar hoe zit het met de doorbetaling van loon tijdens de stakingen?
 • Stoeiende collega’s

  Reageer
  Tijdens een pauze op het werk gaat een ambtenaar achter één van zijn collega’s staan, die onderuit gezakt op een stoel zit. Hij pakt zijn collega van achteren vast en neemt hem, bij wijze van grap, in een houdgreep. Het gaat echter mis: de stoel kantelt en de collega loopt (nek)letsel op. Wie is hier aansprakelijk voor? De ambtenaar die zijn collega in een houdgreep nam? De (gemeentelijke) werkgever, omdat het onder werktijd gebeurde?
 • Dag en nacht ambtenaar

  Reageer
  Een politieagent gebruikt in het openbaar maar in zijn vrije tijd, verboden verdovende middelen (XTC) en verstrekt dit ook aan zijn vriendin, die eveneens politieagente is. Zijn werkgever komt hier achter. Kan de werkgever de politieagent disciplinair bestraffen? Of gaat het de werkgever niets aan wat een ambtenaar in zijn vrije tijd doet?
 • Voorwaardelijk strafontslag, een zucht van verlichting?

  Reageer
  Een ambtenaar die zich schuldig maakt aan plichtsverzuim kan daarvoor disciplinair worden gestraft. De straffen variëren van licht (schriftelijke berisping) tot zeer zwaar (strafontslag met onmiddellijke ingang). De werkgever heeft ook de mogelijkheid om een voorwaardelijke straf op te leggen, bijvoorbeeld een voorwaardelijk strafontslag.
  Als voorwaarde geldt dan bijvoorbeeld dat de ambtenaar zich binnen een bepaalde tijd niet opnieuw schuldig mag maken aan ernstig plichtsverzuim. Doet hij dat toch, dan volgt alsnog onvoorwaardelijk ontslag.
 • Privacy en e-mail op het werk

  1 reactie
  Iedere werknemer zal op het werk wel eens privé internetten of e-mailen. Soms wil de werkgever het internetgebruik van een werknemer heimelijk controleren of de e-mailbox van de werknemer inzien. Mag dat zo maar?
 • Hoe vertrouwelijk is uw personeelsdossier?

  Reageer
  U denkt waarschijnlijk dat uw personeelsdossier vertrouwelijk is en dat niemand, behalve uw leidinggevende, toegang heeft tot deze informatie. Het gaat toch niemand iets aan welke opleidingen u heeft gevolgd? Of hoe lang u bij een bepaalde afdeling werkt? De werkelijkheid is anders.
 • Religie op de werkvloer

  Reageer
  Een man met baard en – volgens de IND - Arabisch uiterlijk solliciteert bij de IND naar de functie van hoor- en beslismedewerker. Tijdens het sollicitatiegesprek wordt hem gevraagd of hij om religieuze redenen een baard heeft. De man bevestigt dit.
  De IND wijst hem vervolgens om deze reden af.
 • Mogen ambtenaren actie voeren?

  Reageer
  Ambtelijk Nederland is actiebereid. In het openbaar vervoer zijn er publieksvriendelijke acties tegen de verhoging van de AOW-leeftijd. Bij provincies, gemeenten en waterschappen zullen vanaf begin februari een maand lang acties worden gevoerd om de cao-onderhandelingen kracht bij te zetten.