of 62284 LinkedIn

De duivel in Gouda

The Devil is in the details.  Maar soms duikt de duivel juist op tussen alle details door, bij gebrek aan overzicht. Dat lijkt het geval in Gouda. Het laatste jaar kwam Gouda steeds weer in het nieuws vanwege de manier waarop de gemeente omgaat met inburgering, integratie en Marokkaanse crimineeltjes.

Gouda kampt met nogal wat overlast van Marokkaanse jongeren. Een dik jaar geleden besloot busmaatschappij Connexxion niet meer door de Goudse wijk Oosterwei te rijden vanwege de voortdurende aanvallen van stenengooiende jongeren.

Eind vorig jaar werden automobilisten met sneeuwballen tot stoppen gedwongen waarna hun auto leeggeroofd werd. Juist in een gemeente die met dermate grote problemen op het gebied van ordehandhaving kampt en bij het rijk voortdurend aandringt op miljoenen extra voor meer handhavingscapaciteit en gezinscoaches verwacht je een enigszins straffe hand, een no-nonsense mentaliteit om de boel weer op orde te krijgen.

Gouda komt echter voortdurend in het nieuws vanwege zaken die op zijn zachtst gezegd de wenkbrauwen doen fronsen. Zoals inburgeraars die met de taxi worden opgehaald om hun fietslessen te kunnen volgen. Of een apart busje om allochtone vrouwen naar een dagopvangvoorziening te brengen omdat ze geen klok kunnen kijken en daardoor het busje missen. Bovendien zou de chauffeur geen man mogen zijn.

Een ansichtkaartenactie om Goudse criminelen erop te wijzen dat de politie ze in de gaten houdt. En meest recentelijk de ophef over het feest dat op kosten van de gemeente Gouda is georganiseerd door Marokkaanse jongeren om de situatie in de wijk Oost tijdens de kerstvakantieperiode ‘beheersbaar te houden’.

Als journalisten pikken wij deze onderwerpen op en vragen wij de gemeente Gouda om een verklaring. De gemeente wil niet altijd reageren of burgemeester en wethouders zitten de hele dag in vergadering zoals afgelopen woensdag het geval was. Ondertussen ontstond overal in pers en politiek consternatie over de zoveelste Goudse faux pas, maar de communicatieafdeling volstond met een nietszeggend persberichtje.

Die persberichten houden meestal in dat Gouda weer eens slachtoffer is van het slecht geïnformeerde journaille. Vervolgens komen er zeer gedetailleerde verklaringen zoals: ‘Degenen die het geld kregen waren helemaal niet de Marokkaanse jongeren die de auto’s hadden overvallen.’ Nee, dat klopt, maar het was wel een feest voor de overlastveroorzakers om, zoals de gemeente het zelf stelt, de situatie in de buurt beheersbaar te houden. Volgens Gouda hadden de jongeren helemaal niet zomaar een envelop geld gekregen. Of eigenlijk wel, maar ze moesten dat wel achteraf met bonnetjes verantwoorden.

En die taxi’s voor inburgeraars? Nee, ook daar was Gouda weer verkeerd begrepen. Dat was alleen voor mensen met een handicap of mensen die langer dan een uur moesten reizen naar de plek waar de fietscursus werd gegeven. Klinkt niet erg aannemelijk, want hoeveel mensen met een handicap stuur je op fietscursus en hoe groot is Gouda eigenlijk dat je daar een uur kunt rondreizen zonder de stadsgrenzen te overschrijden?

Na de publicatie van het artikel ‘Gouda blijft doorblunderen met integratie’,  afgelopen woensdag op de website Binnenlandsbestuur.nl hing ook onmiddellijk de gemeentewoordvoerster aan de lijn. Het artikel stond vol onjuistheden. Het artikel was suggestief. Zo leek het alsof het geld rechtstreeks naar de criminele jongeren was gegaan in plaats van naar goedwillende jongeren die een feest organiseerden voor de jongeren die blijkbaar doorgaans de boel in Oost uit de hand laten lopen. En dat is toch heel iets anders. Volgens de gemeente.

Steeds weer weet Gouda de ogen van pers en politiek op zich te vestigen door opmerkelijke zaken die er niet zelden toe leiden dat ministers op het matje worden geroepen door de Kamer. En Gouda reageert steeds meer als het verongelijkte kind dat niets verkeerd ziet in het eigen handelen, maar de schuld geeft aan anderen, die allemaal de pik op hem hebben.

Maar dat alle incidenten leiden tot een totaalbeeld dat Gouda het pamperen van een bevolkingsgroep maar niet af kan leren, en zo kiezers in de handen van politieke stromingen drijft die bestaan bij de gratie van onderbuikgevoelens, dat wil er maar niet in.

Gouda blijft de zaken tot op detail analyseren en ziet de duivel tussen de details niet staan.

Eric de Kluis
Chef Webredactie