of 64120 LinkedIn

Bij ontslag compenseert UWV niet altijd

Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers, dus ook overheidswerkgevers, een compensatie krijgen voor de transitievergoeding die zij moeten betalen als zij een langdurig zieke werknemer ontslaan. Maar daar moeten ze niet altijd op rekenen.

Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers, dus ook overheidswerkgevers, een compensatie krijgen voor de transitievergoeding die zij moeten betalen als zij een langdurig zieke werknemer ontslaan. Maar daar moeten ze niet altijd op rekenen.

Transitievergoeding voor ontslagen zieke ambtenaren


Sinds de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking is getreden, kunnen ook overheidswerkgevers een transitievergoeding verschuldigd zijn als zij afscheid willen nemen van hun ambtenaren. Goed nieuws is dat vanaf 1 april die vergoeding door het UWV kan worden gecompenseerd bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met langdurig zieke werknemers. Maar die compensatie zullen ze niet in alle gevallen krijgen, zegt advocaat arbeids- en ambtenarenrecht Bob de Bruijn van Ten Holter Noordam Advocaten (Rotterdam).

Ziekte
Vanaf 1 januari 2020 werken alle ambtenaren die onder de Wnra vallen met een arbeidsovereenkomst en hebben in bepaalde gevallen dus bij ontslag ook recht op een transitievergoeding. Ook ambtenaren die langdurig ziek zijn (langer dan twee jaar, 104 weken) kunnen bij ontslag zo’n vergoeding krijgen.

In het bedrijfsleven is de transitievergoeding met ingang van 1 juli 2015 ingevoerd. Indien het einde van de periode van 104 weken ziekte na 1 juli 2015 lag en de arbeidsovereenkomst is beëindigd met betaling van de transitievergoeding, dan wordt de betaalde transitievergoeding in principe door het UWV gecompenseerd. Die datum is ‘de knip’, zoals De Bruijn het omschrijft: op die dag werd de Wet werk en zekerheid ingevoerd, samen met de transitievergoeding. Ambtenaren hebben te maken met een veel recentere ‘knip’: 1 januari 2020 – vanaf die dag kunnen zij aanspraak maken op een transitievergoeding.

‘Normaal’
Als overheidswerkgevers bij ontslag van langdurige zieke werknemers zo’n vergoeding moeten betalen, worden zij dan ook gecompenseerd? ‘Dat kan, maar hoeft toch niet altijd het geval te zijn’, zegt De Bruijn, ‘hoewel ze er misschien wel op rekenen. De compensatie door het UWV is namelijk maximaal de transitievergoeding die is opgebouwd vanaf het begin van het dienstverband tot het moment dat de ambtenaar twee jaar ziek is. Als de periode van 104 weken ziekte al is verstreken vóór 1 januari 2020 en de arbeidsovereenkomst pas ná die datum wordt beëindigd, dan wordt de transitievergoeding niet door het UWV gecompenseerd. Vóór 1 januari 2020 bestond voor de ambtenaar namelijk nog geen recht op een transitievergoeding. Ambtenaren vielen toen nog niet onder het ‘normale’ arbeidsrecht.’

Loonsanctie
Eindigt de periode van 104 weken ziekte ná 1 januari 2020, dan kan een transitievergoeding wel worden gecompenseerd. Wordt het dienstverband nog voortgezet – de ambtenaar blijft na die 104 weken nog in dienst, bijvoorbeeld als gevolg van een door het UWV opgelegde loonsanctie – dan zal de hoogte van de transitie­vergoeding overigens oplopen. Zo’n loonsanctie kan door het UWV aan de werkgever worden opgelegd indien deze onvoldoende aan haar re-integratieverplichtingen heeft voldaan. De sanctie houdt in dat de werkgever verplicht is het loon van de werknemer een jaar langer door te betalen.

Rekening werkgever
Wil de overheidswerkgever na het ontslag een compensatie van de transitievergoeding, dan wordt deze alleen vergoed tot het bedrag aan transitievergoeding berekend naar de datum waarop de periode van 104 weken ziekte is verstreken – de rest van de transitievergoeding (opgebouwd tijdens de periode na 104 weken) is dan voor rekening van de werkgever.

De Bruijn: ‘Het is goed dat overheidswerkgevers dit in het achterhoofd houden en er dus niet zondermeer van uitgaan dat de aan de arbeidsongeschikte ambtenaar betaalde transitievergoeding door het UWV in alle gevallen (geheel) zal worden gecompenseerd. Zeker niet in de situatie dat de periode van 104 weken ziekte al vóór 1 januari 2020 is verstreken.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Vacatures

Dossier: coronavirus

Afbeelding

 

In dit dossier leest u alle artikelen van Binnenlands Bestuur over het coronavirus.