of 65101 LinkedIn

Betalen naar gebruik regionaal invullen

Harold Lek en Peter Colon Reageer

Het is onvermijdelijk dat nog voor 2030 Betalen naar Gebruik (BnG), het belasten van rijdend autoverkeer, in Nederland wordt ingevoerd. De snelle groei van het aantal elektrische personenauto’s zal hiervoor de belangrijkste aanleiding zijn. 

Deze weggebruikers betalen immers geen brandstofaccijnzen, waardoor deze inkomsten voor het Rijk ver terugvallen. De komende jaren moet daarom een alternatief systeem worden ontwikkeld, waarbij BnG het meest kansrijk lijkt te zijn. Wij pleiten ervoor om BnG in de vorm van een regionale heffing in te voeren. Automobilisten betalen dan een heffing bij het passeren van de cordongrens en genereren zo opbrengsten voor de regio die deze heffing toepast. De heffing stimuleert daarnaast een gedragsverandering en reizigers gaan bijvoorbeeld vaker autodelen, op andere tijden rijden en meer met fiets en OV. Dan krijgen we een mobiliteitstransitie.

Er zijn meerdere goede redenen om de keuze op een vorm van regionale heffing te laten vallen, met name in verband met de grote uitdagingen die de stedelijke regio’s in Nederland voor de komende jaren op zich af zien komen. Een landelijke kilometerheffing is vooral een alternatief voor de wegvallende accijnsinkomsten uit motorbrandstoffen, maar levert geen inkomsten op die regionale overheden kunnen inzetten voor het oplossen van de regionale vraagstukken, zoals de achterblijvende bereikbaarheid van economische kern- en woongebieden, exploitatietekorten in het OV (sterk vergroot door de Corona-crisis) het tekort aan betaalbare woningen, de nog immer doorwerkende stikstofcrisis, de noodzakelijke reductie van broeikasgassen tot 2030 en de behoefte aan open landschappen en natuur vragen om een integrale oplossing.

Een regionale cordon- of spitsheffing genereert dus niet alleen inkomsten die kunnen worden gebruikt om wegvallende rijksinkomsten te compenseren en om investeringen in nieuwe OV-verbindingen te bekostigen. Ook ontstaan zo mogelijkheden om de mobiliteit te sturen en zo bij te dragen aan een mobiliteitstransitie. Zonder deze transitie is het realiseren van bouwprogramma’s soms zelfs niet mogelijk vanwege het tekort aan ruimte door te veel rijdende en geparkeerde auto’s, zoals onder andere blijkt uit de verkenningen van VINU bij de ontwikkeling van het Central Innovation District en de Binckhorst in het centrum van Den Haag.

Gezien de lange doorlooptijden is het van belang om nu al snel te beginnen. Het Rijk kan starten met het voorbereiden van de Belastingherziening 2025 en regio’s kunnen aan de slag met het uitdenken van een aanpak, in kaart brengen van effecten en het zetten van eerste stappen naar de implementatie. Belangrijk daarbij is om een plan te maken dat breed door de politiek en maatschappij wordt gedragen. Voor politiek draagvlak is het belangrijk dat ‘gewone mensen’, zoals de verpleegster en politieagent, niet worden ‘gepakt’ omdat zij de auto nodig hebben om voor (nacht)diensten met de auto naar het werk te rijden. Dit is mogelijk met congestie- en cordonheffing, maar vraagt om maatwerk. Om zo’n gedragen plan te maken is een gezamenlijke aanpak van Rijk en regio’s noodzakelijk. Wij denken dat de tijd nu rijp is om nu door te pakken.

Harold LekVINU en Peter ColonPeter Colon Advies

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.