of 58952 LinkedIn

Parkeergeld heeft duidelijk invloed op winkelgebied

Gert Jan van ’t Land 12 reacties

Guido van Woerkom, de kersverse voorzitter van Detailhandel Nederland, vindt dat gemeenten meer werk moeten maken van goedkoper parkeren. Anders wint het internetkopen nog meer terrein en neemt de leegstand in winkelstraten verder toe. Kennisinstellingen op het gebied van parkeren zijn het niet met Van Woerkom eens. De consument laat zich niet door parkeergeld van de wijs brengen, aldus onderzoekers. Maar klopt dat wel? In Winschoten is betaald parkeren onlangs afgeschaft. De effecten op de lokale economie zijn indrukwekkend.

Winschoten, gelegen in Noord-Oost Groningen, is trots op de gezellige binnenstad en het uitgebreide winkelaanbod. Toch heeft de detailhandel het ook hier de laatste jaren moeilijk, de leegstand is toegenomen. Boosdoeners zijn de economische crisis, de bevolkingskrimp en de toename van internetwinkelen. Winschoten neemt met de provincie Groningen als belangrijkste bondgenoot allerlei maatregelen om de binnenstad aantrekkelijk te houden. Een van de maatregelen is het afschaffen van de parkeerbelasting per begin 2015. Dat gebeurde op dringend verzoek van de winkels en bedrijven in het centrum. Wat levert dat op voor de retailers?

 

Omdat we omzet niet kunnen meten (dat kan alleen de belastingdienst) hebben we de binnenstadsondernemers benaderd met enquêtes. Circa tweederde van de ondernemers vulde de vragenlijsten in. Dit leerde ons het volgende: het aandeel ondernemers dat zei ‘vertrouwen te hebben in het winkelgebied’ nam toe van 60 procent voor de invoering van vrij parkeren naar rond 80 procent na de afschaffing van de parkeertarieven. Het aantal ondernemers dat een daling van de omzet verwacht daalde van 25 procent naar ongeveer 10 procent. Ook rapporteerden de meeste ondernemers dat de omzet gelijk was gebleven, terwijl elders de winkelomzet in vergelijkbare kernen onder druk stond. Het aantal ondernemers dat investeerde in de eigen zaak nam na de invoering van vrij parkeren toe van ruim 50 procent tot 70 procent
.

We hebben op drie momenten gemeten: voor de afschaffing van het parkeergeld, 3 maanden daarna en een jaar later. De verbeteringen die we in maart 2015 hebben gemeten, vonden we ook in december 2015.

 

We hebben de ondernemers gevraagd wat zij merken van het gratis parkeren. De antwoorden zijn duidelijk: meer bezoekers die rustiger winkelen en die niet langer gejaagd op hun horloge kijken of ze wel op tijd bij de parkeermeter terug zijn. Het grootste nadeel is dat bezoekers soms langer moeten rondrijden en er soms veel geparkeerde auto’s staan. Ook de bezoekers aan de binnenstad zijn veel tevredener geworden over bereikbaarheid en parkeren.

 

Hoe komt het toch dat onderzoekers zo stellig zijn dat parkeergeld geen invloed heeft op de omzet van de winkelier? Wij vroegen ons dat ook af toen we overlegden over het afschaffen van het parkeergeld. Je zou verwachten dat dingen die je goedkoper maakt aantrekkelijk worden. Zeker nu de consument helemaal niet meer in de auto hoeft te stappen en lekker vanaf de bank via de computer of tablet aankopen kan doen.

 

Ik vond onderzoek dat een ander beeld schetst. Een greep: detailhandel Nederland schrijft al jarenlang dat parkeergeld slecht is voor de winkelier. Goudappel Coffeng meldde in 2004 dat consumenten minder positief zijn over winkelcentra met een hoog parkeertarief. RABO-onderzoekers schreven in 2013 dat omzetgroei vrijwel uitsluitend plaatsvindt in winkelgebieden met gratis parkeren en een onderzoek van de Universiteit in Nijmegen uit 2012 zegt dat 'betaald parkeren een overwegende negatieve invloed heeft op de vloerproductiviteit van een winkelgebied'.

 

De ervaring in Winschoten ondersteunt de onderzoekers die tegen de gevestigde mening ingaan. In Winschoten heeft vrij parkeren een positief effect op het winkelgebied. Dat lijkt een steun in de rug voor Van Woerkom die zegt: 'Gemeenten spelen een sleutelrol bij het vestigingsklimaat in de winkelcentra. … Een maatregel die alle gemeenten eenvoudig kunnen nemen is het verlagen van de parkeertarieven'.

 
Gert Jan van ’t Land is onafhankelijk projectleider en adviseur

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Carien Bölger (fractievoorzitter gemeenteraad Blaricum) op
zijn er ook vergelijkende cijfers van de invloed van invoering van een blauwe zone in het kernwinkelgebied. bij ons vragen de lokale winkeliers van versproducten hier indringend om. dit omdat er inmiddels heel veel horeca en kantoorfuncties in het centrumgebied zijn gekomen
Door Jos op
Ik bedoel natuurlijk "daar kan betaald parkeren niet de oorzaak zijn"
Door Jos op
Er zijn ook verschillende ervaringen waar winkeliers gratis parkeren weer teruggedraaid willen zien omdat het niet tot omzetverhoging leidt maar wel tot andere problemen. En dan de VS, het land van gratis parkeren bij de grote malls (overal). Ook daar vallen grote ketens inmiddels om. En daar kan gratis parkeren toch vooral niet de oorzaak zijn! Ergo, parkeertarieven gaan het retailprobleem niet oplossen. Dat is een vlucht vooruit en de kop in de grond.
Door Hans Voerknecht (Projectmanager Verkeer en Vervoer) op
Van Woerkom en van 't Land maken grote denkfouten. Maar allereerst Winschoten: Natuurlijk gaan winkeliers een beleidswijziging waar ze jaren voor hebben gevochten niet binnen een paar maanden afschieten. Maar gevraagd naar de effecten op de omzet, geeft (self-reported door de winkeliers) bijna de helft van de winkeliers geen omzetwijziging aan en maar iets meer een positieve dan een negatieve wijziging. Bovendien, stel dat er een effect zou zijn (en objectieve onderzoeken bestrijden dat) dan is het een comparatief voordeel. Dus wat er in het ene winkelgebied bijkomt, gaat er elders af. Maar het voornaamste effect is (omdat gratis parkeren niet bestaat) de gemeenten meer gaan betalen voor parkeren en de mensen die niet per auto gaan winkelen meebetalen aan het parkeren van diegenen die dat wel per auto doet. Lijkt me ongewenst en onrechtvaardig.
Door JaapvV (adviseur, o.a. voorzieningen) op
Tsja, je moet iets roepen nietwaar? Dan maar parkeren, dat snapt iedereen, toch? Welnu, gratis parkeren levert geen een op een meer omzet op. 'Vloerproductiviteit' benutten doe ik thuis ook, flaneeders kopen niet automatisch en het aandeel internetaankopen is 5 procent van het totaal, maar 22% van de totale omzet. Gratis parkeren is een van de meest gehypte 'oplossingen' tegen leegstand en internet. Niet dus.
Door Jan op
Welja, en dan de OZB maar omhoog zeker?
Door Wottsjer (watcher) op
Het ANWB-geluid vanaf een nieuwe plek getoeterd. Als dat nou als nationale ombudsman gekund had. Goed bezig?
Door Opmerker op
Om een functioneel, goed bereikbaar en goed ingericht dus mooi winkelgebied te kunnen bezoeken, wil ik wel betalen voor parkeren. Ik denk dat ik niet de enige ben.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Laat Van Woerkom eerst zijn huiswerk maar eens over doen en degelijk onderzoek verrichten. Veel parkvoorzieningen/parkeergarages zijn in particuliere handen. Bovendien wie betaalt het deficit als
gemeenten minder inkomsten krijgen uit parkeren? Dat moeten de burgers natuurlijk opbrengen. Wie lost bovendien de problemen op als er teveel auto's in de binnensteden willen/moeten parkeren?.
Een slecht onderbouwd voorstel met weinig diepgang Guido!
Door Bart van de Hulsbeek (Communiceren en innoveren in parkeren) op
Een enquête is uiteraard een ander onderzoek dan een kwantitatief onderzoek naar omzetveranderingen. Natuurlijk hebben mensen vertrouwen in het afschaffen van parkeergeld en het effect daarvan op winkelbezoek. Maar is er ook een causaal verband tussen die twee? Dat toont dit onderzoek niet aan. Daarom is het afschaffen van parkeergeld misschien wel een pseudo-oplossing die het probleem tijdelijk maskeert. Daarna kan het probleem in alle hevigheid terugkomen en dan ben je als samenleving verder van huis.

Goed overleg met alle belanghebbenden, waarbij de lokale overheid als belanghebbende wordt beschouwd (want houder van het algemeen belang) werkt beter dan het innemen van stellingen door verschillende belanghebbenden. "Mutual Gain", daar gaat het om, voor inwoners, voor bedrijven en voor het algemeen belang. Ik heb daar in verschillende gemeenten ervaring mee opgedaan en geleerd dat versteende belangen niet leiden tot gedragen oplossingen.