bestuur en organisatie / Partnerbijdrage

Kiest u voor een eigen cao of voor een sectorale cao?

Kiest u voor een eigen cao of voor een sectorale cao (CAO Gemeenten)? Welke vragen dienen zich aan bij het maken van deze keuze?

09 november 2017

AfbeeldingMr. B.J. (Bart Jeroen) Boiten


Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Deze wet betekent een fundamentele wijziging voor de rechtspositie van gemeenteambtenaren. Het civiel recht wordt van toepassing op hun rechtspositie. De komende jaren moet er van alles gebeuren. De eerste stap moet u zetten voor 1 januari 2018.

Uw organisatie heeft de keuze tussen een eigen en een sectorale cao
U kunt ervoor kiezen om de inhoud van de arbeidsovereenkomst in de nieuwe situatie nader te laten invullen door de inhoud van een sectorale cao, zoals bijvoorbeeld de (nog te vormen) CAO Gemeenten. Overheidswerkgevers kunnen er echter ook voor kiezen om de regie (meer) in eigen hand te houden en zelf een cao tot stand te brengen (een ‘ondernemings-cao’). Op die manier kunt u – binnen de kaders van het civiele arbeidsrecht – zelf bepalen hoe het arbeidsvoorwaardenpakket wordt vormgegeven. In een eigen cao kunt u bijvoorbeeld een andere aanspraak op ‘bovenwettelijke’ vakantiedagen toekennen dan in een sector-cao of kunt u een ander functiegebouw introduceren.

Bij het maken van een keuze dienen zich dan vragen aan als:
 • Wat willen wij als gemeente bereiken met de ontwikkeling van een nieuwe cao voor ambtenaren?
 • Welke consequenties brengen beide opties met zich mee?
 • Wat zijn de voor- en nadelen?
 • Welke optie is haalbaar?

Capra en BMC kunnen  u helpen bij een weloverwogen keuze
U wilt weten waar u aan begint en een weloverwogen keuze maken op basis van uw ambities en mogelijkheden. Capra en BMC kunnen u daarbij helpen. U kent ons als specialist in het ambtenarenrecht en het (civiele) arbeidsrecht. BMC heeft adviseurs die hun wortels hebben in de praktijk van gemeenten: met kennis van zaken en gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. Samen kunnen we u dan ook uitstekend ondersteunen bij het maken van die belangrijke keuze. Dat doen we in drie stappen.
Stap 1: Informeren
 • Informatie op maat over de Wnra, opties en hun consequenties, uitvoeringsaspecten.
 • Gebaseerd op uw gemeente (vooraf vindt er een uitgebreid voorgesprek plaats).
 • Gericht op een select gezelschap van keyspelers binnen uw organisatie.

Stap 2: Quickscan en advies
 • Quickscan van kansen en mogelijkheden m.b.t. een eigen cao of aansluiting bij een sectorale cao. Aspecten: huidige regelingen en personele situatie, uw wensen en behoeften op het terrein van arbeidsvoorwaarden, draagvlak in de organisatie.
 • Helder advies. Consequenties, voor-en nadelen worden helder. U ontwikkelt uw eigen beslisboom.

Stap 3: Dialoog

 • Het 'goede' gesprek. Rondetafelgesprek met keyspelers. We stellen de vragen die spelen en organiseren een scherpe en diepgaande dialoog.
 • Opstellen van een slotdocument op basis waarvan u kunt kiezen.

Geïnteresseerd?
Graag gaan wij vrijblijvend met u in gesprek over wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen. Mocht u nu direct al ondersteuning nodig hebben, neem dan contact op met Bart Jeroen Boiten van Capra Advocaten, of met Arnoud Luijsterburg van BMC.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.