Advertentie

VNG: weinig keus in wetsvoorstel centraal stemmen

Hoewel gemeenten volgens een wetsvoorstel kunnen kiezen om wel of niet centraal stemmen te tellen, is het volgens de VNG en de NVVB een keuze tussen centraal tellen versus ‘verkapt’ centraal tellen. ‘De extra forse belasting die nu van gemeenten wordt gevraagd, is niet nodig.’

15 juli 2020
Tellen-van-stemmen-shutterstock-593425163.jpg

Hoewel gemeenten volgens een wetsvoorstel kunnen kiezen om wel of niet centraal stemmen te tellen, is het volgens de VNG en de NVVB een keuze tussen centraal tellen versus ‘verkapt’ centraal tellen. ‘De extra forse belasting die nu van gemeenten wordt gevraagd, is niet nodig.’

'Weinig afwegingsvrijheid'

Er komen Gemeentelijke Stembureaus (GSB’s) en gemeenten kunnen kiezen of de stemmen eerst geteld worden door de reguliere stembureaus en vervolgens gecontroleerd  door de GSB’s, of dat de GSB’s de integrale telling uitvoeren. Donderdag is de deadline voor het leveren van inbreng en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) reageren per brief: ‘Van een daadwerkelijke afwegingsvrijheid komt met dit wetsvoorstel alsnog niets terecht.’

Hertellingen

De GSB’s moeten bij de eerste optie de processen-verbaal van de stembureaus controleren en onderzoeken. In drie gevallen voert een GSB een hertelling uit: er is een onverklaard telverschil, de optellingen van het stembureau kloppen niet of er is een fout gemaakt zonder dat dit blijkt uit het proces-verbaal. Gemeenten moeten voorbereid zijn op grootschalige hertellingen, concluderen de briefschrijvers.

Catch 22

‘Dit alles betekent dat gemeenten feitelijk alsnog een (gedeeltelijke) centrale stemopneming moeten voorbereiden.’ De feitelijke werking zou leiden tot een catch 22: gemeenten die niet centraal willen tellen kiezen voor optie één, maar moeten dan alsnog centraal tellen. ‘Dat is een onwenselijke situatie.’

Kosten hetzelfde

Bij de kosten zou de feitelijke werking hetzelfde zijn. ‘Gemeenten die niet de kosten van het centraal tellen volgens optie 2 willen of kunnen dragen, zullen kiezen voor optie 1, maar ook daar zullen de meerkosten als gevolg van de (gedeeltelijke) centrale stemopneming aanzienlijk zijn.’

Invloed op zetelverdeling

De VNG en de NVVB pleiten ervoor om optie 1 anders vorm te geven, ‘zodat deze procedure niet uitmondt in een centrale stemopneming’. Dat zou kunnen door het GSB alleen een hertelling te laten verrichten bij fouten die van invloed kunnen zijn op de zetelverdeling – níet bij fouten die daar geen invloed op hebben en ook niet bij fouten die zonder hertelling hersteld kunnen worden.

Elektronisch tellen

De organisaties zien bovendien liever dat zo snel mogelijk werk gemaakt wordt van elektronisch tellen, omdat handmatig tellen immers mensenwerk is en er dus fouten zullen worden gemaakt. ‘Een groot deel van de nu voorgestelde wijzigingen is immers niet meer nodig als tot elektronisch tellen wordt overgegaan. Gemeenten moeten nu met dit wetsvoorstel voor een relatief beperkt aantal verkiezingsjaren investeren in een werkwijze waar zij niet achter staan.’

Reacties: 5

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Dieuwe / adviseur
elektronisch stemmen zo snel mogelijk weer herinvoeren, dan zijn we van veel gezeur af! Waarom werken de banken al jaren veilig en zijn de gemeenten niet in staat veilig elektronisch te stemmen? Mijn droom? stemmen vanuit huis achter de pc!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Toon de `bruijn / Volksvertegenwoordiger


Elektronisch stemmen, snel weer herinvoeren, dan zijn we van het handmatig tellen af

Gewoon stemcomputers zonder internet ,is gewoon veilig wel de burgers laten komen Bij het stembureau, geen

internet
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
John Bijl
Gehaast voorstel — en onnodig. VNG reageert juist..Electronisch stemmen is overigens 'a bag of hurt'. Je wilt niet wéten hoeveel er elders fout gaat, gephisht wordt en hoeveel mankracht er in gaat zitten om fouten te corrigeren en beveiligingen te verbeteren.Daarnaast is een uitgebrachte stem geheim, niemand mag een stem terugvoeren op degene die 'm uit bracht. En bank- en telefoongegevens zijn al niet geheim. De providers weten alles. Alleen is er geen wet die het verplicht deze privacy zo goed na te leven als dat voor stemmen wél geldt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Snel elektronisch stemmen invoeren, evenals stemmen via computer vanuit het buitenland
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Godwin
de democratie is te belangrijk om uit gemakszucht te willen digitaliseren.

Ik begrijp nog altijd niet waarom die stembiljetten niet gewoon één voor éen ingescand kunnen worden. Dan telt de computer ze op. De mens controleert dat de computer de juiste stem bij de juiste persoon optelt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie