Advertentie

Topambtenaar Schiedam vraagt 1,7 miljoen van BING

Voormalig topambtenaar Boet van Schiedam wil schadevergoeding voor de manier waarop hij door BING is behandeld bij het onderzoek naar oud-burgemeester Verver.

20 juni 2012

De vertrokken topambtenaar Hans Boet van de gemeente Schiedam vraagt Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) om deze vergoeding voor ernstige schade die hij heeft geleden.

Uitspraak Accountantskamer
De Accountantskamer oordeelde in mei dat onder meer dat BING bij de beoordeling van Boet in een onderzoek naar het functioneren van oud-burgemeester Verver onvoldoende wederhoor heeft toegepast en conclusies over het handelen van Boet deels niet goed heeft onderbouwd. Boet werd niet verteld dat zijn positie ook werd onderzocht.

Imagoschade
Boet en de gemeente Schiedam zijn inmiddels in gezamenlijk overleg uit elkaar gegaan. Volgens RTV Rijnmond kreeg hij daarbij drie ton van de gemeente mee, maar nam hij die niet aan. Boet zegt tegen dezelfde zender dat hij imagoschade heeft opgelopen en moeilijk aan een nieuwe baan kan komen. Voor deze ernstige schade die hij heeft geleden vraagt hij een schadevergoeding van 1,7 miljoen. Boet was zelf niet vindbaar voor nader commentaar.

Vertrouwelijke stukken
BING zegt geen mededelingen te doen over correspondentie met derden, maar ook dat zij in beroep gaan tegen de uitspraak van de Accountantskamer bij het College van Beroep. ‘De uitspraak is gebaseerd op beperkte informatieverstrekking’, aldus BING-directeur Jaap ten Wolde. ‘In het rapport over Schiedam staan twee vertrouwelijke hoofdstukken met bevindingen die niet in het openbare rapport staan. Die hebben we wel aan de gemeenteraad verstrekt, maar niet in de zitting naar voren gebracht. Dat gaan we in hoger beroep wel doen. De informatie die hierin staat is van groot belang.’

Schoon blazoen
Berichten dat de advocaat van Boet met BING tot een vergelijk heeft proberen te komen verwijst Ten Wolde naar het rijk der fabelen. ‘Dat is niet geprobeerd en daar is ook geen aanleiding toe. Wij hebben vertrouwen in een schoon blazoen.’ Dat BING de vertrouwelijke stukken niet openbaar wilde maken had te maken met het feit dat deze ook betrekking hadden op een lagere ambtenaar en een hoge ambtenaar die al overleden is. ‘Die zitting is tamelijk openbaar, dan heb je er minder controle over. Het had geen zin dit aan de orde te laten komen. We zullen dat ook toelichten op de komende zitting.’

Het beroep wordt eind juni ingediend.

Reacties: 13

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

D. Bangma
Los van het feit of dhr. Boet nu gelijk heeft. 1.7 miljoen is buitenproportioneel. Als hij echt goed is, komt hij echt wel weer aan een goede baan, zelf al heeft hij enige imagoschade. Die paar maanden die hij dan misschien geen baan heeft, hoeven niet gecompenseerd te worden met zoveel geld.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Anouk
Veel lezers weten helaas niet welke giga-bedragen aan gemeenschapsgeld in de zakken van de heren Ter Wolde en consorten terechtkomen. Betalingen die vooral bedoeld zijn om Bing tot conclusies te laten komen die de opdrachtgever (burgemeesters, Commiissarissen (CdK), gevestigde partijen) welgezind zijn.

Goede principiele actie van de heer Boet en ik wens hem veel succes. Hoogste tijd dat Bing wordt ontmaskerd.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Kaas !
Boet is inmiddels gevonden..
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Guido
Als burger komt mij het genoemde bedrag (ruim 51 keer modaal of negen keer Balkenende!) zeer hoog voor. Er zijn natuurlijk ambtenaren die al tientallen jaren bij de overheid werken en wellicht elders niet meer aan de slag kunnen, maar het causaal verband tussen een tekortschieten van Bing en de schade moet wel heel sterk zijn om dit financieel onafhankelijk maken van een ambtenaar te rechtvaardigen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
D. van Arum / hoofd financien
Los van de reactie met betrekking tot deze zaak, of 1,7 miljoen nu wel of niet te veeel is, ik wil deze zaak anders benaderen. Een aantal onder ons voert allerlei zaken tegen overhden in welke vorm dan ook belastingdienst, UWV en ga maar door, men wordt aan het kruis genagels, sorry voor de uitdrukking terwijl het woord....schuldig...nog maar eens moet worden vastgesteld. wie onder ons begint daar een site over zodat men zich kan melden en we van elkaar kunnen leren. Succes met alles.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
True
@Martieneen hoop tekst, maar was het nodig?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
True
@BoetJe bent niet de enige die wordt afgeserveerd na 30 jaar of meer, dus verwacht geen respect of lof. De meeste slachtoffers lezen deze site niet.

Sterkte met je claim, eerlijk gezegd interesseert het me geen moer.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Anouk
@ Ra Ik vraag mij oprecht af wat u eigenlijk te zoeken hebt op deze site en bij dit artikel. U heeft kennelijk iets persoonlijks tegen de heer Boet en bent hem kennelijk niet bepaald gunstig gezind.

Zoals u ziet geldt dat gelukkig niet voor de anderen en interesseert het velen wel degelijk.

Alle lof en respect voor de heer Boet en dat hij volhardt in zijn strijd tot aan het gaatje!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Rick / Ondernemer
Hans Boet verliest hoger beroep in KG in Arnhem inzake schadevergoeding https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument …Het hof stelt: “Bij gelegenheid van de comparitie van partijen heeft appellant (Boet) ook aangevoerd dat sprake is van spoedeisend belang in verband met de geestelijke nood waarin hij verkeert ingevolge de lopende procedure. Wat daarvan zij, niet gebleken is dat deze omstandigheid zodanig zwaarwegend is dat reeds daarom de spoedeisendheid van de gevorderde voorzieningen is gegeven. Het hof betrekt bij dit oordeel nog dat niet kan worden ingezien dat de toewijzing van een voorschot op schadevergoeding, zijnde een geldbedrag, de gestelde geestelijke nood kan lenigen”.Het hof vraagt zich af wat appellant er eigenlijk toe bewogen heeft in beroep een kort geding te voeren. Waarom niet een bodemprocedure aangespannen? Immers, de onderhavige appeldagvaarding dateert van 6 oktober 2015, ruim een jaar geleden. Wanneer toen een bodemprocedure zou zijn gestart zou deze procedure zich thans in een eindfase bevinden. Er is dus alleen maar tijd verloren gegaan want van spoedeisendheid is niets gebleken.Bovendien wordt in een kort geding waarin een vordering van een geldsom wordt behandeld, altijd door de rechter met terughoudendheid geoordeeld en dient voor eventuele toewijzing van een voorschot altijd sprake te zijn van onverwijlde spoed terwijl daarbij ook het z.g. restitutierisico moet worden afgewogen. Dit is het risico dat een voorschot bij verlies van de rechtszaak niet wordt terugbetaald. Het hof meent dat er een zeer aanzienlijk risico is gezien het feit dat appellant een bijstandsuitkering geniet. [bron: OS - Schiedamstad.nl]
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
D. van Arum / hoofd financien
Waar het in dit alles om gaat dat er een x aantal lot- en lannggenoten getroffen worden door een nagenoeg almachtige overheid, belastingdienst UWV etc en dat het zeer moeilijk is om actie te voer, maar net als alle andere actievoerders en strijders om gerechtigheid, we gaan door, !!!!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Paul / projectleider
Overigens, vertrouwelijke onderdelen van rapport worden ingebracht in hoger beroep... nu wel? Wordt het toch ook openbaar?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
True
@AnoukIk ken de beste man niet, maak ik moet altijd lachen om miljoenenclaims, die kant moeten we hier niet op.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
True
@ MartienFred Spijkers zegt me niks, heb ik weer.

Als je nou Oltmans had gezegd...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie