bestuur en organisatie / Partnerbijdrage

Financiering verduurzaming koopwoningen

Financiering verduurzaming koopwoningen. Overheden helpen woningeigenaren met de verduurzaming van hun woning. Maar hoe effectief is deze hulp georganiseerd?

05 juni 2018
Fin.-verduurzaming-koopwoningen.png

Best practices in regionale aanpakken.

Overheden helpen woningeigenaren met de verduurzaming van hun woning. Maar hoe effectief is deze hulp georganiseerd? Wat zijn de do’s en dont’s? KplusV onderzocht het in opdracht van VNG.

In Nederland is sprake van een landsdekkende structuur van energieloketten en allianties (hierna ‘regionale aanpak’), die de woningeigenaar helpen bij het voorbereiden en uitvoeren van energiebesparende maatregelen in en aan zijn of haar woning. Het financieren van deze regionale aanpakken is niet eenvoudig, maar is wel essentieel voor de borging en continuïteit. In opdracht van VNG onderzocht KplusV dan ook de best practises in de financieringsstructuur van diverse aanpakken, zodat regio’s van elkaar kunnen leren en de kans op meer succesvol gefinancierde aanpakken toeneemt.

KplusV heeft de best practices in kaart gebracht door de organisatie, financieringsvorm, het aanbod, de geboekte resultaten en de kritische succesfactoren te onderzoeken van een aantal regionale aanpakken. Hiervoor zijn interviews afgenomen bij zes publiek of publiek/privare regionale aanpakken, waarna de resultaten zijn aangevuld met informatie uit interviews met twee commerciële dienstverleners, publieke bronnen en data vanuit de VNG.

Doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de best practices. Het bieden van een completer beeld van welke ‘knoppen’ regionale aanpakken hebben om aan te draaien en wat goed werkt en wat minder goed werkt.


Meer weten?

Download hier de flyer ‘Financiering regionale aanpak verduurzaming koopwoningen‘.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.