bestuur en organisatie / Partnerbijdrage

Succesvol verandermanagement: de baas als sponsor

Succesvol verandermanagement: de baas als sponsor. Leiderschap blijkt een cruciale variabele bij verandermanagement, ook bij de overheid.

22 juni 2017

Veel organisaties zijn min of meer in een permanente staat van verandering, ook bij de overheid. De succesratio van deze organisatorische aanpassingen is echter vaak laag. Verandermanagement staat of valt met de betrokkenheid van het leiderschap, die moet elke verandering actief sponsoren.

Leiderschap blijkt een cruciale variabele bij verandermanagement. Organisatieonderdelen in transitie zijn gebaat bij actieve betrokkenheid van het hoogste management. Deze moet zichtbaar het veranderingsproces ondersteunen en waar nodig ook verantwoordelijkheid nemen. Dat blijkt uit een onderzoek van Prosci™ naar de veranderdriehoek tussen leiderschap, projectmanagement en verandermanagement.

Wat zijn de belangrijkste bevindingen van dit onderzoek?

  • Vaak ontbreekt het management als actieve en zichtbare sponsor van veranderingen.
  • Het management is onduidelijk over het nut en de noodzaak van een organisatieverandering.
  • Het management verzuimt onderzoek onder medewerkers voorafgaand aan verandering.
  • Cruciale aspecten worden over het hoofd gezien: zoals weerstand, eigenbelang en ontkenning.

Wil je als verandermanager daarom succesvol zijn, dan moet je veranderstrategie de volgende elementen omvatten:

  • Plan een duidelijk sponsorschap van het hoogste management, dat de verandering ook actief ondersteunt.
  • Creëer een coalitie met het top- en middenmanagement die de verandering ondersteunt en definieer de rollen en taken van de verschillende actoren.
  • Niet de verandermanager maar de hoogste baas moet leiding geven aan het transitieproces; als verandermanager faciliteer je slechts.
  • Hanteer een gestructureerde, op onderzoek gebaseerde aanpak om ideeën en meningen omtrent een verandering te inventariseren en communiceer de uitkomsten regelmatig.
  • Accepteer dat verandering weerstanden oproept.

@adhofstede

Meer informatie:

Erasmus Academie organiseert op 27, 28 en 29 september de Praktijkbijeenkomst ‘Hoe krijgt u uw medewerkers mee in veranderingen?’. Deze opleiding gaat in op de vraag hoe u als leidinggevende uw organisatie meekrijgt in de transitie die u voort ogen heeft. De praktijkleergang is gestoeld op de ADKAR-methode van Prosci™ (Awareness, Desire, Knowledge, Ability, Reinforcement) met handige tools, waarmee de slagingskans van veranderingsprojecten significant toeneemt. Voor meer informatie en direct inschrijven, ga naar www.erasmusacademie.nl/prosci.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.