bestuur en organisatie / Partnerbijdrage

Subsidiemogelijkheden A+O fonds Gemeenten

HRM-ideeën in de praktijk brengen, vergt tijd en geld. En juist dat laatste staat onder druk. Het A+O fonds Gemeenten subsidieert initiatieven met verschillende soorten regelingen. Hieronder leest u er meer over.

Regeling ‘Innovatieve en vernieuwende projecten’
Met de oplossingen van gisteren lossen we de problemen van morgen niet op. Daarom is innovatie belangrijk voor de publieke sector. Met de regeling Innovatieve en Vernieuwende Projecten leveren we hier een bijdrage aan. We ondersteunen niet alleen individuele gemeenten, maar zorgen ook dat de kennis en ervaring die ontstaat, gedeeld wordt in de sector. Zodat iedereen er profijt van heeft.

Regeling ‘Meer weten met uw netwerk’
Drie weten meer dan één. Zo simpel is het. Toch heeft het vaak heel wat voeten in de aarde voordat verschillende organisaties samen aan de slag kunnen met een onderwerp. Met de regeling ‘Meer weten met uw netwerk’ stimuleert het A+O fonds Gemeenten de samenwerking tussen gemeenten onderling en tussen gemeenten en andere werkgevers. Er wordt van een netwerk gesproken als er minimaal drie gemeenten – of gemeentelijke organisaties – aan deelnemen.

Impulsregeling
Een lange adem. Die heeft u nodig als u HRM-plannen in de praktijk wilt brengen. Met de Impulsregelingen geeft het A+O fonds u een duwtje in de rug. Zodat u gemakkelijker een stevig begin kunt maken met onderwerpen als loopbaanontwikkeling en mobiliteit, strategische personeelsplanning, medezeggenschap en Het Nieuwe Werken.

Loopbaanregeling
De Loopbaanregeling is de opvolger van de Duizendstappenregeling. De regeling is bedoeld om mensen die al langer op dezelfde plek zitten te stimuleren om te mobiliseren. Voorwaarde is dat deze mensen ten minste drie jaar geen opleidings- of mobiliteitsactiviteiten hebben gevolgd, die door de gemeente gefinancierd zijn.

Regeling ‘Trainees, werkervaring en stages’
Gemeenten moeten flink bezuinigen. Daardoor is er minder ruimte om trainee-, werkervarings- en stageplaatsen aan te bieden. Het A+O fonds Gemeenten verlaagt eventuele financiële drempels met de regeling Trainee-, werkervarings- en stageplaatsen. Deze regeling is bedoeld voor het plaatsen van studenten, werklozen, gedeeltelijk arbeidsgeschikten en gemeenteambtenaren die hun mobiliteit willen vergroten of willen re-integreren.

Regeling ‘Preventiemaatregelen en aanpak verzuim’
Er verandert de komende jaren veel binnen gemeentelijke organisaties. Extra belangrijk dus dat u werk aan gezonde arbeidsomstandigheden en een laag ziekteverzuim. Het A+O fonds Gemeenten ondersteunt u hierbij met de regeling ‘Preventiemaatregelen en aanpak verzuim’. De regeling is bedoeld voor bijvoorbeeld preventiemaatregelen voor medewerkers in de buitendienst die fysiek worden belast met als doel gezond langer door te kunnen werken, het trainen van medewerkers en management in het omgaan met agressie en geweld of werkstress en het terugdringen van ziekteverzuim. Met de Berekenaar Verzuimtargets en de Gemeentelijke Verzuimnorm op www.aeno.nl kunt u berekenen wat het laagste haalbare verzuim is voor uw gemeente of een bedrijfsonderdeel hiervan.

Voorwaarden
De voorwaarden van al deze regelingen kunt u nalezen op www.aeno.nl.

Downloaden stimuleringsregelingen
Alle nieuwe stimuleringsregelingen staan uitgebreid beschreven in de subsidiewijzer van het A+O fonds Gemeenten. (herziene versie per 16 juli 2012). U kunt ook de verkorte brochure downloaden.

Subsidie helpdesk
De helpdesk subsidies is bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Dat kan telefonisch via 070-76300 38 en/of per e-mail.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.