Advertentie

Raad van State bekijkt reiskosten Co Verdaas

De Raad van State buigt zich over de vertrouwelijkheid van een notitie van een ambtenaar van Gelderland over de declaraties van gedeputeerden.

30 oktober 2012

De Raad van State buigt zich over de vertrouwelijkheid van een notitie van een ambtenaar van de provincie Gelderland over de declaraties van gedeputeerden. Deze notitie is opgesteld nadat er in Provinciale Staten vragen waren gesteld over de reiskostenvergoeding van de beoogd nieuwe staatssecretaris van Landbouw, Co Verdaas, die sinds 2007 gedeputeerde in Gelderland is. Wanneer de Raad van State uitspraak doet is nog niet bekend.

Honderden ritten
Verdaas woonde in Zwolle, maar moest als provinciebestuurder in Gelderland gaan wonen. Volgens Gedeputeerde Staten kocht Verdaas kort na zijn aanstelling een pand in Nijmegen, waar hij nu officieel woont. Maar volgens zijn tegenstrevers declareerde hij tot medio 2011 honderden ritten van en naar zijn oude adres in Zwolle.

Meer bijzonderheden
Nijmegenaar Toine van Bergen, die de kwestie als Statenlid aankaartte, denkt dat in de notitie meer bijzonderheden staan over de declaraties van Verdaas. GS stellen echter dat het om een zogenoemde quick scan van een ambtenaar gaat, waarin deze zijn persoonlijke mening geeft, in het vertrouwen dat het om een niet-openbaar stuk ging. Ze willen de ambtenaar beschermen. Persoonlijke belangen zijn totaal niet aan de orde, aldus het verweer van de provinciale advocaat vorige week aan de bestuursrechter.

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Toine van Bergen / Lid Provinciale Staten Gelderland
De ambtenaar kan simpel beschermd worden door zijn of haar naam te anonimiseren in het stuk. Andere belangen dan de persoonlijke belangen van leden van het college van GS van Gelderland zijn er niet.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Frank Smit / raadslid VVD gemeente Bergeijk
Ambtelijk wordt er een quick scan gemaakt waarin een persoonlijke mening wordt verwoord in het vertrouwen dat het niet openbaar werd? Vat ik dat zo goed samen? Een bijzonder antwoord dat verdere belangstelling wekt; werk aan de winkel, heer Van Bergen!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Niek / jurist
De reactie van GS betekent niets meer of minder dan dat het beruchte WOB-artikel is toegepast om de desbetreffende documenten geheim te houden. Meestal houdt dit geen stand bij de bestuursrechter. Inderdaad @Van Bergen, de persoonlijke beleidsopvattingen van de ambtenaar in kwestie, kunnen weggelakt worden evenals zijn naam. Als waar is wat de "tegenstrevers" naar voren hebben gebracht (namelijk dat dhr. Verdaas reiskosten declareerde terwijl hij die kosten niet gemaakt heeft) is hij per definitie niet geschikt als bewindsman, bestuurder, ambtenaar enzovoorts. Dan moet er inderdaad afscheid van hem genomen worden. En het onterecht betaalde zal dan ook teruggevorderd mogen en zelfs moeten worden. Vermeerderd met de wettelijke rente. Ook strafrechtelijk optreden moet niet uitgesloten worden (valsheid in geschrifte, ongerechtvaardigde verrijking, schending ambtseed enzovoorts). Dit geval heeft er alle belang bij dat de feiten openbaar worden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie