Advertentie

Provincies trekken steun aan superprovincie in

Nu het kabinet niet bereid is om substantiële extra taken en bevoegdheden aan de eerste superprovincie te geven, heeft het geen zin om door te gaan met plannen om de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland samen te voegen.

22 april 2014

Het kabinet is niet bereid de eerste superprovincie substantiële extra taken en bevoegdheden te geven. Het heeft daarom geen zin om door te gaan met plannen om de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland samen te voegen.

Voorstel in kabinet

Dat hebben de drie provincies dinsdagavond tijdens een persconferentie laten weten. Volgens de drie is hiermee duidelijk dat er bij de provincies geen draagvlak is voor de superprovincie. Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) wil nog niet inhoudelijk reageren op het ‘nee’ van de drie provincies. ‘Het wetsvoorstel moet eerst in het kabinet worden besproken’, aldus zijn woordvoerder. Dat gebeurt ‘binnenkort’. Mogelijk is dat al vrijdag.

Horten en stoten

Al maanden praten de provinciebesturen met het kabinet over uitbreiding van het pakket aan taken en bevoegdheden. Dat overleg verliep met horten en stoten. Recent hebben de drie opnieuw overleg gehad, dit keer met premier Rutte. Ook dat heeft onvoldoende opgeleverd, zo blijkt nu. Het pakket dat het kabinet voor de eerste superprovincie  (Noordvleugelprovincie) in petto heeft, is ‘volstrekt onvoldoende’, stellen de drie provincies.

'Uitgummen provinciegrenzen'

Van de kabinetsbelofte in te zetten op een krachtige rol en duidelijke positie van het middenbestuur ‘zien we nauwelijks iets terug’, aldus de Noordhollandse Commissaris van de Koning Johan Remkes. ‘Het voegt nauwelijks iets toe aan het takenpakket dat de huidige provincies nu al hebben. Het voorstel van het kabinet blijkt op deze manier niet meer te zijn dan het uitgummen van een paar provinciegrenzen.’ Voor de provincies is de maat vol. Ze stellen geen vertrouwen in het fusieplan te hebben.

Tegenslag Plasterk

Het is de zoveelste tegenslag voor minister Plasterk in het provinciale fusiedossier. In het regeerakkoord was vastgelegd dat de huidige provincies moeten fuseren tot vijf landsdelen. Het eerste landsdeel (Noord-Holland, Utrecht Flevoland) zou al per maart 2015 een feit moeten zijn. Dat bleek onhaalbaar. Vorig jaar besloot het kabinet de fusie een jaar uit te stellen. Plasterk koerst nu op 2016. Ook werd de verplichting voor de vorming van andere vier landsdelen losgelaten. Van de Eerste Kamer moest de minister bovendien met een deugdelijke visie komen op de (her)inrichting van de bestuurlijke organisatie van Nederland. Binnen de drie provincies is van meet af aan veel verzet tegen de samenvoegingsplannen. Op het voorstel kwamen bijna 600 officiële reacties (zienswijzen) binnen op het departement in Den Haag. Nut en noodzaak worden in twijfel getrokken.

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

vandepport
Wat een geld verkwisting. De herindeling/samenvoeging komt er nooit. Dat weet Plasterk ook best, maar toch maar door soebatten. Zouden de ambtenaren werk.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans Jacobs
de Plassterk-flop.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
Hou toch een keer op met die herindelingsdiscussies. Het kost alleen maar geld en energie en levert niets op.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Paul / projectleider
Nederlandse politiek, vraag de kalkoen wat tie met Kerst wil eten...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie