Advertentie

Petitie: ook lokale partijen moet rijkssubsidie krijgen

Het Kennispunt Lokale Politieke Partijen is een petitie gestart om ervoor te zorgen dat ook lokale partijen aanspraak kunnen maken op rijkssubsidie voor politieke partijen. De wet moet daarvoor worden aangepast.

14 januari 2021
bestuur---zak-met-geld.jpg

Ook lokale politieke partijen moeten aanspraak kunnen maken op rijkssubsidie voor politieke partijen. Het Kennispunt Lokale Politieke Partijen is een petitie gestart om dit voor elkaar te krijgen. De wet moet daarvoor worden aangepast.

Dezelfde kansen

Alleen landelijke partijen kunnen nu een beroep doen op de 25 miljoen euro die daarvoor jaarlijks beschikbaar is. Het Kennispunt vindt dat lokale partijen dezelfde kansen moeten krijgen als de landelijke politieke partijen. Lokale partijen groeien bij elke verkiezing. Een derde van alle stemmen werd in 2018 op een lokale politieke partij uitgebracht, stelt het Kennispunt. Lokale partijen besturen mee in driekwart van de gemeenten en leveren daarmee ‘een enorme bijdrage aan de lokale democratie’.    

 

Professionalisering

‘Lokale partijen moeten kunnen investeren in de professionalisering van hun partij en in het aantrekken van nieuwe raads- en Statenleden’, licht Winnie Prins toe. Prins is voorzitter van het Kennispunt Lokale Politieke Partijen en namens Leefbaar Zeewolde wethouder in Zeewolde. ‘Dertig procent van de kiezers heeft in 2018 voor een lokale partij gekozen, maar zij krijgen nul euro rijkssubsidie. Ze moeten allemaal zelf hun broek op zien te houden.’ Partijen worden op deze manier afhankelijk van giften, met alle risico’s van dien, aldus Prins. Ze doelt onder meer op ‘fout’ geld, waardoor vermenging van de onderwereld met de bovenwereld kan ontstaan. Ook kunnen tegenprestaties van de gevers worden verlangd. Onwenselijk, vindt Prins.

 

Aanpassing wet

‘Lokale partijen hebben, om goed te kunnen functioneren, geld nodig om te investeren in de partij. Dat is ons uiteindelijke doel: een goed openbaar bestuur.’ Daarom moet de Wet op de politieke partijen zodanig worden aangepast dat alle politieke partijen, dus ook lokale, subsidie kunnen aanvragen, benadrukt Prins. Begin december heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken een wetsvoorstel voor een wijziging van de Wet financiering politieke partijen (Wfpp) bij de Tweede Kamer ingediend. Daarin wordt vooralsnog niet geregeld dat lokale politieke partijen aanspraak op rijkssubsidie kunnen doen. ‘Daarom moeten we deze strijd aangaan’, aldus Prins. Met de wetswijziging wordt onder andere de transparantie van giften aan politieke partijen vergroot. Naar verwachting wordt de wetswijziging eind dit jaar door de Tweede Kamer vastgesteld. Die gewijzigde wet wordt later ondergebracht in een nieuwe Wet op de politieke partijen, die het kabinet nu aan het voorbereiden is.

 

5.000 handtekeningen

De petitie is op 6 januari gestart en is tot nu toe 1.228 keer ondertekend. Prins hoopt voor 13 februari 5.000 handtekeningen binnen te halen. ‘Als vijf leden van elke lokale politieke partij een handtekening zetten, komen we wel aan die 5.000.’ Op 13 februari is het eerste (online) landelijke congres voor lokale politieke partijen. Prins overhandigt dan de handtekeningen aan minister Ollongren.

 

Koek eerlijk verdelen

Een van de ondertekenaars is Democratisch Zaanstad, dat met drie van de 39 zetels in de raad zit en al 17 jaar actief is in de stad. ‘25 miljoen subsidie. Inderdaad 25 miljoen!!! krijgen landelijke politieke partijen om de democratie te versterken. Lokale partijen krijgen daar geen cent van. Dat dit nog bestaat in Nederland. Tijd dat de koek eerlijk verdeeld wordt’, zo meldt de partij via Twitter.

 

Afdragen raadsvergoeding

Met rijkssubsidie kunnen lokale partijen hun achterban beter faciliteren, motiveert Juliëtte Esmée Rot, fractievoorzitter van Democratisch Zaanstad, de steun van haar partij aan de petitie. De subsidie kan volgens haar worden ingezet voor communicatie, cursussen en trainingen die moeten bijdragen aan de professionalisering van lokale politieke partijen, maar ook voor bijvoorbeeld onderzoek. ‘Bij lokale partijen is alles vrijwillig op de vergoeding van raadsleden na. We redden het nu zonder rijkssubsidie, door als raadsleden iedere maand 75 euro van onze vergoeding af te dragen aan de partij. Als er extra geld nodig is dan sponsor ik dat zelf tijdelijk.’

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

ir E.H.J.M. de Groot / Lid Dagelijks Bestuur Waterschap Aa en Maas
Dit is inderdaad onrechtvaardig en geldt niet alleen voor lokale partijen, maar ook voor regionale waterschaps-partijen. Zo krijgt de grootste waterschapspartij van Nederland Water Natuurlijk (en ook de AWP) geen cent subsidie, terwijl CDA. VVD, PvdA, CU en 50Plus dit wel krijgen. Raar, maar waar.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
John Vrinds / Fractieondersteuner Ons Water West Brabant Waterbreed
Waterschapspartijen Ons Water en West-Brabant Waterbreed zijn al vele jaren sterk vertegenwoordigd in het bestuur van waterschap Brabantse Delta (nu 7 van de 23 gekozen bestuurders in het AB (met daarnaast ook 7 geborgde zetels)). Graag subsidie voor alle fracties naar rato van het aantal bestuursleden óf voor niemand.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie