of 59082 LinkedIn

Antillen: Juist nu doorpakken!

De Tweede Kamer heeft enkele weken geleden besloten om door te gaan met de ontmanteling van 'het land' de Nederlandse Antillen, ook nu het kabinet demissionair is.

De fracties van PVV, SP en VVD eisten na de val van het kabinet Balkenende IV dat de staatkundige hervorming 'controversieel' verklaard, en dus stopgezet, zou worden, maar een meerderheid bestaande uit onder andere PvdA, CDA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie besloot daarop om het proces voort te zetten.

Dat is een goede zaak, want er was geen reden om het staatkundig proces controversieel te verklaren. De politieke angel is er al uit sinds oktober 2006, toen Nederland, met bijna unanieme steun van de Kamer, een slotakkoord sloot met de eilanden waarin de opheffing van de Antillen was vastgelegd.

Toen is afgesproken dat Nederland met Curaçao en Sint Maarten toe zou werken naar een status aparte en dat de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) als openbare lichamen in het Nederlandse staatsbestel opgenomen zouden worden.

De wetsvoorstellen die de PVV, SP en VVD controversieel wilden verklaren vormen slechts de uitwerking van wat in het slotakkoord is overeengekomen. Als SP en VVD het er inhoudelijk niet mee eens zijn dan had men in 2006 niet met het slotakkoord in moeten stemmen in plaats van nu van standpunt te veranderen. Het zou bovendien bijzonder onverstandig zijn om het traject in de huidige situatie stil te leggen, want de wetsvoorstellen die de komende weken behandeld worden vormen in belangrijke mate het hart van de hervorming.

In de consensusrijkswetten, die naar verwachting in april in de Kamer aan de orde komen, wordt het toezicht vanuit Nederland op het bestuur, de rechtshandhaving en de openbare financiën op de vijf eilanden van de Antillen flink aangescherpt. Dit aangescherpte toezicht is wellicht de belangrijkste reden waarom Nederland medewerking verleent aan de hervorming. Het geeft ons de kans om misstanden op de eilanden met betrekking tot corruptie, gebrekkige checks and balances en onverantwoordelijk financieel beleid eens grondig aan te pakken.

'Het land' de Nederlandse Antillen is momenteel al grotendeels ontmanteld en functioneert nauwelijks meer. Een weg terug is er daarom eigenlijk niet. In plaats van dat we het staatkundig proces in de ijskast zetten moeten we dus juist nu doorpakken en de gemaakte afspraken in de praktijk brengen. De beste mogelijkheid in decennia om de problemen op de eilanden aan te pakken mogen we absoluut niet laten glippen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Alex.W (Belasting betaler!) op
Wat heeft het voor nut om de Nederlandse Antillen bij ons te laten horen, bestuurlijk gezien is het water naar de zee dragen, ons eigen financieel lam leggen, en het gaat gewoon op oude voet verder dat kan ik je nu al zeggen, wat Nederlandse toezicht ook wil gaan doen in de toekomst, de Antillen praat gewoon naar de mond van het Nederlands belijd, en onder tussen doen zij gewoon hun eigen dingetje, dat noemt men tussen de mazen door zwemmen, ben wijs en stoot deze onzin gewoon af, het scheelt tientallen miljarden op jaar basis, ook zijn wij gelijk bij aan het tekort wat eigenlijk 3% aan staatsschuld maximaal mag zijn en wat nu 6% staatschuld bedraagt, daar hoef je gezien deze reactie geen econoom of kamer lid voor te zijn om dit probleem door te hebben, Nu de rest nog.
Ik hoop dat een geletterd en logische bewind voerder van Nederland datgene leest en er mee aan de slag gaat, hiermede zijn wij gelijk uit onze financiële crisis
en van de verantwoordelijkheid af waar die eilanden groep sterk mee te maken heeft