of 62812 LinkedIn

Verbind justitie en de (kansarme) wijk

Peter Noordanua Reageer

Kansarme stadswijken vormen een voedingsbron voor ondermijnende criminaliteit. En wie ondermijnende drugscriminaliteit serieus terug wil dringen moet naast steviger handhaving ook preventieve strategieën ontwikkelen die zich op wijken en buurten richten waar de aanwas van nieuwe criminelen plaatsvindt.

Van Deense aanpak naar een Nederlands model

We kunnen als samenleving niet accepteren dat drugscriminelen kwetsbare (jonge) mensen misbruiken voor hun businessmodel en hun toekomst in gevaar brengen. Het Strategisch Beraad Ondermijning (SBO) heeft daarom een project weerbare wijken geëntameerd waarbij de inzet is tot nieuwe aanpakken te komen. Als vervolg van een eerder essay, ‘Weerbare wijken tegen ondermijning’, is Hans Boutellier gevraagd om een agenderend stuk te schrijven over de vraag hoe de justitiële functie een rol kan spelen in een breder sociaal offensief dat in een aantal grootstedelijke wijken noodzakelijk is.

Dit met het oog op de visievorming met betrekking tot een vernieuwende wijkaanpak, die in het voetspoor van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid op een aantal plekken in ons land de komende kabinetsperiode van de grond moet komen. ‘

De verbinding tussen justitie en wijk is geen nieuw vraagstuk. In de tachtiger jaren werd in een aantal gemeenten al geëxperimenteerd met wijkkantoren van het Openbaar Ministerie. Ook kwamen daarna de veiligheidshuizen tot stand en werden er voor stelselmatige daders, die grote schade toebrachten aan de leefbaarheid en veiligheid van buurten 'top-600'-aanpakken ontwikkeld.

De experimenten met 'justitie in de buurt' verzandden en werden mede in verband met bezuinigen beëindigd. Bij de zorg- en veiligheidshuizen – ik weet dat vanuit mijn ervaring als burgemeester – was het op peil houden van de bezetting vanuit het OM een constante worsteling. De introductie van ZSM – de versnelde afdoening van zaken op arrondissementsniveau – maakte het er niet eenvoudiger op. De noodzaak om preventie en repressie beter te verbinden maakt het nodig om opnieuw naar de justitiële functie in de wijk te kijken. Repressie zonder iets te doen aan de oorzaken schiet immers niet op en is eindeloos. Preventie zonder justitieel sluitstuk is tandeloos. Het gaat erom sociale aanpakken effectiever te maken en ook waar nodig is van een bindend sluitstuk te voorzien.

In het essay van Boutellier cs. Een wereld in wijken te winnen schetsen auteurs een aantal interessante perspectieven. Ik noem wijkrechtspraak ontleend aan het inspirerende Amerikaanse voorbeeld van het 'Red Hook community Court' waarmee in Brabant en Rotterdam geëxperimenteerd wordt. Maar ook pogingen om met 'reclassering in de buurt' het reclasseringswerk beter te verbinden met gemeentelijke sociale wijkaanpakken. Ditzelfde zou volgens mij kunnen en moeten gebeuren met de Raad voor de Kinderbescherming en gemeentelijke jeugdhulp.

En de veiligheids- en zorghuizen kunnen als het om de preventie van ondermijnende criminaliteit best een stevige impuls gebruiken. In de regionale versterkingsplannen met betrekking tot ondermijning zitten interessante initiatieven, waarbij geprobeerd wordt met persoonsgerichte interventies te voorkomen dat nieuwe generaties de criminaliteit in gelokt worden.

Kern van die aanpakken is de hardcore criminelen aanpakken met strafrecht en voor de meelopers alternatieven op het gebied van opleiding en werk aanbieden maar niet op een vrijblijvende manier. Een versterking van de justitiële functie in de wijk kan hier zeker bij helpen en kan maken dat er naast de Deense wijkaanpak een Nederlandse aanpak gaat ontstaan waarin de stelligheid van interventies wordt bereikt door ze enerzijds goed te laten aansluiten bij de situatie van betrokkenen, maar ze minder vrijblijvend te maken.

Mr. P.G.A. Noordanus, voorzitter Strategisch Beraad Ondermijning

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.