of 64231 LinkedIn

Transparant communiceren over coronamaatregelen

Hans Groot Reageer

Burgemeesters zijn zeer zichtbaar geworden bij de uitrol van lokale coronamaatregelen. Nu het draagvlak voor landelijke maatregelen afneemt en er ook duidelijke verschillen zijn waar te nemen in het lokale domein, is het lokaal bestuur aan zet. Dat vraagt om nog grotere transparantie en de best mogelijke communicatie. Het was burgemeester Van der Laan die zei dat alle integriteitsproblemen daarmee op te lossen zijn.

Het gaat om grote belangen: sluiting van horeca en afgelasten van evenementen. Maar ook het afsluiten van een stad als laatste redmiddel. Het is veelal de burgemeester die de maatregelen communiceert en dan kan de indruk ontstaan dat het om een puur persoonlijke beleidsopvatting gaat. Of nog erger: de burgemeester wordt verdacht van belangenverstrengeling. Denk aan een situatie waarbij de burgemeester onder toenemende druk blijft pleiten om de horeca ongemoeid te laten, terwijl bekend is dat veel directe familieleden grote belangen hebben in die horeca.

 

We hebben dit – personificatie van beleid zou ik het willen noemen - eerder gezien bij maatregelen tegen ondermijning. Ook daar is immers een grote rol weggelegd voor de burgemeester, bijvoorbeeld bij het sluiten van panden. Er werden beelden en profielen gecreëerd van typische crimefighters: dappere burgemeesters die solitair optreden tegen het brutale geboefte. Natuurlijk speelt de opvatting van de betreffende burgemeester een rol, maar onderschat ook het overleg in de driehoek, de RIEC’s en de veiligheidsregio niet. En het zijn natuurlijk veelal de kille feiten die het optreden legitimeren.

 

In Haarlem hebben we gezien hoe groot de impact is van het bedreigen van een burgemeester als persoon. Zeer strikte persoonsbeveiliging gedurende lange tijd was het gevolg. Van de voorgaande burgemeester werd de auto in brand gestoken. Maar het loont niet om de aandacht voor transparantie en communicatie te voeden met negatieve argumentatie.

 

Juist wanneer het draagvlak voor de coronamaatregelen afneemt en de lijst met fake news en complottheorieën alsmaar groter wordt, moet uiterste transparantie over het gevoerde beleid worden geboden. Leg uit waarom een maatregel noodzakelijk is, maar leg ook uit hoe de besluitvorming is verlopen en welke feiten en argumenten de doorslag gaven. Benoem het collegiaal sparren en de opbrengst daarvan. Geef gemaakte fouten en gebrek aan betrouwbare wetenschap gewoon toe. Dat moet toch mogelijk zijn nu we evident van doen hebben met een goeddeels onbekende vijand?

 

Goed communiceren is zeer zeker ook een landelijke taak. Wanneer solidariteit wegvloeit en sommige groepen zich opzichtig aan de ‘adviezen’ onttrekken, moet op indringende wijze worden duidelijk gemaakt wat hiervan de gevolgen zullen zijn. Op enig moment is het schouderklopje niet effectief meer. Zie het moreel appel aan de jongeren van de 94-jarige Rotterdammer Jan Hoek: ‘Ik reken op jullie’. Paul Strijp pleit in de Volkskrant van 19 augustus voor een cynische, provocerende campagne die speciaal op jongeren is gericht. Die oproep lijkt zinvol: Kabinet, wees niet bang om voor zedenmeester versleten te worden. Doe iets, alles is beter dan dit. En we weten dat de billboards ‘Samen tegen corona’ zijn uitgewerkt.

 

Hans Groot is projectmanager Steunpunt Integriteitonderzoek Politieke Ambtsdragers en werkzaam bij CAOP

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.