of 59220 LinkedIn

Regiojournalistiek ligt bijna op apegapen

Reageer

Veel kiezers laten hun stem bij de gemeenteraadsverkiezingen straks bepalen door de landelijke politiek. Een van de redenen is de continue uitholling van de lokale journalistiek.

Door de uitholling van de lokale journalistiek staan eigen nieuwsgaring, debat en commentaar steeds meer onder druk en daarmee ook de lokale democratie. Immers, zeker de lokale journalistiek brengt geluiden van de straat naar de raad, waardoor op het stadhuis bekend is hoe mensen denken over beleidsverandering en lokale kwesties. Ook fungeert de pers als onafhankelijk verslaggever en controleur van wat er op het stadhuis en bij lokale bedrijven en instanties gebeurt.

Beide journalistieke functies staan lokaal op de tocht. Daarom roepen we gemeenten op tot bezinning over hun medialandschap, zodat ze niet zo’n nieuwswoestijn worden zoals Almere – een stad van bijna 200.000 inwoners zonder nieuwsmedia van naam. Vrije en onafhankelijke informatie behoort tot de basisvoorwaarden van democratie omdat het tegenstellingen laat zien en daardoor helpt bij meningsvorming. Media tonen die tegenstellingen vanuit onafhankelijk perspectief en daarmee onderscheiden zij zich van de doorgaans goed bezette communicatieafdelingen. Het werk van communicatieafdelingen is relevant, maar zeker geen substituut voor de rol van onafhankelijke lokale media.

Door de gemeente gesponsorde websites, twitter-accounts van politici of facebookgroepen zijn ook geen alternatief om burgers een volwaardige stem te geven en voor onafhankelijk nieuws. In sommige regio’s is de lokale journalistiek nog sterk vertegenwoordigd, maar met een teruglopende oplage en redactionele omvang van regionale kranten, regionale omroepen, die de menskracht ontberen om op stads- en streekniveau dagelijks actief te zijn en lokale omroepen die vaak op vrijwilligersniveau blijven hangen, wordt de situatie er niet beter op. En bij de hyperlocals ontbreekt het vaak aan eigen nieuwsgaring en diepgang, enkele uitzonderingen daargelaten.

Onafhankelijke informatie wordt in onze participatiedemocratie steeds belangrijker. Decentralisering van taken naar gemeenten, een nieuwe omgevingswet, er moeten lokaal steeds meer keuzes worden gemaakt. Open debat hoort daar bij. Media geven burgers een stem die anders misschien niet of onvoldoende gehoord wordt. Ook stellen ze zaken aan de kaak. De zaak Van Rey werd door De Limburger aangekaart, de zaak van de fipronileieren door De Stentor. Dagelijks brengen regionale journalisten zaken in de openbaarheid die bijdragen aan een gezond en effectief bestuur. Maar in steeds meer gemeenten krimpt de rol van de journalistiek.

Onderzoeken van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek bevestigen dit. Ook cijfers over de omvang van redacties spreken boekdelen. Bij regionale dagbladredacties werken 50 procent minder journalisten dan 20 jaar geleden, bij de huis-aan-huisbladen werkt bijna geen enkele journalist meer in dienstverband en freelancers, die lokaal verslag doen, ontvangen daarvoor vaak amateurtarieven. De NVJ roept gemeenten op te zorgen dat de lokale journalistiek weer tot leven komt, zodat de waakhondfunctie en die van verbinder in de regio gewaarborgd blijft.

Want vrije, professionele media zijn de zuurstof die een lokale democratie nodig heeft. Dat kan bijvoorbeeld via een regiofonds, zoals in Tilburg, Leiden of de provincie Groningen, die daarmee investeren in onafhankelijke journalistiek. Om gemeenten hierbij de steunen, heeft de NVJ een leidraad opgesteld voor een lokaal, bovenlokaal of regionaal fonds.

Thomas Bruning, algemeen secretaris NVJ en Simon Trommel, bestuurslid NVJ

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.