of 64231 LinkedIn

Regie op corona

Yusuf Goedbloed en Arnoud Leerling Reageer

We hielden in Nederland rekening met een opleving van corona in het najaar. We worden dan ook verrast door de stijging van het aantal besmettingen midden in de zomer. Terwijl we heel graag op vakantie willen, zien bestuurders in de politiek en de zorg zich genoodzaakt plannen te maken om uitbreiding van het virus tegen te gaan. De vraag is: wie is er aan zet? Het valt ons op dat het kabinet minder regie lijkt te willen pakken en initiatieven overlaat aan de regio’s. Wij denken dat centrale regie samen moet gaan met decentrale maatregelen.

Corona houdt ons sinds enkele maanden bezig. Sinds begin van dit jaar werken wij voor een zorginstelling in de regio Arnhem. Dagelijks zijn we bezig met het vertalen van nationale maatregelen naar praktische regels die passen bij de omstandigheden van de instelling om die vervolgens zorgvuldig uit te leggen aan bewoners, medewerkers en contactpersonen.

 

De zorginstelling is onderdeel van een regionaal netwerk. We volgen de ontwikkelingen en zijn alert op bestuurlijke besluiten. Zeker nu komt de vraag naar voren op welke schaal maatregelen moeten worden genomen nu het virus weer meer opduikt. Veel mensen zijn van mening dat lokale of regionale schaal beslissingen kunnen worden genomen. In plaats van de centrale overheid, zouden veiligheidsregio’s moeten zorgen voor passende maatregelen. Maar de NOS ontdekte ‘dat nog onduidelijk is wat er precies gebeurt als ergens in Nederland een sterke opleving is die niet in verband kan worden gebracht met een duidelijke bron’.  

 

Wij zijn beducht voor een te vergaande decentralisatie van taken en bevoegdheden. Naar ons idee moet de centrale overheid regie blijven voeren. Bewoners en medewerkers hebben nu al moeite te begrijpen waarom er verschil is in uitvoering van maatregelen. Neem de mondkapjes. Wij hebben voorgeschreven dat medewerkers en bezoekers een mondkapje dragen, terwijl dit in ziekenhuizen niet nodig is. Dit leidt tot verwarring en irritatie. Het is nodig dat hier duidelijke richtlijnen voor komen, net zoals in ons omringende landen.

 

Om te komen tot een decentralisatie van taken rondom (bijvoorbeeld) corona naar veiligheidsregio’s zal de centrale overheid naar ons idee een aantal voorwaarden moeten stellen. De eerste is dat op nationaal niveau generieke maatregelen worden gehandhaafd, zoals het houden van afstand en het gebruik van mondkapjes. De tweede is dat op decentraal niveau structureel overleg wordt georganiseerd waar alle zorgpartijen gelijkwaardig aan deelnemen. Dit moet vooral verpleeghuizen een volwaardige positie geven. De derde is dat beschikbare persoonlijke beschermingsmiddelen en de capaciteit om te testen ter beschikking worden gesteld aan die regio’s die het op dat moment nodig hebben.  

 

Het is te hopen dat de centrale en decentrale overheden snel tot afspraken komen en duidelijk maken welke maatregelen zij nemen in geval van besmetting. Zorginstelling, bedrijven en burgers hebben hier sterk behoefte aan.

 

Yusuf Goedbloed is strategisch zorgadviseur.

Arnoud Leerling is bestuurskundig adviseur.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.