of 59925 LinkedIn

Raadslid moet opkomen voor gepensioneerde

Leo Elfers Reageer

Niet indexeren van pensioenen treft ouderen in hun portemonnee. De dreigende verlaging van de pensioenen maakt het er voor senioren nog slechter op. Oud-burgemeester Elfers roept raadsleden op hun steun uit te spreken voor deze groep inwoners.

Pleidooi om senioren een stem te geven

Een raadslid dient op te komen voor de belangen van alle inwoners van haar of zijn gemeente, jong of oud, welvarend of minder welvarend etc. Met regelmaat komt het voor dat een bepaalde groep inwoners extra aandacht verdient. Voor één specifiek probleemgebied vraag ik aandacht: voor de gevolgen van de al ongeveer tien jaar niet geïndexeerde pensioenen van een paar miljoen landgenoten.

Honderdduizenden gepensioneerden mochten ervan uitgaan dat, als zij eenmaal de pensioengerechtigde leeftijd hadden bereikt, hun pensioen, zoals dat gebruikelijk is in een beschaafd land, geïndexeerd zou worden. Een waardevast pensioen was immers niet alleen een belofte, maar ook een verworvenheid, een zekerheid waarover je je nooit zorgen hoefde te maken.

Hoe anders ziet de realiteit van 2019 eruit. Pensioenen staan nog steeds op, of soms zelfs onder, het niveau van 2009, de euro is in die jaren fors in waarde gedaald, de huren zijn sterk verhoogd, het openbaar vervoer (van groot belang voor senioren) is zeer kostbaar, zorgkosten zijn spectaculair gestegen. Concluderend kan gesteld worden dat gepensioneerden, en met name geldt dit voor hen die in een huurhuis wonen, in een periode van zo’n tien jaar fors in koopkracht achteruit zijn gegaan.

Onze minister-president noemt ons land dikwijls een rechtsstaat. Maar dat is maar ten dele waar. Grote groepen gepensioneerden voelen zich aangetast in hun gevoel van waardigheid en weten zich onrechtvaardig behandeld. Er werden besluiten genomen waar zij al jaren ernstige schade van ondervinden. Besluiten, die niet te wijten zijn aan natuurverschijnselen, maar die gewoon worden genomen door bestuurders, bestuurders waar zij op mochten vertrouwen. Dat vertrouwen is ernstig geschaad.

Wat doen die topmensen van de financiële instellingen (pensioenfondsen, bankdirecties en regeringsfunctionarissen) eigenlijk voor de gepensioneerden? Jazeker, men zegt bezorgd te zijn, het onrechtvaardig of vervelend te vinden, maar er komt voor de gepensioneerden geen euro bij en men gaat schouderophalend over naar een interessanter gespreksonderwerp. Het raakt hen in wezen niet in het minst. Geen van die functionarissen hoeft zelf de consequenties te ondervinden van besluiten die men neemt. Integendeel, het zijn allen buitenproportioneel rijk betaalde mensen die hun inkomen alleen maar hebben zien toenemen.

Dikwijls wordt in de media het beeld geschetst dat een indexering niet wenselijk is, omdat de huidige jongeren ook hun pensioenrechten hebben. Dat staat natuurlijk als een paal boven water, maar zijn de beweringen hierover op een financieel reëel fundament gebouwd? Wie rekent dat na of praten de media klakkeloos alles na wat hen door bureaus of ingehuurde woordvoerders wordt voorgeschoteld?

Ik roep alle raadsleden, maar met name alle senior-raadsleden, op om bij de ministers, bij de Nederlandsche Bank, bij Tweede Kamerleden, bij pensioenfondsen en bij andere relevante financiële instellingen protest aan te tekenen tegen de wijze waarop gepensioneerden in ons land financieel worden geschaad. Jong en oud dienen door onze beleidsmakers niet tegen elkaar uitgespeeld te worden. Kortom: raadslid, gebruik uw invloed en uw stem. Teveel ouderen zijn onvoldoende in staat om hun gerechtvaardigde belangen een stem te geven.

Leo Elfers, CDA-raadslid in Zwolle en oud-burgemeester in onder meer Koudekerk aan den Rijn en Dalfsen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.