of 59318 LinkedIn

Partijen slepen geen burgemeesters in de wacht

Marco Out Reageer

“De VVD heeft dit jaar samen met de PvdA de meeste burgemeestersposten in de wacht gesleept. Met name het CDA en D66 blijven opvallend achter. Dat geldt eveneens voor lokale partijen.” Zo begint het artikel dat u in BB24 publiceerde over de achtergronden van de burgemeestersposten. Ik vind dat de wijze waarop u een en ander heeft omschreven geen recht doet aan hoe de benoemingprocedures anno 2018 worden gevoerd. 

Ingezonden brief van Marco Out, met een reactie op het artikel "'Lokaal' scoort in 2018 één burgemeesterspost' uit Binnenlands Bestuur 24-2018.


Een partij sleept geen post in de wacht, dat doet toch echt de kandidaat. Er is het afgelopen jaar gelet op de deconstitutionalisering veel aandacht voor de burgemeestersbenoeming geweest. Opvallend in de diverse discussies was de onbekendheid van veel mensen over de feitelijke wijze waarop burgemeestersbenoemingen anno 2018 plaats vinden. Een vacature wordt opengesteld, iedereen kan solliciteren, met enige hulp van de cdk selecteert de vertrouwenscommissie hun voorkeurskandidaat, die vervolgens door de gemeenteraad wordt voorgedragen.

Natuurlijk kan ik niet voor iedereen die in dit proces een rol speelt spreken, maar het algemene beeld is dat de partijkleur van een kandidaat steeds minder een rol speelt. Bij iedere voordracht wordt in ieder geval gemeld dat de voorgedragen burgemeester de beste kandidaat is.

U vervolgt het artikel met “In 2018 waren er tot dusver 44 burgemeestersposten te vergeven”. Ook deze verwoording geeft veel ruimte voor misverstanden. Vergeven betekent in deze context immers “weggeven” of “wegschenken” en doet daarmee geen recht aan de consciëntieuze wijze waarop vertrouwenscommissies en raden hun keuze voor hun voorkeurskandidaat maken. Er worden geen cadeautjes uitgedeeld.

Ik begrijp heel goed dat voor velen de partij-achtergrond als relevant wordt gezien. Juist van Binnenlands Bestuur, waarvan ik meen dat daar zicht is op hoe e.e.a. in zijn werk gaat, verwacht ik dan echter wel een woordkeuze die recht doet aan de werkelijkheid. Ik hoop dat u hiermee bij een volgende gelegenheid rekening wilt houden.

Marco Out

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.