of 61869 LinkedIn

Online zakendoen kan niet zonder de Wet Digitale Overheid

Remco van Wijk Reageer

Onlangs is de Wet Digitale Overheid (WDO)  aangenomen door de Tweede Kamer. Een wet die een belangrijke rol kan spelen bij de totstandkoming van een veilige eSamenleving, waarbij iedereen makkelijker en veiliger elektronisch kan handelen. Met bedrijven, maar ook met overheid, landelijk en lokaal. Maar of de WDO er komt is onzeker: in de Eerste Kamer is er nog geen meerderheid voor. Dit is risicovol. Zonder deze wet  kan het zittende en het komende kabinet de grip op de ontwikkelingen van de eSamenleving verliezen.

Bij deze eerste tranche van de WDO gaat het om veilig inloggen bij de overheid; bij bijvoorbeeld de Belastingdienst of een gemeente. Echter voor betrouwbaar online zakendoen spelen uiteindelijk veel meer technologieën een rol. Denk aan het elektronisch ondertekenen van overeenkomsten, het geven van consent of het onweerlegbaar vastleggen van een machtigingsrelatie. Ook informatie-uitwisseling tussen systemen moet veilig en vertrouwd gebeuren. Het is belangrijk dat je kan vaststellen van welke persoon of organisatie informatie afkomstig was. Verder wil je als burger en bedrijf informatie die voor jouw situatie relevant is veilig en vertrouwelijk kunnen opslaan. Of deze nu afkomstig is van een overheid of andere partij. Dus het  vraagt om een oplossing is veel groter dan waar deze eerste tranche op ziet. Het gaat niet alleen om de eOverheid, maar om de eSamenleving. Burgers en bedrijven moeten bij online zaken doen sowieso erop kunnen vertrouwen dat de systemen die zij daar voor gebruiken betrouwbaar zijn en de juiste rechtskracht hebben.

 

De benodigde functionaliteit en type dienstverlening die kern zijn bij het elektronisch zakendoen maken het dat de overheid deze veiligheid niet zelf kan brengen. Zelf maar systemen  ontwikkelen en aan de markt leveren is ondoenbaar:  we willen geen vertienvoudiging van onze overheids IT capaciteit. Het gaat bovendien in tegen het principe rondom markt en overheid. Verder kent de overheid vele aanbestedingsrechtelijke kaders waardoor de gewenste ontwikkeling praktisch niet met de gevraagde snelheid te realiseren is. Er is een meer fundamentele reden waarom de overheid zijn rol beperkt moet houden. Bovenal: burgers en overheid kunnen een belangentegenstelling hebben en dus moeten burgers voor het vertrouwen in de rechtsstaat gebruik kunnen maken van systemen die niet onder direct beheer van diezelfde overheid staan.

 

Het pleit voor een andere benadering: er moet een geloofwaardige markt komen van partijen die voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van privacy en veiligheid en die zich onder sterk toezicht stellen. Deze markt is aan het opkomen: er zijn al Nederlandse partijen die hier veel in geïnvesteerd hebben. En we hebben ook de nodige basis voor die markt: standaardisatie instituut Etsi heeft voor deze type diensten al goede standaarden opgezet. 

 

Deze markt kan je stimuleren als je duidelijk aangeeft dat je als overheid in de toekomst voor je eigen transacties met burgers en bedrijven alleen nog maar met betrouwbare partijen zaken wil doen. Als je de erkenning van dit soort partijen en het toezicht hierop weet te organiseren. Alleen dan kan je afdwingen dat medeoverheden en private organisaties geholpen worden bij een verstandige inkoop. En dat is precies de gedachte achter de WDO.

 

Vanuit de Eerste Kamer is een duidelijk signaal  nodig dat de overheid het menens is met een veiliger eSamenleving én met haar eigen beleid hierop. Als de overheid hier nu al niet consistent handelt komt de markt tot stilstand, blijft er onduidelijkheid voor de burger wat veilig is en wat niet en geef je ruimte voor duizend bloemen zonder enige kwaliteitsborging. Het verwerpen van de WDO zadelt het huidige en volgende kabinetten met een ontbrekend kader voor die eSamenleving en een groot wantrouwen vanuit marktpartijen. 

 

Remco van Wijk is Chief External Affairs Officer van de Nederlandse startup Cleverbase en auteur van verschillende wetenschappelijke artikelen over digitale gegevensuitwisseling.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.