of 64231 LinkedIn

Onderzoek van BING

Reageer
Wethouder Linssen van Bergen op Zoom lag vorige week onder vuur. Niet als gevolg van een rapport van Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) zoals hij in Binnenlands Bestuur zegt, maar als gevolg van zijn eigen uitspraken. Hoe zit het precies?

Uitspraken van Linssen gaven de burgemeester aanleiding een extern onderzoek in te stellen. De uitspraken waren gedaan tijdens een opgenomen gesprek tussen een burger en Linssen. De geluidsopname is via een raadslid aan de burgemeester verstrekt. Op basis van dit gesprek rijzen vragen over een aanbestedingskwestie en eventuele belangenverstrengeling van de wethouder. De burgemeester acht het om die reden wenselijk en noodzakelijk de kwestie te laten onderzoeken.

 

Onderdeel van het op te stellen feitenrelaas is ook het weergeven van de relevante passages van de opname en context van hetgeen gezegd is. Met Linssen wordt de opdracht besproken, eerst door de burgemeester en nog dezelfde dag door BING. BING doet vervolgens onderzoek en legt het rapport in concept voor aan Linssen. BING heeft zijn reactie betrokken bij de rapportage.

 

Na publicatie van het rapport komt Linssen in het nauw en hij kiest als verdedigingsmiddel het zwart maken van het onderzoeksbureau. BING had volgens Linssen niet alleen een onderzoek moeten instellen naar zijn integriteit maar ook naar de integriteit van de melder en de burger waarmee hij een gesprek had. Als klap op de vuurpijl wordt twee keer aangekondigd dat er een schadeclaim richting BING op komst is.

 

Een integriteitonderzoek instellen tegen een burger/melder, behoorde niet tot de opdracht van BING en zou ook niet tot de opdracht mogen behoren. Dat zou namelijk de effectiviteit van het middel klokkenluiden zeer negatief beïnvloeden. Uit de opdracht van de burgemeester en ook uit de behandeling in de raad blijkt dat wethouder Linssen in het nauw is gekomen door zijn eigen uitspraken. Die uitspraken heeft BING niet verzonnen. Welnu heer Linssen: wees integer en biedt publiekelijk verontschuldigingen aan.

 

Peter Werkman, directeur Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten

 

Deze ingezonden brief is een reactie op Wethouder Linssen 'genaaid door de maffia' 3 december 2008.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.