of 59082 LinkedIn

Ondermijning vergt stevige aanpak

Krishna Taneja Reageer

Een lokale aanpak, versterkt door de inzet van veiligheidsorganisaties zoals de politie en het Openbaar Ministerie, is niet voldoende om het hardnekkige probleem van ondermijning aan te pakken. Dat vraagt iets extra's.

De georganiseerde misdaad in al zijn verschijningsvormen blijkt een hardnekkig probleem. Liquidaties, drugsdumpingen, bedreigingen van horecaondernemers en zelfs van burgemeesters en aanslagen op publieke functies zijn er uitingsvormen van. Er zijn verschillende oorzaken voor deze hardnekkigheid. De topman van het Openbaar Ministerie, Gerrit van der Burg, voerde onlangs in Buitenhof het jarenlange gebrek aan aandacht vanuit de overheid als belangrijkste reden aan. En in het uitvoerig onderzoek Waar een klein land groot in kan zijn onder leiding van hoogleraar Pieter Tops wordt melding gedaan van de enorme winsten die zijn gemaakt met de productie van amfetamine en synthetische drugs.

De georganiseerde misdaad heeft zich over een lange periode kunnen professionaliseren, zich uitgebreid kunnen vertakken in de zogeheten bovenwereld en beschikt over de modernste technologie. Versleutelde- en satelliettelefoons en software om DDOS-aanvallen mee uit voeren zijn heel gewoon in deze milieus. Het is niet voor niets dat het kabinet dit vraagstuk wil aanpakken. Er is incidenteel geld vrijgemaakt voor het zogeheten ondermijningsfonds en zowel de lokale aanpak als de organisaties die zijn verbonden aan de strafrechtketen worden versterkt. Toch is dat nog niet genoeg om het probleem echt aan te pakken.

De basis van de aanpak ligt op het niveau van een gemeente of overstijgend samenwerkingsverband omdat de problematiek voor vooral kleine gemeenten te complex of te lokaal geworteld is. Toch is een lokale aanpak, versterkt door de inzet van veiligheidsorganisaties zoals de politie en het Openbaar Ministerie niet voldoende. Het hardnekkige probleem van ondermijning vraagt iets extra’s. Een aanpak naar analogie van de problematiek van gewapende overvallen die succesvol werd aangepakt door de Taskforce Overvallen onder leiding van de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb.

In een meer structurele aanpak, aanvullend op de meer lokale mogelijkheden, kan een krachtige verbinding worden gemaakt tussen veiligheidsorganisaties, de industrie, universiteiten en kennisinstituten. Een ander succesvol voorbeeld van een aanpak waarbij een veiligheidsvraagstuk centraal staat is de aanpak van misbruik van kunstmest. Vanaf 2007 wordt op basis van een convenant gewerkt aan het tegengaan van misbruik van kunstmest dat ook gebruikt kan worden om aanslagen te plegen.

Ministeries, inlichtingendiensten en industrie werken hier samen. Grote producenten van chemische stoffen zijn verbonden en gemotiveerd om het misbruik tegen te gaan. De beide voorbeelden kunnen een landelijke aanpak van ondermijning inspireren. Voorbeelden? De aanpak van het transport van synthetische drugs langs internationale havens door middel van de inzet van nieuwe technologieën zoals slimme camerasystemen. En met de overheid en chemische industrie naar een vorm van dynamische regelgeving gaan om de productie van synthetische drugs moeilijker te maken met de inzet van een voorspellende technologie als Kunstmatige Intelligentie. Daarmee kun je tijdig anticiperen op aanpassingen in de samenstelling van grondstoffen om binnen de regels te blijven, zoals nu door criminele organisaties wordt gedaan.

Zelfs een hardnekkig vraagstuk als ondermijning kan dan, met zowel een stevige lokale als een landelijke aanpak door de meest betrokken partijen, effectief worden aangepakt. Eerdere voorbeelden hebben dit bewezen.

Krishna Taneja, MA, MSc Directeur Nationale Veiligheid TNO 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.