of 64231 LinkedIn

Nieuw bij JenV: een onafhankelijke Integriteitscommissie

Frank Kerckhaert Reageer

Uit onderzoek blijkt dat jaarlijks 5 tot 10 procent van alle medewerkers in een organisatie soms met een ‘ongemakkelijk gevoel’ rondloopt. ‘Ongemakkelijk’ omdat een medewerker op het werk iets ziet wat niet deugt: mogelijk een regelrechte misstand, een leidinggevende die in de fout gaat of een gevoel persoonlijk benadeeld te worden nadat hij eerder intern een probleem aan de orde heeft gesteld.

Ook blijkt uit onderzoek dat de helft van de ‘zich ongemakkelijk voelende’ medewerkers er uiteindelijk toch van afziet om een interne melding te doen. Ze zijn bang voor negatieve reacties.

 

In elke organisatie zijn er mogelijkheden voor medewerkers om integriteitsproblemen aan te kaarten. Als het goed is zijn leidinggevenden goed benaderbaar voor dit soort meldingen en gaan zij er snel mee aan de slag. Meestal zijn er vertrouwenspersonen in de organisatie beschikbaar die een echte steun kunnen zijn voor een medewerker. Bij grotere organisaties zijn er interne integriteitsbureaus waar medewerkers hun verhaal kwijt kunnen en geholpen kunnen worden. Al deze zogenoemde eerstelijnsvoorzieningen beogen om integriteitsproblemen binnen een organisatie snel en doeltreffend aan te pakken.

 

Maar het komt voor dat een melding niet naar tevredenheid van de melder afgehandeld wordt. Soms vindt de melder dat zijn punt niet serieus genomen is. Het kan ook zijn dat een melder geen mogelijkheid ziet om de kwestie intern aan de orde te stellen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid zet, mede als gevolg van enkele integriteitskwesties in de afgelopen jaren, nu een nieuwe koers in.

 

Op aandringen van de vakbonden en de medezeggenschapsorganen biedt het ministerie voor een groot deel van zijn medewerkers nu een extra mogelijkheid aan. Per 1 juni 2020 is er voor hen een externe, onafhankelijke Integriteitscommissie ingesteld. Deze commissie is buiten het ministerie gehuisvest, heeft een eigen meldpunt en website ingericht en is bereikbaar via een gratis telefoonnummer. De commissie bepaalt geheel zelfstandig hoe de binnenkomende meldingen worden behandeld. Om de onafhankelijkheid en veiligheid voor de melder te waarborgen, beslist de commissie zelf over haar werkwijze en beheert zelfstandig de financiën.

 

De Integriteitscommissie JenV heeft verschillende mogelijkheden om naar aanleiding van meldingen vervolgstappen te zetten. Een daarvan is het zelfstandig uitvoeren van onderzoek. Als de commissie een dergelijk onderzoek uitvoert, leidt dat tot een adviesrapport met beoordeling van de melding en een advies aan het bevoegd gezag. Een reactie daarop volgt binnen een termijn van zes weken.

 

Met de aanstelling van de Integriteitscommissie JenV heeft het ministerie een unieke stap gezet. Een potentieel gevoelig deel van de eerstelijnsbehandeling van integriteitsproblemen legt dit ministerie bij een onafhankelijke commissie neer. Dat is moedig. Aan ons, Edith Snoeij, Anne Mieke Zwaneveld en Frank Kerckhaert, de taak om dat vertrouwen waar te maken. Belangrijk is dat de betrokken medewerkers onze commissie weten te vinden. Daar ligt nu de focus op. Maar uiteindelijk zullen in ons werk voor de medewerkers de kernwaarden van onze nieuwe commissie moeten blijken: ‘onafhankelijk, betrouwbaar, deskundig en veilig’. We zijn begonnen en wij gaan er voor.

 

Frank Kerckhaert is voorzitter van de Integriteitscommissie JenV

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.