of 59130 LinkedIn

Nazorg nodig bij fusies

Reageer

Noord-Holland wil de bestuurskracht van de Gooi en Vechtstreek verder vergroten. De regio gaat als het aan de provincie ligt uit drie in plaats van zeven gemeenten bestaan. Ook na de fusie blijft betrokkenheid van de provincie gewenst.

Begeleiding provincies na lastige herindeling

Hoe de herindeling er uit komt te zien is nog onduidelijk. Wel is al duidelijk dat er veel verzet te verwachten valt tegen de plannen. In de komende periode gaat Noord-Holland een open overleg voeren met de betrokken gemeenten op grond waarvan bepaald wordt of de plannen worden doorgezet. De meest recente fusie in de Gooi en Vechtstreek is die van Naarden, Muiden en Bussum. Deze gemeenten fuseerden op 1 januari 2016.

De nieuwe gemeente Gooise Meren heeft 57.000 inwoners en is op papier krachtig genoeg om alle (extra) taken en bevoegdheden uit te kunnen voeren om aan inwoners een goede dienstverlening te kunnen leveren. De gemeente zou ook de toekomstige opgaven op het gebied van de openbare orde en veiligheid, economische zaken, verkeer en vervoer, zorg, onderwijs en andere gedecentraliseerde taken beter aan moeten kunnen. Na de fusie dient in het belang van de inwoners door bestuurders volop gewerkt te worden aan de inhoudelijke opgaven, die ten principale worden bepaald door de gemeenteraad en worden uitgevoerd door het college van B&W.

Bij een moeizame fusie echter, zoals die van Gooise Meren, is de start van de nieuwe gemeente niet altijd een fase waarin constructief gewerkt kan worden aan de inhoudelijke uitdagingen. Er gaat veel tijd verloren aan de machtsstrijd binnen én tussen de partijen in de gemeenteraad. ‘Bloedgroepen’, voortkomend uit de verschillende kernen die onderdeel uitmaken van de fusie, die elkaar om het hardst bestrijden. In de aanloop naar een fusie wordt vaak al zichtbaar wat de inwoners te wachten staat: ruzie, gedoe en getouwtrek om posities. Van samenwerken gericht op ontwikkeling is soms nauwelijks sprake. Raadsleden stappen op en individuele raadsleden gaan afgesplitst van hun partij alleen verder. Natuurlijk zijn politieke partijen zelf als eerste aan zet om hun volksvertegenwoordigers te begeleiden en hen te wijzen op hun verantwoordelijkheden.

Juist in deze periode zouden gemeenten, zeker die waarvan het fusieproces complex is verlopen, meer begeleid moeten worden door de provincie. Voor de provincie is een fusie geen éénmalige opgave zoals het voor de betrokken gemeenten vaak wel is. Er is bij de provincie veel kennis en ervaring aanwezig en er zijn ‘lessons learned’ verzameld die na iedere fusie weer worden bijgewerkt. Die fusiekennis en -ervaring is goud waard en dient niet alleen voorafgaand aan de fusie maar ook na de fusie te worden ingezet. Dat geldt zeker als het een complexe fusie betreft. Daarmee neemt de provincie haar verantwoordelijkheid in de fase voorafgaand, tijdens én na de fusie, en zo helpt zij bij de totstandkoming van ordentelijke nieuwe bestuurlijke verhoudingen en een goede start ná de fusie.

Zeker nu de provincie Noord-Holland overweegt om de lokale en regionale bestuurskracht van de Gooi en Vechtstreek verder te vergroten door van zeven naar drie gemeenten te gaan, dient te worden voorkomen dat inwoners de dupe worden van een periode van bestuurlijk weinig constructieve onrust. Inwoners moeten hun volksvertegenwoordigers kunnen aanspreken op hun primaire verantwoordelijkheid. Dat is niet de stoelendans voor de eigen positie, maar het besturen van en het verder ontwikkelen van de nieuwe gemeente. Alleen daar dient dan ook de focus op te liggen.

Dr. Joyce Sylvester, oud waarnemend burgemeester Anna Paulowna en Naarden. Zij schrijft de bijdrage op persoonlijke titel

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.