of 62812 LinkedIn

Laat geborgde zetels waterschappen met rust

Martin van der Spek 1 reactie

Er is heel wat te doen rondom de geborgde zetels in het bestuur van de waterschappen. De commissie Boelhouwer heeft advies uitgebracht aan minister van Nieuwenhuizen – waaronder het afschaffen van de geborgde zetels –, maar daarmee is nog niet alles gezegd. De uitkomst van het onderzoek lijkt belangrijker dan het onderzoek zelf. 

In de eerste plaats is het toch wel vreemd dat het fenomeen geborgde zetels is onderzocht. Het lijstenstelsel is nog vrij recent ingevoerd binnen de waterschappen. Logischer was geweest dat nu te evalueren. Verder zijn er vraagtekens bij de commissie zelf. Tenminste drie leden hebben zich vooraf negatief uitgelaten over de waterschappen in het algemeen of over de geborgde zetels in het bijzonder. Was dit onderdeel van de selectiecriteria? Het lijkt erop.

 

De commissie roemt de oude besturen vanwege hun lange en goede staat van dienst. Juist dat pleit ervoor de kennis uit de bestaande bestuurslagen in te zetten bij de toekomstige uitdagingen.  Toekomstige opgaven als zeespiegelstijging, klimaatverandering en een veranderende agrarische sector vereisen specifieke kennis die vaak daar aanwezig is. Desondanks is de conclusie van de commissie het tegenovergestelde. De bevindingen in het rapport zouden logischerwijs tot een ander advies moeten leiden.

 

Blijft de vraag over waarom we dan toch van die geborgde zetels af moeten. Dan zou je een lijst verwachten van zaken die nu niet goed gaan. Maar die zie ik niet. De enige echte reden die ik in het rapport lees, is dat geborgde zetels niet meer van deze tijd zijn en in strijd met de democratie. Echter, gezien het opkomstpercentage bij de verkiezingen zien de burgers dit probleem niet zo. Het lijkt dus meer een ideologisch probleem bij de commissie zelf te zijn dan dat de burgers er mee zitten.

Anders dan gemeenten of provincies die een algemeen bestuur kennen, zijn de waterschappen met een functionele bestuurstaak belast. Zij kennen, anders dan andere overheden, dus een specifieke opdracht, namelijk droge voeten en schoon water.

 

Om recht te doen aan alle belanghebbenden in het bestuur heeft de wetgever een vaste verdeling gemaakt van de bestuurszetels. (kan per waterschap iets verschillen) Een samenstelling die goed functioneert: 9 geborgde zetel voor de categorie Natuur, Bedrijven en Ongebouwd, en 21 geborgde zetels voor de categorie Ingezetenen (ongeacht de verkiezingsopkomst).  Een goede keuze. Daarom: Leg het adviesrapport in dezelfde la als het OESO-rapport van 2014, en behoud het goede.

 

Martin van der Spek, hoogheemraad van Schieland en de Krimpenerwaard namens SGP-ChristenUnie

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door John Steegh op
Tsja, SGP/ChristenUnie wil zijn bijna automatische bondgenoten in het Algemeen Bestuur van @SchielandendeKrimpenerwaard niet kwijt. Naast de 5 bedrijfsvertegenwoordigers en de drie boeren (naast een natuurmens) op de geborgde zetels zitten er daar in de andere fracties nog meer bedrijfsmensen en boeren. Hoe oververtegenwoordigd wil je het hebben? Ja, dat is op de man spelen, maar dat doet schrijver dezes ook naar leden van de commissie.
Waterbeheer raakt steeds meer iedereen: mensen in overlopende straten, hittestress in de steden, scheuren in de muren van gewone huizen vanwege verdroging. En ja, de beschikbaarheid van water voor de boeren. Die te vergelijken is appels met peren vergelijken, dat horen volledig democratische besluiten te zijn, met één volwassene één stem.