of 63082 LinkedIn

Herontwerp de gemeenteraadsvergadering

Marin Rutgers Reageer

Halverwege maart schudde het coronavirus Nederland op. In het hbo schakelden we meteen en vrij soepel over naar online onderwijs. Als didactici begrepen we dat online onderwijs niet betekent dat je het reguliere onderwijs een-op-een naar een online setting kunt kopiëren. Nieuwe manieren van samenwerken, elkaar ontmoeten en lesgeven waren nodig en werden verkend. We herontwerpen ons onderwijsprogramma nu naar een blended vorm zodat we in de toekomst snel kunnen schakelen bij maatregelen.

In de gemeenteraad liep het anticiperen op de coronamaatregelen minder voortvarend dan in het hbo. De eerste weken van de lockdown lag alles stil. Pas na een paar weken konden we online verder. Het besef dat online functioneren als gemeenteraad, net als in het onderwijs, een andere didactiek vereist bleef uit. We gingen op dezelfde voet verder, maar dan online.

 

Mede doordat dit besef ontbreekt, is er veel geklaag over het online vergaderen. In mijn optiek zijn deze klachten een teken aan de wand dat de oude didactiek en methodiek van de gemeenteraadsvergadering niet langer passend zijn. Online vergaderen legt de vinger op de zere plek en maakt duidelijk wat er eigenlijk al niet meer voldeed en wat dan ook anders zou moeten. Het is tijd de gemeenteraadsvergaderingen opnieuw te ontwerpen.

 

Gemeenteraadsvergaderingen duren in fysieke vorm vaak lang. Online is dit niet te doen. De spanningsboog om ingespannen naar een beeldscherm te kijken, is een stuk korter dan de spanningsboog bij fysiek vergaderen. Daarnaast is het lange stilzitten belastend. Het is evident dat vergaderingen anders en korter moeten worden vormgegeven; zowel online als in de toekomst ook offline.

 

Ook de opzet van de raadsvergadering moet onder de loep genomen worden. Informeren bijvoorbeeld kan ook online in een webinar en hoeft niet binnen een raadsvergadering. Denk eens aan andere vormen en momenten dan de geijkte.

 

Daarnaast ligt er een duidelijke opgave bij de raadsleden om de vergadering zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Wees je ervan bewust dat de raadsvergadering niet de enige plaats of moment is waarop je een politiek statement kunt maken. Dit kan ook via sociale media of lokale kranten. Verken en benut andere kanalen dan de raadsvergadering om je politieke kleur te benadrukken en wereldkundig te maken. Hou je bijdrage kort en bondig. Een online vergadering is niet het moment voor lange bijdragen of speeches.

 

Ook na het reces kunnen we niet terug naar het oude normaal. Het devies blijft om thuis te werken indien mogelijk. De raad zou alleen fysiek moeten vergaderen als dit echt noodzakelijk is. Benut het reces om de raadsvergadering te herontwerpen. Verken nieuwe didactiek, methodiek, systemen en afspraken. Neem ook een eventuele nieuwe lockdown mee in je herontwerp zodat er, indien nodig, snel geschakeld kan worden. Neem een voorbeeld aan het onderwijs.


Marin Rutgers, fractievoorzitter van D66 Hoogeveen & lid van het presidium. Daarnaast is zij hoofd van de hbo Master Kunsteducatie bij HKU in Utrecht.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.