of 59147 LinkedIn

Geef zelfstandig Haren nog minstens vier jaar de kans

Jan Lunsing en Charles Vlek 4 reacties

De respectloze manier waarop de Groningse gedeputeerde Patrick Brouns (CDA) in BB van week 2 het gemeentebestuur van Haren afbrandt om de stad-Groningse annexatie van Haren door te zetten is verwerpelijk. Haren zou lijden aan een “volledig gebrek aan bestuurskracht”, geen duidelijke beleidsagenda hebben, de belangen van inwoners en personeel op het spel zetten, “volstrekt tekortschieten” in haar financiële en ambtelijke versterkingsplannen en niet opgewassen zijn tegen nieuwe taken. Burgers zouden meer gaan betalen voor minder voorzieningen, er zou geen ruimte zijn voor nieuwe investeringen en in samenwerkingsverbanden zou Haren vooral uit zijn op eigen winstmaximalisatie. Dat is nogal wat.

Volgens het provinciale herindelingsadvies zou Haren beter af zijn in ‘een nieuwe gemeente Groningen’. Maar de meerwaarde hiervan voor de 20.000 burgers van Haren, Onnen, Glimmen en Noordlaren is nimmer aangetoond. Zeker, net als andere gemeenten heeft ook Haren tekortkomingen, maar die kan zij volgens bureau B&A en het COELO zelf oplossen. De strategische verbeterplannen van Haren zijn door de Provincie echter nooit goed beoordeeld.

 

De raadscoalitie van D66, Gezond Verstand Haren en CDA weet zich gesteund door de overgrote meerderheid van de Harense bevolking. Bij een burgerraadpleging in 2014 heeft 74% van de kiezers (opkomst 75%) een herindeling met Groningen/Ten Boer afgewezen. De provinciale coalitie van CDA, CU, D66, GL en SP diskwalificeert deze uitkomst (‘achterhaald’), maar wil geen hernieuwd referendum en/of de uitslag afwachten van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.

 

Begin september 2016 besloot Haren niet langer mee te werken aan een van bovenaf opgelegde herindeling. Wat doen GS? Zij herinneren zich het stemadvies-2014 van oud-CdK Max van den Berg: ‘Nee zeggen is geen optie!’ Zij propageren het beeld van een krachteloos en risicovol Haren. Zij benoemen oud-gedeputeerde van Drenthe Marga Kool tot hun ‘verbindingspersoon voor Haren’. Zij stellen zich open voor de verongelijkte Harense raadsminderheid en ontvangen een bezorgde personeelsdelegatie die vooruitloopt op fusie met Groningen. Het provinciebestuur gaat dus lijnrecht tegen de raadsmeerderheid in, schuift het gemeentebestuur aan de kant en schoffeert daarmee de Harense bevolking.

 

Intussen lopen Gedeputeerde Staten op tegen de ontbrekende instemming van Haren met de beoogde ‘lichte samenvoeging’ met Groningen en Ten Boer. Op dit moment heet het: ‘Wij begrijpen alle kritiek, maar na zorgvuldige beoordeling komen wij tot een andere afweging.’ O, wat doet dit ons denken aan dat leerzame boek van Jouke de Vries en Paul Bordewijk: Rijdende treinen en gepasseerde stations (2009) over historische beleidsfiasco’s van ervaren bestuurders.

 

Financieel en bestuurskundig onderzoek wijst uit dat er geen enkele noodzaak is om de gemeente Haren op te heffen. Het zou getuigen van bestuurlijke wijsheid en collegiaal vertrouwen om Haren tenminste vier jaar de kans te gunnen om haar verbeterplan uit te voeren en daarmee zelfstandig te blijven.

 

Jan Lunsing woont in Groningen en is bestuurskundig onderzoeker bij de Stichting voor Beleidsanalyse en Bestuursondersteuning (StiBaBo).

Charles Vlek woont in Onnen (gem. Haren) en is emeritus-hoogleraar omgevingspsychologie en besliskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door elzo de laneg op
Het zelfstandige Haren is financieel zo sterk dat het genoodzaakt is om de OZB tarieven voor 2017 met gemiddeld 12% te laten stijgen terwijl het gemiddeld in NL 1,3% bedroeg.

https://www.eigenhuis.nl/actueel/pers/2016/11/28 …
Door Marquis de Canteclair (em) op
Annexeren is een uiting van ontspoord navelstaren:
en dat geldt niet alleen Groningen -Haren.
Neem ook het advies van Van de Berg:
niets is democratisch even erg
en dus zal de muis een olifant baren.

Kijk rond in ons mooie Thorbecke land:
wie wenst zich niet terug in de oude stand?
Het optimum voor boer, burger en ambtenaar
is 24.000 en komt zo drastisch in gevaar
want dan eindigt de burger-bestuurderband.
Door Ab (Beleidsambtenaren) op
Er zijn altijd formele en informele redenen voor een herindeling. Ik heb er eentje meegemaakt, de nodige jaren geleden alweer. Interessant is om even terug te kijken naar de formele redenen die werden aangevoerd voor deze herindeling. Achteraf kan aangetoond worden dat deze formele redenen geen reden voor een herindeling konden zijn. De gemeente heeft namelijk niets met deze formele redenen, de problemen waarvoor de herindeling noodzakelijk was, gedaan.
In de praktijk spelen er altijd andere belangen. Neem nu de "democratische legitimatie in gemeenschappelijke regelingen". De getroffen regelingen in verband met de decentralisaties in het sociale domein zijn dermate groot dat herindelingen geen zoden aan de dijk zetten om de legitimatie te vergroten. Of neem nu al die kleine bedrijventerreintjes. Na een herindeling kan het probleem worden gedefinieerd in relatie tot de naastgelegen gemeenten. Voila hebben we weer een nieuw "probleem". Kunnen we weer gaan herindelen. Het ontbreekt aan een goede, zuivere probleemdefinitise. En aan wie is het eigenlijk om tot dit soort definities te komen. De Provincie? De Provincie wordt gestuurd door belangen. Rapporten van de Provincie zijn wat dat betreft een lachertje. De gemeente zelf dan? Nee, natuurlijk niet. Echt onafhankelijk opererende bureaus die zouden er misschien wat meer van kunnen bakken. Maar die worden natuurlijk niet ingehuurd, vanwege de belangen natuurlijk. Of ze schrijven toch maar op wat de broodheer wil. Men moet natuurlijk wel aan het werk kunnen blijven.
Door Henk Schuster (Initiator Floorball/Unihockey in Nederland Directeur UniSports) op
Bijzonder goed te zien, dat er steun wordt betuigd aan de inwoners van Haren.
De overgrote meerderheid wordt door de huidige politieke keuzes geschoffeerd. De huidige politiek leert langzaam van de signalen, dat de bevolking "gehoord" wil worden. Maar de bevolking wil niet alleen dat, maar wil ook via afspraken "geregeerd" worden.
en daar schort het bij deze opgelegd herindeling volkomen aan.
Niet alleen de in dit artikel aangegeven volksraadpleging geeft aan wat de Harener bevolking wil, maar ook de voorwaarden voor een opgelegde herindeling door Provinciale en Gedeputeerde Staten wordt met voeten getreden. in 2015 hebben ze verklaard:
1. het moet van onderaf komen. Is dus niet aan de orde. de Harener bevolking heeft dit in een referendum over duidelijk aangegeven.
2. de betreffende gemeenten moeten het erover eens zijn. Is dus ook niet aan de orde. Haren wil niet.
3. Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten gaan een herindeling niet opleggen, tenzij..... Er is geen enkele aantoonbare reden voor het "tenzij..."maar toch wordt het opgelegd.
Wat is hier nu aan de hand.
Wie durft een gokje doen?
Moet Groningen de vijfde stad van Nederland worden? Moet Haren daarvoor opgeofferd worden ondanks de "onwil" van de 15000 mensen, die dat niet willen? .
Dit is een onrechtmatig argument, maar ik kan geen andere correcte redenen vinden. Niemand kan echte en juist beargumenteerde redenen aandragen, maar desondanks houdt "de politiek" vast aan een onterechte keuze van deze opgelegde herindeling.
Hoezo boze en ontevreden burgers? Noemen we dat tegenwoordig populisme? Nee, het is een reactie op ondemocratisch handelen van de betreffende politici.
Hier volgt dus een hulpkreet:
Wie oh wie kan en durft deze onterechte herindeling uitstellen en over 3 of 4 jaren echt op zijn merites te beoordelen om het eventuele noodzakelijke herindelen aan te tonen?
Een zeer teleurgestelde en zich onmachtig voelende inwoner van Haren.
Henk Schuster