of 64707 LinkedIn

Erken en waardeer met Biden onze ambtenaren

Patrick Fey en Jan de Vries 5 reacties

Het aantreden van Biden geeft niet alleen veel Amerikanen maar ook ons weer hoop op het herstel van de democratische waarden. Nederlandse politici spiegelen zich graag aan Amerika. Zij zouden ook veel kunnen leren van hoe Amerikaanse politici de bijzondere positie van hun ambtenaren erkennen en waarderen.     

Bij zijn inauguratie sprak Biden over eenheid, verzoening en het herstel van vertrouwen.

De kijkers die na de inauguratie op CNN de festiviteiten bleven volgen zagen dat president Biden zijn staf de eed afnam. In Nederland gebeurt dat door de hoogste ambtenaar en in beslotenheid maar hier nam de kersverse president voor het oog van de wereld daarvoor alle tijd. 'Wij zijn één team', zo zei hij en hij riep zijn ambtenaren op om elkaar met respect te behandelen. Biden: 'Mensen werken niet voor ons, wij werken voor de mensen. Ik werk voor de mensen. Zij betalen mijn salaris. Zij betalen uw salaris. Zij stellen hun vertrouwen in u. Ik stel mijn vertrouwen in u'.

Hiermee verwoordde Biden een fundamentele cultuurverandering ten opzichte van zijn voorganger. Het draait niet om de persoon van de president maar om de burgers van ons land. Een uiting van dienstbaar leiderschap. Van de president en van zijn ambtenaren. De president en zijn ambtenaren als dienaren van het volk. De betiteling civil servant is daarom veel passender dan de connotatie die wij helaas hebben bij ‘ambtenaar’.

De toeslagenaffaire leert ons hoe belangrijk dienstbaar leiderschap is. Een leiderschap waarin niet het systeem maar de mensen centraal staan. Een leiderschap waarbij je ambtenaren niet vraagt blind een wet uit te voeren maar hen het vertrouwen geeft om op basis van hun professionaliteit keuzes te maken. Een leiderschap waarin de geluiden van de werkvloer doodringen tot de top. En een leiderschap waarin je durft te leren van je fouten.  

Daarvoor is het nodig dat de politiek de bijzondere positie van ambtenaren in ons democratisch bestel publiekelijk meer erkent en waardeert. Daar heeft het helaas teveel aan ontbroken. De wetgever ziet ambtenaren als gewone werknemers en te gemakkelijk verschuilen politici zich achter de anonieme ambtenaren.

De bijzondere positie van ambtenaren is niet alleen een groot voorrecht maar schept ook verplichtingen. Om plichtsgetrouw, dienstbaar en integer hun werk te doen. Ambtenaren zijn daarop aanspreekbaar maar dan moet de politiek dat wel mogelijk maken.  

Veel partijen spreken in deze crisis hun grote waardering uit voor de leraren, zorgmedewerkers, politieagenten en brandweermensen. Dat zijn de medewerkers in de frontlinie, de coronacrisis maakt hun grote maatschappelijke bijdrage nog eens extra inzichtelijk. Laten we daarnaast niet vergeten hoe hard alle onzichtbare ambtenaren werken aan bijvoorbeeld de crisissteunpakketten, onze afvalverwerking en de uitbetaling van uitkeringen. Zij allen houden Nederland draaiend. Het ontbreekt hen echter aan voldoende tijd, mensen en faciliteiten. Het kan daarom niet bij mooie woorden blijven. Waarderen is investeren!       

Erkenning van de bijzondere positie van ambtenaren vraagt ook dat, in navolging van Biden, voortaan alle ministers, commissarissen en burgermeesters in persoon de eed van hun ambtenaren afnemen.

En wat zou het mooi zijn als straks bij het aantreden van het nieuwe kabinet de minister-president niet alleen zijn ministersploeg introduceert maar ook een aantal civil servants het podium geeft. Een uiting van onderling respect tussen politici en ambtenaren. Alleen door zo ook samen met respect de burgers tegemoet te treden kunnen zij werken aan het broodnodige herstel van vertrouwen in onze overheid.

Patrick Fey en Jan de Vries

respectievelijk voorzitter van CNV Overheid en CNV Connectief

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Rood Hesje (werkt vreedzaam thuis) op
@Justus en @Robin: toh weer fijn om te lezen hoe jullie feiten verdaaien: Trump is vorig jaar niet democratisch gekozen persident geworen. Integendeel. De meerderheid van het Amerikaanse volk heeft deze narcistiche autiocraat, die allenm bezorgd is over zin eigen vermogen en nog tot op het laatst zijn milities bleef ophitsen, naar huis gestuurd.
En op de eerste dag reden er geen Amerikaanse tanks Syrië binnen. Dat is alleen te lezen bij De Dagelijkse Standaard. Dat is het partijkrantje van onze eigen narcist die we over een paar weken ook weg sturen uit de Tweede Kamer.
Dus vriendelijke verzoek om je bij de feiten te houden.
Door Justus op
Op dag 1 van de inauguratie van Joe Biden rolden de Amerikaanse tanks Syrië al weer binnen. De Islamitische Staat roert zich weer. En Iran start zijn kernwapenprogramma weer op.

Donald Trump heeft de onrust in het Midden-oosten de afgelopen jaren flink met zijn buitenland-politiek kunnen beteugelen. Maar nu gaan alle remmen opnieuw los.

Nou Patrick en Jan, wees maar content met die 'cultuurverandering' in de VS. Jullie zult nog raar opkijken als we een paar jaar verder zijn, waartoe die "change" zal leiden.
Door p op
Spiegel aan de VS, tja...ze staan op veel verkeerde lijstjes helaas.

Beste CNV-er ook denkend aan zijn eigen wortels-zou een s bij de Oosterburen kunnen buurten.

Daar komen ook hele belangrijke verkiezingen aan, met onderliggende waarde discussies, die ons veel meer raken
Door Joop op
En dan zijn die vakbonden de eersten die het belang van hun leden voor zo'n € 300,- per deelnemer verkopen aan de werkgevers. Is al herhaaldelijk gebeurd, maar daar hoor je ze niet over...
Door Robin (influencer) op
Zelden zo'n onzin gelezen als dit. Ik was ook verre van een voorstander van hem, maar Trump was toch echt democratisch gekozen tot president. En hoe zou een nieuw kabinet dan toen hebben moeten reageren? Een Amerikaanse president is naast politiek leider ook staatshoofd. Olie- en oliedom om je in bepaald kamp in te laten delen. En bovendien heeft de nederlandse politiek geen enkele boodschap aan ambtenaren, en terecht.