of 63966 LinkedIn

Dubbele pet wethouders

Reageer
Eerste Kamerlid Gerard Schouw wil dat bij woningcorporaties wethouders een stoel krijgen in toezichtsorganen en raden van commissarissen. Deze terugkeer naar oude verhoudingen zou echter geen goede zaak zijn. Daarmee spannen we het paard achter de wagen.

Natuurlijk moeten we na de misstanden die aan het licht zijn gekomen opnieuw vaststellen wat het publieke belang is van deze maatschappelijke ondernemingen en hoe we dat belang via regelgeving en andere instrumenten kunnen borgen. Gemeenten en wethouders van volkshuisvesting moeten daarin zeker een belangrijke rol spelen, gelet op de kerntaken van de corporaties. Dat moet gebeuren via overeenkomsten en rechtstreeks overleg met gemeenten, waarover de wethouder verantwoording kan afleggen aan de gemeenteraad. Dat maakt helder hoe de verhoudingen liggen tussen gemeente en corporatie.

 

Het plaatsnemen van de wethouder in een toezichtsorgaan of raad van commissarissen - zoals Gerard Schouw in Binnenlands Bestuur voorstelt - leidt echter tot een dubbele-pettenprobleem. Bij een concrete tegenstelling tussen de belangen van corporatie en overheid zal al snel een tweeslachtige en onduidelijke situatie ontstaan, alleen al door de minderheidspositie van de overheidsvertegenwoordiger. Bovendien krijgen we er steeds meer oog voor, dat toezichthouden een vak op zichzelf is, dat afgezien van voldoende kennis en vaardigheden, vooral ook veel tijd en energie vraagt. Het is niet verstandig daarvoor wethouders qualitate qua af te vaardigen.

 

Ten slotte: deze functionarissen zijn - als het goed is - vanuit het publieke belang al bij de beleidsvorming en het opstellen van plannen door corporaties betrokken, wat een transparante scheiding met toezicht en controle gewenst maakt. Nadenken over de vraag hoe het publieke belang bij woningcorporaties beter te borgen onder meer via meer grip van gemeenten op de corporaties is een goede gedachte. Regelgeving, overeenkomsten en rechtstreeks (periodiek) overleg tussen gemeenten en corporaties, zijn daarbij de belangrijke instrumenten.

 

Laten we een nieuw toezichtsmodel verder uitwerken, maar zeker niet in de door Gerard Schouw aangegeven denkrichting van wethouders in controlerende organen van de corporaties. En dat geldt evenzeer voor andere sectoren als zorg en onderwijs.

 

Jan Postma, oud-burgemeester Leiden

 

Dit artikel is een reactie op het artikel 'Grip op corporatie', uit Binnenlands Bestuur 8 van 20 februari 2009.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.