of 64707 LinkedIn

De politiek is failliet!

Marc van Corven 8 reacties

Als er iets duidelijk wordt uit de covid-19 pandemie is het falen van de politiek en het ambtelijk apparaat.

Het is tenenkrommend te zien hoe ineffectief en inefficiënt de debatten in de Tweede Kamer verlopen. Zo ook bijvoorbeeld het argument van zowel de minister-president Rutte en minister De Jonge dat bij de aanpak van deze pandemie het logisch is dat er fouten worden gemaakt en de aankondiging dat er ook nog fouten gemaakt zullen worden bij de bestrijding van het corona-virus. Hetgeen beide heren in principe een vrijbrief geeft in hun handelen… Natuurlijk ben ik ook van mening dat je in crisistijd niet alles kunt overzien, maar zoveel politieke nationale en internationale tekortkomingen zoals die door covid-19 aan het licht komen laat zien dat de politiek faalt. Temeer om vele vooraanstaande virologen in de  wereld gewaarschuwd hebben dat er een pandemie op de loer lag.


Natuurlijk zal de reactie van de politiek zijn dat : ‘het eenvoudig is om aan de zijlijn commentaar te leveren’. Echter gaat die vlieger wat mij betreft niet op, omdat ik weet dat vele deskundigen in Nederland stonden te trappelen om een helpende hand te bieden. Echter omdat het ministerie van VWS te veel de regierol wilde uitoefenen, was de invloed van de politiek op de operationele activiteiten te groot, en zijn vele zaken niet of te laat goed  van de grond gekomen.

Het is dus zaak dat er zo spoedig mogelijk landelijk/regionaal een organisatie wordt opgezet die rampen op deze schaal met volledige mandaat (lees minder politieke bemoeienis) te lijf kunnen gaan. Deze organisatie moet ook daar waar mogelijk maximaal samenwerken. Zoals bijvoorbeeld met onze eigen defensie die continu getraind worden om in oorlog- en crisissituaties direct en adequaat te acteren. Maar daarnaast ook andere Europese organisaties immers grote rampen kennen vaak geen grenzen.

Niet alleen een crisis als covid-19 toont het falen van de politiek aan, maar zo hebben we de laatste decennia te maken met grote maatschappelijke problemen die de politiek maar niet structureel kan oplossen. Denk hierbij aan het tekort aan huurwoningen, het tekort aan zorgpersoneel, het tekort aan zorg- en verpleeghuizen, het tekort aan leraren, de lange wachtrijen GGZ, het tekort aan blauw op straat, toenemende armoede in ons land, ontoereikend  openbaar vervoer  en zo kan ik nog wel even doorgaan….

En naast onze nationale problemen spelen er mondiaal nog grotere bedreigingen zoals milieu en de enorme bevolkingsgroei die ons welzijn zullen gaan aantasten als we niet tijdig ingrijpen. En ook daar moeten we helaas concluderen dat de politiek niet zo effectief is.

De politiek zal hierop antwoorden dat de oorzaak van deze problemen te maken heeft met het ontbreken van geld. Ik waag dit ten sterkste te betwijfelen want er moet eerst maar eens door goede controles/audits aangetoond worden dat Nederland goed met ons belastinggeld omgaat. Uit eigen ervaring durf ik te stellen dat de gezondheidszorg in Nederland minimaal 20% goedkoper kan met behoud van de kwaliteit en toegankelijkheid, als de (te) vele betrokkenen maar bereid zijn over hun eigen schaduw heen te willen stappen.

Het falen van de politiek is een structureel probleem en terug te brengen naar de volgende hoofdoorzaken :
- de politiek en ambtelijk apparaat zijn onvoldoende deskundig
- men maakt onvoldoende gebruik van de beste deskundigen die ons land heeft
- de politici streven naar electoraal gewin en niet naar de beste oplossing
- het ontbreekt aan goede onafhankelijke en transparante controles
- de politiek heeft geen lange termijn horizon
- de politieke versnippering leidt tot te veel ineffectieve foutgevoelige compromissen
- chronisch tekort aan onderzoeksjournalistiek

Ik wil met dit betoog niet de gedreven individuele politicus of ambtenaar die gepassioneerd en hard werkt persoonlijk de schuld te geven van de geschetste huidige problemen en bedreigingen. Maar kijkend naar de komende verkiezingen in maart wil ik de politieke partijen met klem oproepen om zeer duidelijk naar de bevolking aan te geven HOE zij de structurele modelverandering van de politiek en ambtelijk apparaat vorm willen gaan geven, want anders zullen de politieke idealen (opnieuw) niet behaald worden.

Marc van Corven

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door RechtsDoorZee op
Overigens een interessant punt dat Marc van Corven maakt over de onderzoeksjournalistiek. Deze is inderdaad belangrijk, anders worden zaken als de toeslagenaffaire niet boven tafel gehaald en op de pijnbank van de publieke opinie gelegd. Hetzelfde geldt trouwens voor de lokale/regionele journalistiek, ook deze is erg belangrijk om zaken onder de aandacht te brengen, waar het misstanden betreft bij het lokale bestuur.
Door Rood Hesje (werkt vreedzaam thuis) op
@RechtsDoorZee: Fijn dat we de guillotines niet uit het museum hoeven te halen. En wij delen de opvatting dat ons politie-bestuurlijk complex toe is aan een grnduige schoonmaak en renovatie. Ons (overigens volgens mij prima) poldermodel heeft wel heel veel bestuurlijk drukte tot gevolg die het politiek-bestuurlijk proces niet transparanter maakt.
Dat regenteske vind ik wel meevallen. Er zijn (vooral lokale) bestuurders die heel goed de verbinding kunnen maken met burgers en lokale gemeenschappen. Maar een heroriëntatie waarbij ook outsiders een rol en stem krijgen, lijkt onontkoombaar.
Door RechtsDoorZee op
@Rood Hesje. De guillotines hoeven niet te worden uitgerold, zoals ten tijde van het Ancien Regime, maar het politiek-bestuurlijk complex in Nederland is een Augiasstal en behoeft een grondige schoonmaak, of beter gezegd een complete renovatie. De cultuur en de structuur van dit politiek-bestuurlijk complex ligt ten grondslag aan veel problemen, omdat het intransparant is en burgers buiten sluit en insiders via het 'maatschappelijk middenveld' en lobbyclubs veel invloed verschaft. Het regenteske niveau van dit bestel wordt o.a. duidelijk, doordat het in Nederland niet eens mogelijk is om burgers een burgemeester te laten kiezen i.t.t. vrijwel andere Europese landen. Meer subsidiariteit en meer (directe) democratie is hoog nodig in Nederland.
Door RechtsDoorZee op
Prima analyse van Marc van Corven. Als je slechts een deel van het overheidsbeleid nauw volgt, bijvoorbeeld op het gebied van energie en klimaat, dan krijg je al hartritme-stoornissen door het totale wanbeleid, met beleid en plannen die zijn gestoeld op utopische toekomstvisies en onrealistisch wensdenken. Het doet verlangen naar een totale zuivering van het politiek-bestuurlijke bestel in Nederland en een afrekening met het 'Ancien Regime': de regenteske bestuurlijke kliek die de schone schijn voorhoudt dat Nederland een functionerende democratie is, maar die via de 'poldermaffia' allerlei zaken bedisselt. Het klimaatakkoord is daar een examplarisch voorbeeld van.
Door drs. E. Nabled op
Een sprekend symbool voor dit statement 'de politiek is failliet' vind ik toch wel Grapperhaus. Hij gaat zelf zwaar in de fout met de coronaregels, ontkent dat een paar weken, moet uiteindelijk toch door het stof en biedt nep-eomtioneel zijn excuses aan zonder af te treden en neemt vervolgens met zijn grote waffel iedereen weer de maat met zijn 'het zijn aso's'. Toen het er om ging of Grapperhaus kon blijven of niet vonden sommige 2e Kamerleden (PvdA/Kuiken, GL/Klaver) het zieliger dat er een 2e ronde foto's van Grapperhaus' bruiloft bekend werd dan wat hij had gedaan: gewoon geen killersmentaliteit van die lui, en dat moet je wel hebben.
Door Hans op
@ Marc van Corven. Ik ben het helemaal met u eens. Ik heb vandaag met verbazing gezien hoe de meeste fracties zware kritiek hadden op Rutte's avondklokbesluit (technisch en inhoudelijk) maar toch weer massaal tekenen bij het kruisje. Ze willen te (dol)graag meeregeren of is het die 8,5 miljard voor onderwijs die ze over de streep trok? Misschien heeft de 1e Kamer wat meer body, maar ik verwacht het niet
Door Rood Hesje (werkt vreedzaam thuis) op
Zonder de heer Van Corven aan te wijzen als één van die stuurlui die altijd op de wal staan, lijkt het mij verstandig dat hij eerst eens een half jaartje stage gaat lopen op een ministerie en dan nog eens kijkt naar zijn pamflet. De stelling dat er een landelijk/regionale (crises)organisatie komt met mandaat gaat vorobij aan het feit dat we die al hebben opgetuigd in de vorm van veiligheidsregios. En overigens zal die 'mindere politieke bemoeienis' onmogeljik blijken omdat gekozen politici nu eenmaal zijn aangesteld om de door hen benoemde politici te controleren. Dus meer dan een leuke aanzet is dit pamflet niet
Door Justus (Beleidsambtenaar) op
Een oprecht en goed betoog. Complimenten.