of 58952 LinkedIn

Burgemeesterschap moet over breed front diverser

Reageer

Steeds meer vrouwen worden benoemd tot burgemeester. Het is een goede zaak dat de achterstand eindelijk wordt ingelopen. Daarmee is de invulling van het ambt echter nog lang geen afspiegeling van de samenleving. Een veel bredere diversiteit is nodig.

Met meer vrouwen is de strijd nog niet gestreden

Uit onderzoek van Binnenlands Bestuur blijkt dat de vrouwelijke burgemeester in opmars is. Het glazen plafond breekt. Terwijl door herindelingen het aantal gemeenten daalde, klimt het percentage vrouwelijke burgemeesters van 19 naar bijna 21procent. Eindelijk een doorbraak dus na diverse pogingen dit percentage omhoog te brengen. Guusje ter Horst maakte er als minister van Binnenlandse Zaken in 2007 een speerpunt van en zette de door haar gewenste vervrouwing van het ambt op de bestuurlijke agenda.

Ook Annemarie Jorritsma (oud burgemeester Almere en senator) en Ank Bijleveld (oud commissaris van de koning in Overijssel en tegenwoordig minister van Defensie) vroegen recent aandacht voor de vrouwelijke burgemeester via een open brief in Binnenlands Bestuur. De stijging van het percentage vrouwelijke eerste burgers is mede te danken aan commissarissen van de koning die hun invloed aanwenden. Ook doen vrouwen meer moeite te worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Dat vergroot de kansen aanzienlijk want de keuze valt nu verhoudingsgewijs vaker op een vrouw.

Hoe belangrijk deze ontwikkeling ook is, het gaat echter niet alleen om de verhouding man-vrouw. Het is van belang dat het burgemeestersambt een veel bredere diversiteit laat zien. Dat heeft er mee te maken dat de samenstelling van de Nederlandse bevolking in de afgelopen jaren enorm is veranderd. Het CBS telde in 2017 17 miljoen inwoners. Sinds de jaren 60 van de 20e eeuw kent Nederland een forse immigratie. In die jaren kwamen er vooral veel Turken, Marokkanen en Surinamers naar Nederland. Ook wonen er in Nederland veel zogenaamde westerse allochtonen uit Europa, Noord-Amerika, Oceanië, Indonesië en Japan. In 2005 woonden er 3,1 miljoen allochtonen in Nederland. Met de etnische diversiteit is het veel minder goed gesteld. Er zijn vijf burgemeesters van allochtone afkomst, in het geheel van de beroepsgroep een veel te klein percentage. Niet alleen diversiteit in de vorm van etniciteit is van belang, het gaat ook om een evenwichtige afspiegeling stad-platteland, valide-minder valide, homo-hetero, etc.

Zo bekeken is het burgemeestersambt nog lang geen afspiegeling van de samenleving. En het is wel van belang dat burgemeesters voor ons allemaal herkenbaar en benaderbaar zijn. Herkenning doet veel en verkleint de afstand die mensen kunnen ervaren in de richting van een burgemeester. Uiteraard staat geschiktheid op grond van kwaliteiten voor op. Wellicht zouden gemeenteraadsleden bij de commissaris van de koning kunnen pleiten voor een longlist en een shortlist van kandidaten, gebaseerd op een brede diversiteit. Vertrouwenscommissies kunnen worden getraind om oog te hebben voor de brede diversiteit, politieke fracties dienen een diverse achtergrond te hebben zodat adequaat en effectief op diversiteit kan worden gescout, commissarissen van de koning kunnen hun invloed aanwenden.

Natuurlijk dienen kandidaten met een diversiteitsachtergrond ook hun belangstelling kenbaar te maken en te solliciteren. Gelukkig stijgt het aantal vrouwelijke burgemeesters. Het burgemeestersambt behoort echter een afspiegeling te zijn van de samenleving. Gericht beleid is daarom op de korte en langere termijn noodzakelijk.

Dr. Joyce Sylvester, oud-waarnemend burgemeester Anna Paulowna en Naarden, oud senator PvdA, tegenwoordig substituut van de Nationale Ombudsman. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.