of 60831 LinkedIn

Boerkaverbod: brood en spelen

Bas van der Voort 4 reacties

Het blijft wat mij betreft een vreemd voorstel. Een boerkaverbod. Sinds wanneer gaat onze overheid zich bemoeien met de kledingkeus van haar burgers? Dat lijkt mij geen kerntaak van onze overheid. 

Daarnaast hebben we kerk en staat gescheiden, laten we dat ook vooral zo houden. Natuurlijk ben ik van mening dat het prettig is om elkaar aan te kijken wanneer je een gesprek voert, een boerka kan dan inderdaad hinderlijk zijn. Volgens mij is dat ook geen onderdeel van de discussie. Waar het wat mij betreft wel om gaat is het feit dat de overheid door middel van een wet haar burgers bepaalde kledingvoorschriften wil opleggen en dat is iets wat we volgens mij niet moeten willen.

 

Het verbieden en opleggen van een dergelijk verbod is een behoorlijk zwaar middel. Daarnaast kan je kanttekeningen plaatsen of zo’n verbod wel noodzakelijk is. Zijn die boerka’s namelijk echt zo’n groot probleem in de Nederlandse samenleving, dat dit door middel van een wetsvoorstel aangepakt dient te worden? Slechts maximaal vierhonderd vrouwen in Nederland dragen af en toe een boerka, waarvan tweehonderd dit altijd doen. Beleid maken om dit schijnprobleem op te lossen wordt in de beleidskunde ‘cosmetisch beleid’ (Geul, A. 2013) genoemd. 'Men wekt de indruk een maatschappelijke problematiek serieus aan te pakken terwijl daar bij nader inzien niets van blijkt, of men richt zijn acties op de uiterlijke verschijning van een problematiek maar laat de problematiek in objectieve zin onaangetast.' 

Een specifiek onderdeel van dit cosmetische beleid is het zogenoemde ‘spookbeleid’. Spookbeleid is beleid voor een maatschappelijk probleem dat niet bestaat. Het boerkaverbod is daar een voorbeeld van; oud ombudsman Brenninkmeijer zei het al eerder: 'Die voorstellen hebben maar weinig verbinding met wat er in de werkelijkheid gebeurt.' (NRC Handelsblad, 7 april 2012).

In de praktische politiek zijn cosmetische beleidsoplossingen echter vanwege hun lage kosten, snelle toepasbaarheid en al dan niet tijdelijke effectiviteit niet ongebruikelijk. Volgens politicoloog Van Schendelen zijn ze zelfs ‘bijzonder populair’. De Nederlandse burgers kijken er niet meer van op; boerkaverbod, dierenpolitie en dubbele nationaliteit zijn een aantal voorbeelden van dergelijke cosmetische beleidsoplossingen. Het is de vraag of dergelijke beleidsoplossingen ethisch verantwoord zijn, aangezien niet het probleem maar de onvrede aangepakt wordt. De politiek loopt voor haar verantwoordelijkheid weg wanneer klachten weggemasseerd worden in plaats van dat echte problemen worden aangepakt.

 

De Romeinen deden het ook al: het bieden van ‘brood en spelen’. Oftewel: het leveren van publieke goederen en diensten die de klachten reduceren of elimineren ongeacht of het probleem zelf daarmee ook wordt aangepakt. Tja: politiek is er ‘gescoord’, de bevolking ‘tevreden’ gesteld en de aandacht is even onttrokken van echte maatschappelijke problemen.

Wil je de problemen en onvrede met betrekking tot het boerkaverbod verminderen dan is het invoeren van een wet niet het juiste middel. Alleen een brede discussie over integratie en samenleven kan leiden tot een betere emancipatie en begrip tussen bevolkingsgroepen. Het is goed dat die discussie in de Tweede Kamer gevoerd wordt, maar beter nog kan dit beginnen in het onderwijs en bij het aanpakken van probleemwijken. Integreren doe je namelijk samen en moet dus van twee kanten komen. Juist daarom is beheersing van de Nederlandse taal essentieel en is het van belang dat we samen leven in de buurten, wijken en steden. Daar behoort de focus te liggen, dicht bij de burger, lokaal centraal.

 

Bas van der Voort, bestuurskundige met een specialisatie in Global Development Issues. 

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Willem op
Het verbod op gezichtsbedekkende kleding is een bescheiden maatregel om ervoor te zorgen dat functionarissen kunnen zien met wie ze te maken hebben. Dat is hooguit een wettelijke bevestiging van wat gebruikelijk is in ons land, bivakmutsen en integraalhelmen in de rij bij een overheidsloket lijkt me niet wenselijk, ook niet wanneer dat maar af en toe voorkomt.
Bijzonder dat linkerkant van Nederland hier een hele discussie over voert of een dergelijk verbod nu beperkend is of juist onderdrukking tegengaat.
Door Ben (jurist) op
Een boerkaverbod is geen symboolpolitiek en een boerkaverbod is ook geen inperking van een 'vrijheid'. Het is juist aanpakken van onderdrukking. Een piketpaal om de uitwassen van de islam tegen te gaan. Daar waar de islam botst met vrijheid en democratie moeten maatregelen genomen worden. En het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft het getoetst en akkoord bevonden. Wat mij betreft gaan we ons nu ook op de andere uitwassen richten, zoals bv. daar waar islamitisch onderwijs de integratie tegengaat en kinderen indoctrineert moet ook worden opgetreden. Een boerka is tot slot een symbool van vrouwenonderdrukking. Dat is de hoofddoek uiteindelijk ook en ik pleit, zoals men vroeger in Turkije ook deed om de seculiere samenleving te beschermen, om hoofddoeken in publieke functies ook te verbieden. Het verbod van de boerka is een uiting van de kerntaak van de overheid; samenleving en burgers beschermen. Dat de wetgevende macht hier haar verantwoordelijkheid heeft genomen vind ik prijzenswaardig. Dat Amensty international er tegen is is diep beschamend.
Door Boris op
Het stuk is een pleidooi waar ik me bij aansluit. Echter, geheel aan dovemansoren gericht helaas.

Er staat ' Alleen een brede discussie over integratie en samenleven kan leiden tot een betere emancipatie en begrip tussen bevolkingsgroepen. '
Dat hebben we 30 jaar tevergeefs geprobeerd. We gaan nu met z'n allen hard de verkeerde kant op, gezien alle polarisaties zowel maatschappelijk als politiek. Het is alsof ik in een reallife soap zit: Kroniek van een aangekondige dood - Marquez. Je ziet het aankomen, maar niemand stopt het.
Door Criticus op
Vul in bovenstaande tekst naaktloperij in ipv boerka. Immers, gebrek aan kleding is ook een kledingkeuze? Het stuk krijgt toch meteen een andere lading...