of 62812 LinkedIn

Beeldvorming en toonzetting

Marike van Doorn en Leidy Meijer Reageer

Wij, destijds interne leden van de Rekenkamer Commissie Almelo (RCA), hebben met stijgende verbazing kennisgenomen van het artikel 'De slag om de Kolkschool' in BB van 29 mei

Ingezonden brief, gepubliceerd in BB 12-2020

Verbazing allereerst over de naam van het artikel, zijnde “De slag om de Kolkschool”. Deze naam is een summiere verwijzing naar een vroeger RCA onderzoek. Verbazing over de vooringenomen toon van het artikel die direct in de eerste zin van de eerste alinea wordt ingezet; verbazing over het feit dat slechts één onderdeel van het probleem is onderzocht, verbazing dat slechts twee externe leden, te weten de heren Bron en Galesloot, van de in totaal acht (interne en externe) leden van de RCA geïnterviewd zijn. Dit betekent dus dat hier twee persoonlijke meningen worden neergezet als zijnde de mening van de RCA. Verbazing dat de Kolkschool wordt genoemd als hoofdoorzaak van het imploderen van de RCA, want dit onderwerp was slechts een summier onderdeel van het gebeuren.

Graag wijzen wij u er op dat de quick-scan naar de verkoopprocedure van de Kolkschool een persoonlijk initiatief van de beide heren was en dat deze quick-scan zonder besluit tot onderzoeksopdracht van de RCA is uitgevoerd. Deze quick-scan is met stoom en kokend water uitgevoerd en opgesteld door de twee RCA-leden. De quick-scan is nooit voor hoor en wederhoor voorgelegd aan betrokken ambtenaren en college, zoals te doen gebruikelijk na een officieel RCA-onderzoek. Ook is deze scan nooit ter beoordeling aan de voltallige RCA voorgelegd. Met andere woorden, deze bevindingen in de quick-scan zijn dan ook de persoonlijke meningen van de twee onderzoekers.

Marike van Doorn, raadslid en ex-intern RCA-lid, Leidy Meijer, ex-raadslid en ex-intern RCA-lid 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.