of 64621 LinkedIn

Ambtelijke fusie als garantie voor autonoom lokaal bestuur

Hans Wagner Reageer

Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht staan het lokale bestuur en de lokale gemeenschap weer volop in de belangstelling. Thema’s waar ik me als burgemeester zeer verbonden mee voel.

In Albrandswaard hebben we het ambtelijk apparaat in 2014 samengevoegd met dat van Barendrecht en Ridderkerk tot de BAR-organisatie. Deze is primair opgericht om de drie lokale gemeenschappen lokaal te kunnen blijven besturen. Alle ambtelijke taken zijn ondergebracht in een zogenaamde gemeenschappelijke regeling en de bedrijfsvoering en dienstverlening zijn goed op orde.

 

De programmabegrotingen van de aangesloten gemeentes zijn onder de hoede van de drie autonome gemeentebesturen gebleven. De eigen beleidsvrijheid blijft zo bestaan. Dat blijkt onder andere uit recente onderzoeken van Albrandswaard (Rekenkamer 2016) en van Barendrecht (Berenschot 2017). We scoren niet alleen op bedrijfsvoering en dienstverlening, maar ook op de beleidsautonomie van de gemeenten.

 

Prima aanpak dus! Sla ik het regeerakkoord erop na, dan lees ik een heel andere opvatting. Volgens het nieuwe kabinet moet er kritisch worden gekeken naar gemeenten die afhankelijk zijn van regionale samenwerking in gemeenschappelijke regelingen. Onze regering vindt schaalvergroting ­- gemeentelijke herindeling - dan een betere oplossing. Als burgemeester, verantwoordelijk voor de lokale gemeenschap, kan ik me daar niet in vinden.

 

En de provincie dan? Ook zij is verantwoordelijk voor goede lokale besturen en heeft door Berenschot onderzoek laten doen naar het toekomstperspectief van ambtelijke fusies. Een van de belangrijkste hoofdconclusies van dat onderzoek is dat de ingeleverde autonomie van de gemeenten eerder te gering is dan te veel. Gemeenten zouden hun beleid meer moeten harmoniseren. Het gedachtegoed van schaalvergroting klinkt helaas ook hier duidelijk in door.

 

De conclusies in het regeerakkoord en in het provinciaal onderzoek staan haaks op de kernreden waarom wij ooit ambtelijk zijn gefuseerd. Wij willen namelijk zoveel mogelijk op de eigen gemeenschap gericht beleid kunnen formuleren en uitvoeren. Natuurlijk, het is logisch dat ambtelijke fusies effectiever en efficiënter worden als je het beleid van de gemeenten gaat harmoniseren. Maar de publieke meerwaarde zit juist in het dicht op de lokale samenleving afgestemd beleid. Dat is het duurzame perspectief waar de lokale gemeenschap behoefte aan heeft.

 

Onze opvatting sluit opvallend genoeg naadloos aan bij de wetenschappers van het provinciale onderzoek . Zij concluderen dat ambtelijke fusies een kleinschalig lokaal bestuur in stand kunnen houden dat in nauw contact met de inwoners beslist over wat lokaal nuttig en nodig is. Tegelijkertijd kunnen bij de uitvoering de voordelen van de (ambtelijke) schaalvergroting worden benut.

 

De wetenschappers formuleren precies de kern waar onze ambtelijke fusie met Ridderkerk en Barendrecht om draait. Hun wijze woorden vind ik helaas niet terug in de eindconclusies van het provinciaal onderzoek en ook niet in het regeerakkoord.

 

De publieke meerwaarde van ambtelijke fusies ligt in het duurzaam dicht op de samenleving besturen van de lokale gemeenschap. Die afstand moeten we zo klein mogelijk houden. Ik ben er trots op dat in Albrandswaard nog steeds gemeenteraadsleden, wethouders en de burgemeester voor iedereen bereikbaar en te spreken zijn.


Hans Wagner, burgemeester van Albrandswaard

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.