of 63908 LinkedIn

Doorstromer, geen aspirant meer

Alles deed politievrouw Anja Kamperts* eraan naar een hogere salarisschaal te worden bevorderd. Ze had toch een relevante opleiding gedaan? En die collega dan?

In de clinch is een rubriek waarin jurist/columnist Michel Knapen actuele zaken in het ambtenarenrecht belicht. 

 

Het is 2000 wanneer mevrouw in dienst treedt bij de voormalige politieregio Midden- en West-Brabant, op functieniveau ‘aspirant’. Zes jaar later krijgt ze een nieuwe functie. In 2011 begint ze met de hbo-opleiding Politiekunde, die ze in 2014 met goed gevolg afrondt. Direct daarna krijgt ze wederom een andere functie, en belandt in salarisschaal 7.

Een mooie carrière, maar de politiefunctionaris vindt dat ze wordt onderbetaald. Met het Besluit bezoldiging politie in de hand zegt ze recht te hebben op een salaris conform schaal 8. Bij de korpschef vangt ze echter bot en als zij ook de bezwaarschriftprocedure verliest én het beroep bij de rechtbank, belandt de zaak bij de Centrale Raad van Beroep, de hoogste ambtenarenrechter. Die doet op 9 maart uitspraak.

Eigenlijk had Anja vóór haar eerste functiewisseling in 2006 aan de opleiding moeten beginnen. Want toen ze in de studieboeken dook, was ze vanwege die eerdere functie een ‘doorstromer’ en geen ‘aspirant’ meer. En de bepaling uit het Besluit bezoldiging politie die de indeling in salarisschaal 8 mogelijk maakt, stelt als eis dat cursist een aspirant moet zijn. Omdat zij in een tweede functie aan de opleiding begon, kon ze een hoger salaris na haar diploma wel vergeten.

Anja Kamperts vindt het onredelijk dat zij als doorstromer anders wordt behandeld dan anderen die dezelfde opleiding hebben afgerond en die wel worden benoemd op een functie waaraan ten minste salarisschaal 8 is verbonden. Ze spreekt van ‘ongelijke behandeling’. Nee hoor, zegt de Raad. De rechtspositie van aspiranten verschilt in diverse opzichten van die van doorstromers zoals Anja. Zij heeft immers met behoud van salaris en een vaste aanstelling een opleiding gevolgd, terwijl aspiranten gedurende de opleidingsperiode het moeten doen met een tijdelijke aanstelling, een aspirantensalaris en mogelijk nog een korting van 25 procent op dat salaris voor de tijd dat ze in de collegebanken zitten.

Maar die ene collega dan, zegt de teleurgestelde politieambtenaar, die in een vergelijkbare situatie wel naar schaal 8 mocht? Tja, die had geluk want zijn promotie berustte op een fout van de HRM-afdeling. En het is vaste rechtspraak dat het gelijkheidsbeginsel niet wil zeggen dat een bestuursorgaan in het verleden gemaakte fouten moet herhalen. Geen gelijke monniken dus, en al helemaal geen gelijke kappen.

Bovendien, het zogenoemde transitieakkoord, waarin afspraken staan over de overgang naar de nationale politie, staat een bevordering niet eens toe – tenzij er een toezegging is vastgelegd in het persoonlijk ontwikkelingsplan of wanneer dit zo is bepaald in het loopbaanbeleid. En daarvan is geen sprake.

Mocht Anja Kamperts er dan op vertrouwen dat ze na de hbo-opleiding naar salarisschaal 8 ging? Alléén als de korpschef uitdrukkelijke, ondubbelzinnige en onvoorwaardelijke toezeggingen had gedaan. En dat was ook al niet gebeurd. Tot slot: Kamperts voert aan dat ze feitelijk al functioneert op schaal 8 – maar ook dat zet geen zoden aan de dijk.

Hard gestudeerd, goed gefunctioneerd, maar soms leidt het ambtelijke verschil tussen een aspirant en een doorstromer tot financiële consequenties die wel eens erg zuur kunnen zijn.

*De naam is gefingeerd.

ECLI:NL:CRVB:2017:963

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door monsterboard.nl (transitiemanager) op
Je hoeft toch niet je hele werkzame leven bij de politie te blijven? Ga iets nuttigs doen!
Door Floris Graaf op
Wat een trieste wereld, die politie. Hoe je functioneert, maakt niet uit voor je salaris. Evenmin als het bezit van diploma's. Het enige wat kennelijk telt is de weg daar naar toe.
Ondertussen zijn er wel 17 politiefunctionarissen die meer verdienen dan een minister. Maar dat is geen column-waardig nieuws voor het Knaapje.
Door Hans (Ondernemer) op
Het hele verhaal gaat over 'papiertjes' en hoe daarmee wordt omgegaan. Nergens wordt gesproken over het functioneren van de betrokken politieagent en de daarbij behorende beloning. Waardeer iemand op basis van goede functioneringsgesprekken en niet op basis van een papiertje uit de schoolbank.