of 64231 LinkedIn

Zomers in Zeeland

Voor een boek dat ik aan het schrijven ben over onze kust was ik een paar dagen in Zeeland. Het coronavirus had er bepaald niet geleid tot een terugloop van het aantal toeristen. Zo’n beetje de enige Nederlandse files stonden op de Zeeuwse provinciale wegen – een paradijs voor de liefhebber van rotondes.

Ik had er afgesproken met een eilandbewoner die op Schouwen-­Duiveland buiten de kustdrukte op een boerderij resideerde. ­Jarenlang had hij voor Het Zeeuwse Landschap gewerkt en gestreden tegen projectontwikkelaars die het schitterende duingebied op Schouwen liefst veranderden in één groot bungalowpark. Een zware strijd. Boeren die schrale grond beheerden, ontdekten dat ontwikkelaars bedragen betaalden die je met landbouw nooit kon verdienen. Zeeuwse wethouders blonken volgens hem niet uit in regelvastheid. Bij een kop koffie waren dealtjes te sluiten. 

 

Het was dankzij het in 2017 afgesloten nationale Kustpact dat er eind kwam aan de ongebreidelde bungalowbouw. De kustprovincies zien er sindsdien scherp op toe. Dat is winst voor de natuur en het aanzien van de kust, maar een gevoelig verlies voor Zeeuwse (krimp-)gemeenten die grotendeels van het toerisme leven. Van de acht gemeenten die onder financieel toezicht van een provincie staan, bevindt de helft zich in Zeeland. Sinds aan de groei van het toerisme restricties zijn opgelegd, hebben die gemeenten het nog moeilijker. Daar kwam de te elfder ure afgeblazen verhuizing van de mariniers overheen. Wat nu? Zeeuws-Vlaanderen wendt zich in arren moede tot België, valt in dit nummer te ­lezen. De Zeeuwse eilandgemeenten zijn ­gebaat bij eco-toerisme, duurzame energie-opwek en – vooral – bij betere verbindingen met de Randstad, bedacht ik me bij een ­volgend oponthoud. Dit keer geen rotonde, maar de smalle, gevaarlijke Zee­landbrug.

 

Je hebt er een geweldig uitzicht over de Oosterschelde maar als dagelijkse werk­forens zou je er vast stevig willen doorrijden. Dus rijk, kom eens met een serieuze investerings­agenda voor die arme, van het toerisme afhankelijke Zeeuwen over de brug.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.