of 59147 LinkedIn

Wietteelt j/n

Voor of tegen experimenten met wietteelt? That’s the question. Het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is voor. In een position paper, waarover de 390 gemeenten tijdens de ledenvergadering morgen mogen stemmen, stelt het VNG-bestuur voor er bij een volgend kabinet voor te pleiten dat er experimenteerruimte komt om de cannabisketen eenduidig te regelen - van productie tot en met verkoop.

Het moet onderdeel zijn van een consistenter beleid, waarbij ook wordt ingezet op preventief beleid om cannabisgebruik zoveel mogelijk tegen te gaan en op handhaving. Tot die stellingname komt het VNG-bestuur na het rapport ‘Het failliet van het gedogen’ van een speciale bestuurlijke werkgroep. Om te toetsen hoe de leden erover denken, is daarna een aantal regionale bijeenkomsten georganiseerd en is er een enquête onder de leden van de VNG gehouden. En niet te vergeten, er is gesondeerd bij de ambtelijke top van de ministeries van Veiligheid en Justitie en Volksgezondheid. Mede op basis van het rapport, die bijeenkomsten en de enquête zegt het VNG-bestuur tot haar standpunt te zijn gekomen.

Ga er maar vanuit dat de standpuntbepaling met de nodige voorzichtigheid tot stand is gekomen. De kwestie is er in velerlei opzichten heikel genoeg voor. Voor je het weet worden internationale afspraken geschonden. Maar, minstens zo belangrijk, ook in eigen land zit niet iedereen op de voorgestelde experimenten te wachten: veel kiezers moeten er niets van hebben. Het vreemde is dat die geluiden niet of nauwelijks hoorbaar zijn.

Waar bijvoorbeeld blijft burgemeester Peter Oskam van Capelle aan den IJssel met zijn kritiek? Als voormalig CDA-Tweede Kamerlid vond hij vorig jaar nog dat gemeenten geen enkele ruimte moesten krijgen om te experimenteren met wietteelt. 'We moeten niet normaliseren wat niet normaal is en wat we onze kinderen niet willen voorhouden', zei hij.

Hij diende in het voorjaar van 2015 een motie in waarin het kabinet werd opgeroepen ‘gemeenten geen enkele ruimte te geven om gereguleerde wietteelt te realiseren’. Een nipte meerderheid in de Tweede Kamer steunde zijn opvatting. Punt gescoord. Dit tot woede en verdriet van veel burgemeesters, die deze ruimte wél willen. Want het huidige gedoogbeleid staat effectieve aanpak van de drugscriminaliteit in de weg, aldus de cannabiswerkgroep van de VNG eind vorig jaar.

Dan vraag je je dus af hoe het ex-Kamerlid  er nu over denkt. Capelle heeft geen enkele coffeeshop, maar denkt hij inmiddels anders over die vermaledijde ruimte? We nemen contact op met de gemeente en een afspraak voor een interview in Binnenlands Bestuur is snel gemaakt. Kennelijk een bestuurder die staat voor zijn opvattingen.

Op maandagochtend belt de burgemeester dat de afspraak niet kan doorgaan. Druk, druk, druk. Net terug uit China en straks twee dagen de hei op met het college. Maar uitstel is geen afstel. Het wordt donderdag 18 uur, op de kamer van de burgemeester. Op maandag wordt al wel de foto gemaakt. Nadat de burgemeester die donderdagochtend de afspraak nog eens per sms bevestigt, belt twee uur later – een paar uur voor het interview – de voorlichter van de gemeente. Ze vindt het geen goed idee als de baas over dit onderwerp iets zegt in Binnenlands Bestuur.  

Het interview gaat niet door. Denkt burgemeester Oskam er anders over dan Kamerlid Oskam? Bang voor de lange arm van de VNG? Hij laat niet van zich horen. Later blijkt hij van zijn ambtenaren het advies te hebben gekregen voor het VNG-voorstel te stemmen. Als het college er ook zo over denkt dan is dat zo, maar liever ziet Oskam dat het college tegen het VNG-voorstel is. Dat bespreekt hij op de dinsdag, na de afgezegde interviewafspraak met het college en ze zijn het met hem eens.

En dus verzet Capelle zich deze week tegen het VNG-voorstel om gemeenten ruimte te geven voor wietexperimenten. Jammer dat de VNG-leden de argumenten van burgemeester Oskam deze week niet uitgebreid in Binnenlands Bestuur kunnen lezen. Want discussie over argumenten voor en tegen is broodnodig voor elke meningsvorming. En dan natuurlijk op een moment dat het er nog toe doet.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht