of 64231 LinkedIn

Wakker (ge)worden

De recente verontwaardiging over het democratische gat bij de vele regionale samenwerkingsverbanden zorg, jeugd en werk is opmerkelijk. Raadsleden die nu (pas) stellen dat ze geen grip hebben op de besluitvorming op de nieuwe taken in het sociaal domein en moord en brand schreeuwen omdat alles in de regio wordt besloten, hebben volgens mij zitten slapen.

De Raad voor het openbaar bestuur (Rob), de Raad voor de financiële verhoudingen, de Algemene Rekenkamer en diverse lokale rekenkamers waarschuwen daar al tijden voor. Coördinerend 3D-minister Plasterk onderkent eveneens dit probleem van de door het kabinet verplicht gestelde congruente samenwerkingsverbanden rondom de drie decentralisaties. Samenwerking op regionaal niveau is echter onontkoombaar, vindt het kabinet. Gemeenten kunnen het in hun eentje niet meer bolwerken.

Op aandringen van de Tweede Kamer is de Rob sinds medio vorig jaar op zoek naar een oplossing. Want natuurlijk is het gebrek aan democratische legitimiteit een probleem. Dat staat buiten kijf. De Raad heeft als eerste een probleemverkenning gemaakt, waarin hij onder meer ingaat op knelpunten die worden ervaren. Zoals het budgetrecht van de raad dat in de knel komt en de gezamenlijke inkoop die zich veelal aan het oog van de gemeenteraad onttrekt.

In de zomer komt de Raad met zijn advies. Gemeenteraden kunnen nu al aan de slag. Door in een vroeg stadium vast te leggen welke concrete en meetbare maatschappelijke doelstellingen moeten worden verwezenlijkt, zodat controle achteraf kan plaatsvinden. Door marges aan te geven waarmee de wethouder in de regio op pad moet. En door van de wethouder te eisen de raad in een vroeg stadium bij menings- en besluitvorming te betrekken. Dit levert al meteen meer grip op die regionale samenwerking op.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Rommel op
Raadsleden weten dit al jaren. En staan machteloos, want het wordt ze gewoon opgedrongen. Nu ook weer bij de 3 decentralisaties, door het rijk. Die doodleuk voor iedere decentralisatie een aparte regio benoemt, zodat gemeenten er weer 3 bijkrijgen.
De enigen die nog wakker moesten worden, is mevr. de Koster en haar mederedacteuren. Zouden we het dan toch nog gaan beleven, dat de redactie van BB een beetje kritisch gaat worden ?
Door Gerrit (beleidsadviseur) op
Je kunt van mening verschillen of de analyse over het zitten slapen juist is. Veel gemeenteraden zijn ook slapend gehouden omdat het antwoord was dat men nog niet wist wat er moest gebeuren en wat er in de kas zou komen. Maar los daarvan: volstrekt eens met de laatste alinea. Aan de slag en laten zien dat de raad het hoogste bestuursorgaan is!