of 64740 LinkedIn

Suggestief

‘Journalisten zijn – uitzonderingen daargelaten – gewoon tuig van de richel’, zo twitterde PVV-voorman Geert Wilders in juni. Het bericht werd onmiddellijk bevestigd door FvD-leiderThierry Baudet. Dat deze beide politici er geen been in zien de media als geheel in een kwaad daglicht te zetten wanneer het ze uitkomt, zal weinigen verrassen. Dat Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland hetzelfde doen, zij het in andere bewoording, verbaast wel.

Al jaren volgen diverse media, waaronder Binnenlands Bestuur, de omstreden herindeling van Scherpenzeel en Barneveld. De strijd liep hoog op. Direct nadat minister Ollongren een streep zette door de door de provincie gewenste herindeling, werd de waarnemend burgemeester door de Gelders commissaris van de koning ontslagen. 

 

Genoemde media raadpleegden in die tijd talloze bronnen. Ook de verantwoordelijk bestuurders kwamen meermaals aan het woord. Zoals gebruikelijk in een democratisch bestel waren de artikelen dikwijls aanleiding voor Statenfracties om vragen te stellen aan GS. Op veel van die vragen kwam een standaard antwoord: ‘Deze vraag is gebaseerd op publicaties in de media. Wij communiceren niet via de media en in het verlengde daarvan reageren wij niet op de vele (suggestieve) berichtgeving.’

 

Een democratisch orgaan dat zich niet wil laten controleren door de media, zelfs niet door Provinciale Staten op basis van berichtgeving in de media, en de berichtgeving ook nog eens wegzet als suggestief, zonder daar enig voorbeeld of enige onderbouwing voor te geven. Het kan blijkbaar in deze tijd. Een tijd waarin journalisten steeds vaker in een kwaad daglicht worden gezet, bedreigd en ­geconfronteerd met geweld. Een tijd waarin Omroep Gelderland geen verslaggevers meer naar voetbalwedstrijden stuurt omdat ze daar gevaar lopen. Dat GS het in zo’n tijd geen probleem vindt de media als geheel af te serveren en de berichtgeving als suggestief neer te zetten, is zorgelijk. Om goed te kunnen participeren in een democratie moet de burger vooral goed geïnformeerd zijn. Zonder media kunnen burgers de autoriteiten niet controleren. ­Democratie en vrije media zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is te hopen dat GS van Gelderland ook tot dit inzicht komen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Nico uit Loenen (gepensioneerde rijksambtenaar) op
@Guilielmus "bestuurskundige" Wat een vreemd verhaal hangt u hier op... "Een college van GS is geen democratisch orgaan" maar legt wel verantwoording af aan een democratisch gekozen volksvertegenwoordiging, wie is er nu de weg kwijt? Over de rest van het verregaande gebash zal ik het maar niet hebben, wees blij dat we hier persvrijheid hebben en er gebruik van kunnen maken zodat burgers geïnformeerd kunnen worden!
Door Guilielmus (bestuurskundige) op
Eric de Kluis spreekt zijn verbazing uit over het feit dat Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland zich niet bijster gunstig uitlaten over journalisten. Het lijkt of De Kluis zijn grip op de lokale politiek heeft verloren. Het lijkt er ook op dat De Kluis de rol van de journalisten totaal overschat.

Hij spreekt zijn verontwaardiging er over uit dat: “Een democratisch orgaan dat zich niet wil laten controleren door de media”. Met dat democratisch orgaan bedoelt hij een college van GS. Het is tijd dat De Kluis zijn zweefmolen stil komt te staan en hij er uitstapt. Een college van GS is geen democratisch orgaan en het heeft 0,0 verantwoording af te dragen aan journalisten. Een dergelijk college heeft verantwoording af te dragen aan Provinciale Staten, de gekozen volksvertegen-woordiging binnen de provincie.

Schaamteloos overschat hij de journalisten, “om goed te kunnen participeren in een democratie moet de burger vooral goed geïnformeerd zijn. Zonder media kunnen burgers de autoriteiten niet controleren. ¬Democratie en vrije media zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden”. Blindelings gaat hij er van uit de journalisten de burgers goed informeert. Zoals gebruikelijk bij journalisten denkt De Kluis dat de autoriteiten (sic) door de media voor de burgers moeten worden gecontroleerd. De journalistiek heeft zich zelf de rol aangemeten van volksvertegenwoordiging-plaatsvervanger, en-passant de door de burgers gekozen volksvertegenwoordiging wegzettend als een stelletje Jan-Doeldels en de burgers wegzettend als kleuters die even verteld moet worden hoe de zaken werkelijk in elkaar steken.

De journalisten lopen meestal aan het handje van het college van GS. Ze krijgen de primeurs van het college, het staat eerder in de media dan in de mailbox van de gekozen volksvertegenwoordigers. Als het journaille zich dan eens niet ‘His master voice betoond, zijn de GS-ertjes ‘pissed of’ natuurlijk.

Dat bepaalde politici niet echt gecharmeerd zijn van journalisten is te begrijpen. Binnen de journalisten-opleidingen heerst de gedacht dat ‘zij’ de mensen wel eens gaan vertellen hoe het zit en vooral hoe het ’moet zitten’. Meestal verraad het jargon de gedachten van Rudi Dutschke. Zij stellen zich net als: “De NOS hanteert hierbij de hoogste journalistieke eisen van zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, ongebondenheid, pluriformiteit en objectiviteit.” Veel burgers hebben door dat de verslaggeving totaal niet aan deze eisen voldoet en ook niet wil voldoen. En als dan twee gekozen volksvertegenwoordigers zich eens uit laten zoals het gros van de burgers de journalisten zien, als hoernalisten, is gelijk het hek van de dam.

Het meeste journaille loopt keurig, als ‘His Masters Voice’, in de pas van het bestuur. Een Rutger van Castricum die daadwerkelijk zelf gaat kijken en de betrokkene zelf aan het woord laat is een uitzondering. Meestal spreken journalisten met journalisten, die weten wat het bestuur kwijt wil en wat de mensen moeten horen.
Door Justus op
Commissaris van de Koning John Berends en burgemeester Hubert Bruls: 2 bestuurders die iedere feeling met de samenleving hebben verloren.
Beiden actief in Gelderlander, beiden van het CDA. Dat kan geen toeval zijn!
Door Rellie op
Komt nog bij dat al die heringedeelde gemeenten van die amorfe, nietszeggende namen krijgen, zoals Berkelland, Hollands Kroon, het Hogeland, Ronde Venen, Zuidplaspolder etc., etc. Geen mens weet waar het ligt, Dan zijn namen als Texel, Schiermonnikoog, Hellvoetsluis, Vlissingen toch een heel stuk duidelijker, met een beetje topo kennis wijs je ze zo aan
Door Rellie op
Gemeentelijke herindelingen zijn vrijwel altijd g rote fiasco's. Hier in Friesland waren ze er ook. Al die nieuwe gemeentes zoals Fryske Marren, Sud-West Fryslan, Waadhoeke etc. gaan ten onder aan cliëntelisme, onderling wantrouwen en een groot gebrek aan kwaliteit en sturend vermogen. De gemeenten die altijd een herindeling hebben afgewezen en ook voorkomen, zoals Harlingen, Terschelling, Ameland e.a. zijn grote successen gebleken, die eenheid en kwaliteit en een prima agenda betonen.
Door Hans Zijdeglans op
Drammen, dwingen, dreigen, manipuleren, liegen, niet kunnen en willen luisteren, zelfoverschatting en zich ook nog een bar slechte, rancuneuze verliezer tonen: de problemen van de CvdK van Gelderland, John Berends, in een notedop. Hij heeft geen enkel gezag, alleen wat beperkte macht die hij probeert bot te vieren op een kleine gemeente; resultaat: 0, nihil, enorm fiasco. Kosten: tietallen miljoenen, exclusief gezichtsverlies. Onbegrijpelijk dat hij niet weggestuurd wordt door PS, die daarmee ook hun eigen onnoemelijke onmacht en falen betonen.
Door Ben (jurist) op
Toch nog maar een reactie. De obligate sneer naar Wilders en Baudet die niets met het onderwerp te maken heeft laat ik maar even voor wat het is.

De Kluis is terecht verontwaardigd maar houdt de verkeerde volgorde aan, ik citeer: 'Een democratisch orgaan dat zich niet wil laten controleren door de media, zelfs niet door Provinciale Staten op basis van berichtgeving in de media, en de berichtgeving ook nog eens wegzet als suggestief, zonder daar enig voorbeeld of enige onderbouwing voor te geven'. De Kluis ziet het dus allereerst als een aanval op de media. Dat is het OOK maar ALLEREERST is het strijdig met het wettelijke recht van statenleden om aan de commissaris van de Koningin of aan gedeputeerde staten schriftelijk vragen stellen. Die vragen moeten binnen 30 dagen, maar liefst zo spoedig mogelijk beantwoord worden. Met een bizar standaard non antwoord mogen deze vragen niet worden afgedaan. Ze moeten inhoudelijk beantwoord worden zodat het statenlid zijn controlerende taak kan uitoefenen. Het standaardantwoord dat een vraag gebaseerd is op publicaties in de media en dat niet gecommuniceerd wordt via de media is apert onjuist en onrechtmatig want in strijd met de plicht vragen van volksvertegenwoordigers inhoudelijk te behandelen. . Een statenlid hoeft geen verantwoording af te leggen op grond waarvan hij vragen stelt, dat is volstrekt irrelevant. Volksvertegenwoordigers laten zich trouwens vaak inspireren door berichten in de media, wat volstrekt logisch is omdat het een van de bronnen is om te weten wat er speelt in de maatschappij en wat nieuws is. De framing van Gedeputeerde Staten dat antwoord geven op een vraag van een Statenlid 'communiceren via de media' zou zijn is volstrekt onacceptabel. Invullen waarop de vraag gebaseerd is of zou zijn ook. Het niet meewerken aan een van de rechten die een Statenlid heeft is dus de echte doodzonde. Dat er ook nog gesneerd wordt naar 'suggestieve berichtgeving' is zeker niet fraai maar niet de kern van waarom dit zo fout is. Een democratisch bestuur geeft antwoord op vragen van de volksvertegenwoordiging en is daartoe volgens de wet verplicht. Dat de media ook een controlefunctie heeft is waar, maar dat is een ander verhaal.
Door Inwoner op
@Nico uit Loenen: Eens. Al was de minister door de CvK al ruim van tevoren op de hoogte gebracht dat hij hoogst waarschijnlijk dit besluit zou nemen, evenals Provinciale Staten. Hierbij heeft de CdK ook aangegeven dat hij zou wachten op het besluit van Ollengren. Dus dat hij direct na het besluit van de minister het aangekondigde waar heeft gemaakt is niet uit ‘wraak’ of als ‘slechte verliezer’ zoals de media het doet geloven. Er zijn vanuit beide kanten spelletjes gespeeld. Helaas ben ik ervan overtuigd dat de inwoners hiervan de dupe zijn.
Door Nico uit Loenen (voormalig rijksambtenaar) op
@Inwoner, gelukkig is het in China, Rusland, Polen, Turkije, en Belarus "beter" geregeld, daar lees je geen afwijkende meningen meer.... Ik ben het wel met u eens dat sommige koppen wel eens een vraagteken missen en bedoeld zijn om reacties uit te lokken. Gelukkig biedt men bij BB voldoende ruimte voor iedere mening dat verder reikt dan lokale krantjes. Die maken er inderdaad wel eens een potje van door duistere belangen. Hier het zaterdag nieuws uit de Scherpenzeelse krant, "Ollongren laat oordeel over ontslag aan rechter over" https://www.scherpenzeelsekrant.nl/premium/lokaa … Die gaat haar vingers niet branden met een besluit want daarmee ondermijnt ze het besluit van de Cdk. Iedereen loopt op Barneveldse eieren....
Door Inwoner op
De reactie van de SK en BK verbaasd mij niks, met name de SK heeft groots ingezet op eenzijdige berichtgeving wat betreft politieke artikelen rond de fusie. Vooral de krantenkoppen waren ronduit fout, suggestief, polariserend en framing van politici was de SK ook niet vreemd. Er zijn meerdere gesprekken geweest tussen de oppositie en de SK. Zelfs burgemeester Klein heeft in een raadsvergadering krantenkoppen moeten rechtzetten (‘beslissende peiling’) terwijl de SK nooit iets heeft gerectificeerd. De Scherpenzeelse krant (en dus de BDU) hebben zeer bewust dit soort suggestieve berichtgeving geplaatst en alle andere geluiden uit het dorp bewust niet gepubliceerd, tenzij er daarmee iemand geframed kon worden. De SK wordt in Scherpenzeel ook wel het clubkrantje van GBS genoemd. (Lokale partij) en zowel voor als tegenstanders zijn het over de eenzijdige berichtgeving eens. Dit om het voortbestaan van een zelfstandig Scherpenzeel, en dus ook het voortbestaan van de lokale krant te kunnen garanderen.
Misschien hoort het bij de hedendaagse journalistiek, maar ik zie BB ook afglijden met dergelijke suggestieve koppen. Om maar een paar voorbeelden te noemen, zijn deze twee koppen gebaseerd op een mening van iemand of een feit? ‘CdK is niet bevoegd om waarnemer te ontslaan’ ‘Ontslagbesluit Klein moet worden vernietigd’
Daarnaast produceert BB ook gerust een krantenkop met ‘Geen intimidatie, wel angst in Scherpenzeel’ terwijl er nota bene een rapport ligt van de vertrouwenspersoon waarin intimidaties worden beschreven. Bovendien was er ook nog een naschrift vanuit Provinciale Staten waarin letterlijk 2 regels onder de bewuste uitspraak staat: “Binnenkort ontvangt u een brief van de Commissaris van de Koning waarin u nader wordt geïnformeerd over de betreffende situatie.’