of 60715 LinkedIn

Splijtzwam Ramadan

Erik van Zwam 6 reacties
Tariq Ramadan ontwikkelt zich zo langzamerhand tot een spraakmakende BN’er. Er gaat geen maand voorbij of de (internationale) spotlights staan op hem gericht. Zo werd afgelopen week bekend dat hij presentator is bij de Engelstalige Iraanse propagandazender PressTV met zijn programma ‘Islam and Life’.

Tegelijkertijd is Ramadan al ruim twee jaar adviseur van de gemeente Rotterdam waar hij het debat in de stad moet leiden over burgerschap en identiteit. Ook is hij, op kosten van de gemeente Rotterdam, bijzonder hoogleraar ‘Burgerschap en Identiteit’ aan de Erasmus Universiteit. Tariq Ramadans’ missie is bruggen slaan tussen Rotterdammers van allerlei etniciteiten en geloofsrichtingen en (wetenschappelijke) oplossingen aandragen.

 

Ramadan bezoekt daarvoor tal groepen, maatschappelijke instellingen en organisaties in de stad. Hij schrijft zo nu en dan een nota met wollig taalgebruik en steeds weer is één van zijn voor de handliggende conclusies dat de communicatie tussen alles en iedereen in Rotterdam verbeterd moet worden. Het is het standaard advies van elke onderzoeker en ook Ramadan doet daar braaf aan mee.

 

Criticasters van Tariq Ramadan verwijten hem een wolf in schaapskleren te zijn; een man die de islamisering van Nederland en West-Europa als verborgen agenda heeft. Steeds wordt er op gewezen dat zijn grootvader de oprichter was van de fundamentalistische Moslimbroederschap in Egypte, waarbij de gedachte is dat de appel wel niet ver van de boom zal vallen. Veel bewijs voor zijn vermeende islamitische kruistocht is er niet, maar er zijn wel veel oneffenheidjes die het wantrouwen voeden.

 

Onlangs berichtte de Gay Krant dat Tariq Ramadan in lezingen buiten Nederland lelijke dingen zegt over de rol van de vrouwen en over homoseksuelen. ‘Vrouwen mogen met hun verschijning geen aandacht trekken. Op straat, zo is de wet, moeten vrouwen hun ogen strak richten op het beton.’ Ramadan zal hier wel uitleg hebben gegeven over het gedrag dat vrouwen moeten aannemen in streng islamitische landen, maar het zijn weinig bemoedigende teksten in een Rotterdamse context.

 

De bokkensprongen van Tariq Ramadan hebben dit voorjaar geleid tot het aftreden van de twee VVD wethouders in het Rotterdamse college, omdat ze geen verantwoordelijkheid meer wilden dragen voor de financiering van deze adviseur.

 

Ook de kosten van de functies van Ramadan en alles wat daar mee samenhangt, swingen met 1,8 miljoen in drie jaar tijd behoorlijk de pan uit.

 

En nu dan weer zijn rol als presentator bij PressTV. Het station dat aan de leiband loopt van de Iraanse president Ahmadinejad, die zo bloedig de protesten tegen zijn dubieuze herverkiezingen liet neerslaan.

 

Al met al is Tariq Ramadan een dure splijtzwam aan het worden voor de gemeente Rotterdam. Niet alleen de islamistische allochtonen moeten zich in deze ‘bruggenbouwer’ kunnen herkennen, maar ook alle andere Rotterdammers. Gezien het polariserende optreden van Ramadan, gewild of niet, lijkt hij niet langer het verbindende element in Rotterdam als het gaat om burgerschap en identiteit.

 

En waarom zou Rotterdam zo iemand als Tariq Ramadan nog nodig hebben als de Maasstad een bruggenbouwer bij uitstek heeft, met heel veel meer bewezen ervaring op dit gebied, in de persoon van burgemeester Ahmed Aboutaleb.

 

Erik van Zwam

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door R Doting (sp secretaris bos en lommer) op
Jazeker er
bestaat islamofobie in nederland. Verwonderlijk is dit niet . Ook in islamitiese
landen kampt "men'' met dit verschijnsel.
In Marokko wordt gevreesd dat vanuit de moskee wordt geregeerd i.p.v. uit het parlement. De islam is ook in dit land volop
in beweging. Aangezien Tariq Ramadan niet op zijn achterhoofd is gevallen mag worden aangenomen dat hij zoals alle zich in dit land bevindende islamieten een dubbele agenda heeft. Ik zeg oppakken en
over de grens zetten.
Door RWindt (machteloos burger) op
U baadt opnieuw in aannames mijnheer w groenendaal, afgaande maar op het woord medewerker.

Niet erg orgineel ook mijn woordkeuze te recyclen. Een volkomen inhoudloos deel.

Zogenaamde dreigende islamisering moderniteit? Zogenaamd? Fortuyn en Wilders hebben zeker om hun blauwe ogen draagvlak gekregen? Die veroorzaken zelf niets, die verwoorden wat er al leeft. En wie op hen stemden geven duidelijk aan waar het bij hen om gaat.

Als ik het heb over moderniteit, dan is dat scheiding kerk en staat, gelijke positie man en vrouw, kortom gelijke (universele) grondrechten en plichten niet te vergeten voor ieder individu, zonder dwang vanuit een collectief waarin die toevallig geboren is.
Kernwaarden en universele grondrechten, die hier door schade en schande in eeuwen zijn verworven en weer wat hergewaardeerd gaan worden, omdat die steeds meer onder druk komen te staan, maar die zo vanzelfsprekend waren geworden.

Met de uitwassen van maatschappelijke omwenteling in de jaren 60 ben ik ook niet gelukkig. Dat is ook een kwestie van stabilisatie en reactie op knellende religies en conservatisme daarvoor.
Daar willen maar weinigen naar terug.
Wel is afkeer voor het slap bestuur sindsdien gekomen. Evenzeer meer oog voor de uitwassen van een consumptiemaatschappij volgend op die omwenteling. Stabilisatie is eveneens gaande op dit vlak. Dat gaat ook weer om herwaardering.

U maakt het dus wel grotesk t.a.v. westerse hegemonie in afgelopen eeuwen en neo-liberale globalisering in relatie islamesering moderniteit. De nieuwe burgers met Islamitische achtergrond hier, houden zich dus met onze geschiedenis van eeuwen bezig? Ook de doorsnee burgers in Islamitische landen? Die worden dat hooguit opgedrongen door hun regimes. Nee mijnheer Groenendaal, immigranten hier willen gewoon graag voortzetten wat men cultureel gewend is. Heel logisch. Alleen dat gaat steeds meer conflicteren met wetten hier en draagvlak bij overige bevolkingsgroepen. Een aparte status afdwingen door een groep bij zoveel verschilende culturen daarnaast, gaat ontwrichting en ellende vooroorzaken.

De door u aangedragen redenen zullen graag benut worden en oneigenlijk alibi bieden door lieden die niets van het Westen en Westerse democratie moeten hebben en die dus ontwrichting toejuichen.
Of dat hun broeders en zusters in het geloof hier ook schaden speelt geen enkele rol. Dat zien en horen we dagelijks bevestigd in het nieuws.

Waar willen zoveel mensen uit alle werelddelen naar toe? Zelfs als de normen en waarden niet stroken met hun eigen normen en waarden? Naar het westen! Als aan die trek geen voorwaarden zaten werd het Westen helemaal overspoeld.
Al is het verre van volmaakt, maar kennelijk kiezen ze voor wat het westen wel te bieden heeft. Hoezo islamisering moderniteit een soort straf op hegemonie in afgelopen eeuwen en neo liberale ontwikkelingen!
Er zijn ook heel veel immigranten hier komen wonen, die niet Moslim zijn.
Welk verband hebben die dan met islamisering moderniteit?

Ben al met al dus niet onder de indruk van door uzelf geroemde inzichten en nog steeds niet geruststellend m.b.t. uw beroep!

Door w groenendaal (medewerker luchtmacht) op
Bedankt voor u machteloze reactie, meneer of mevrouw R Windt. U gebruikt 'overbekende reflexen' die 'niet bepaald geruststellend' zijn. Mijn reactie was op N. Jacobs, De zogenaamde 'dreigende islamisering van de moderniteit' is trouwens eerder een reactie op de westerse hegemonie van de afgelopen eeuw(en) en daaruit voortgekomen neo-liberale globalisering. En de 'sterke verrechtsing' is eveneens (deels) een conservatieve tegenstroming van de moderniteit. Dus u gedachten getuigen niet van enig inzicht.
Door RWindt (machteloze burger) op
Nu vind ik de reactie van de medewerker luchtmacht vreemd.
Als iemand een verband legt tussen de goedgelovigheid van mensen toen en nu m.b.t. de gevaren van de democratie, kun je de dreigende islamisering van de moderniteit bedoelen, als ook de sterke verrechtsing als reactie daar weer op. De betreffende schrijver doelt m.i. op het eerste.
Wilders erbij slepen, of superieure moraliteit, lees ik als een oververhitte reactie. Merkwaardig voor iemand die bij de luchtmacht werkt trouwens! Niet bepaald geruststellend.
Dit zijn van die overbekende reflexen, waarmee zelfs de heer Ramadan zich nu in zijn (werkelijke) kaart laat kijken.
Door w groenendaal (medewerker luchtmacht) op
Wij Nederlanders. 'Men' in de jaren 30-40. N Jacobs is nog niet helemaal wakker, want het is onduidelijk wat hij raaskalt. Of is Jacobs een aanhanger van Wilders, die in alles een gevaar ziet, maar zichzelf 'superieure moraliteit' aanmeet met allemaal dooddoeners.
Door n.jacobs op
Niet alleen wij Nederlanders denken nogal van öch, zo'n vaart zal het wel niet lopen". Ook in de jaren 30-40 dacht men er zo over.! Laten we er maar lekker niet aan denken . Regering slaap zacht!