of 64204 LinkedIn

Smolders & Wilders

Erik van Zwam 3 reacties
Deze week maakte Justitie bekend dat er geen bewijs van corruptie is gevonden tegen Hans Smolders van de Lijst Smolders Tilburg. Hij wordt niet vervolgd. Toenmalig burgemeester Ruud Vreeman (PvdA) deed indertijd aangifte. Smolders komt uit de stal van Pim Fortuyn en dat wrong in Tilburg.

Vreeman heeft eerder succesvol een strafzaak tegen Smolders in gang gezet voor het lekken van geheime stukken. Smolders werd toen veroordeeld. Burgemeester Vreeman sneuvelde uiteindelijk toen hij nieuwe kostenoverschrijdingen bij de exploitatie van het Adje Theater in Tilburg verzweeg. De motivatie om te zwijgen: Vreeman was bang voor een tweede bestuurscrisis, omdat er een integriteitkwestie speelde in de raad. Vreeman had namelijk aangifte gedaan tegen Smolders; hij zou aan de potentiële bouwer van een groot winkelcentrum 75 duizend euro zou hebben gevraagd voor de partijkas. De Amerikaanse ondernemer deed geen aangifte. Vreeman, die dit ter ore kwam, stapte maanden later naar de politie. Vreeman moest weg toen duidelijk werd dat hij als een alleenheerser de Tilburgse raad buitenspel wilde zetten. Smolders, geestelijk uitgeput door de strafzaken, stopt met zijn partij.

 

Was dit bestuurlijke geweld tegen Smolders verstandig? Het doen van aangiftes door een burgemeester tegen een rechtse en schreeuwerige fractievoorzitter is ook in een democratisch land geen sinecure. Smolders is een enfant terrible, maar vertegenwoordigt met vijf van de 39 zetels een behoorlijke fractie met een stevige achterban in de Tilburgse samenleving.

 

Het beschadigen van rechtse partijen vanuit het bestuur of via rechtszaken lijkt vaker voor te komen. Ook het proces tegen PVV-baas Geert Wilders over zijn uitlatingen in zijn fi lmpje Fitna en andere publieke uitspraken, neigt door zijn aard op een kwalijke wijze te verpolitiseren. Het Openbaar Ministerie zag geen grond in een strafzaak wegens haatzaaien of discriminatie. Toch besloot het gerechtshof anders. Vorige week verscheen het rapport Polarisatie en radicalisering in Nederland, waarin de PVV het nieuwe label ‘nieuw radicaal rechts’ wordt opgeplakt. Het rapport is in opdracht van PvdA-minister Guusje ter Horst gemaakt. Een minister die een politieke partij in de Tweede Kamer met zo’n onderzoek naar de randen van de samenleving probeert te verbannen, is in een parlementaire democratie uiterst precair bezig. Op z’n minst had de minister zich kunnen distantiëren van de kwalifi caties van de onderzoekers over de PVV.

 

Machtsmiddelen vanuit bestuur en/of rechterlijke macht inzetten tegen politieke partijen en hun leiders, landelijk of lokaal, is gevaarlijk voor de democratie en de vrijheid van meningsuiting. Hier past dus voorzichtigheid, want er staat veel meer op het spel dan de mening van Wilders, de PVV of Smolders.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
















Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Piet (machteloze burger) op
Wat Rene adviseert aan Van Zwam geldt ook voor hem. Verdiep je eens wat meer in de Tilburgse Politiek. De verzieking van de politieke, bestuurlijke en sociale verhoudingen is begonnen met het eigenzinnige college van B&W onder leiding van Stekelenburg. Feitelijk moet je constateren dat Stekelenburg geen leiding gaf en daardoor is de verziekening begonnen. Vooral Hamming, Aarts en Janssen hebben gezorgd dat iedere fractie die het niet met hen eens was buitenspel kan te staan. Als reactie daarop koos een groot deel van de voor de nieuwe lijst Smolders. Uit onvrede heer Rene. En dat was tegen het zere been van Vreeman, want die wilde met de oude club van wethouders weer de alleenheerser worden. De twee slechste burgemeesters van PvdA huize hebben het verknalt in Tilburg. Daar is de Tilburgse burger de dupe van geworden. En zolang Hamming en de huidige ontzichtbare PvdA burgemeester aan de macht zijn zal er niet veel veranderen in de Tilburgse politiek. Maar het tij kan keren als de huidige burgemeester het aandurft om aan Smolders excuses aan te bieden voor het leed dat Vreeman hem heeft aangedaan. Want daar wacht de Tilburgse burger op!
Door RWindt (machteloze burger) op
Smolders is integer, maar is een buitenbeentje. Zoals ook Fortuyn was.
Daar heeft men ook met extreme onprofessionele (karaktermoord) reflexen op gereageerd.

Met het lekken van stukken en m.i. ook met dat vermeende smeergeld, wilde hij op eigen wijze iets blootleggen, dat anders door de heersende mores afgedekt zou blijven.
Angst voor een crisis is integer? Wegkijken is integer? Het zijn altijd klokkenluiders, of mensen met lef (krijgen geen steun), of banken die de geldkraan dichtdraaien, die de wallen vormen die de schepen met slechte stuurlui moeten keren!
Door rene op
De start van dit artikel deed al het ergste vermoeden. De zin 'Smolders komt uit de stal van Pim Fortuyn en dat wrong in Tilburg' geeft suggereert vooringenomenheid van de gevestigde Tilburgse politiek.

Maar anders dan in dit artikel wordt gesuggereerd is het jarenlang juist Smolders geweest die vooringenomen gehandeld heeft. Daardoor zijn de bestuurlijke, politieke en sociale verhoudingen volslagen verziekt.

Misschien moet Van Zwam zich eens wat meer verdiepen in de Tilburgse politiek!

Maar belangrijker: de teneur van het artikel van Van Zwam is dat het gevaarlijk is om het onderzoek te doen naar mogelijk strafbaar handelen door Smolders. Want dat zou de vrijheid van meningsuiting aantasten.

Ok Van Zwam: willen we dan dat het verboden wordt dat een onderzoek plaatsvindt naar corruptie door een raadslid?

Of wenst van Zwam alleen zo’n verbod voor zover het om rechtse politici gaat?

Van Zwam koppelt de vraag naar het al dan niet onderzoeken van strafbare feiten door een raadslid aan de politieke achtergrond van dat raadslid?

Dat is pas een schok voor onze rechtsstaat!

Rene