of 59854 LinkedIn

Schorsrecht

De minister van Binnenlandse Zaken zou wethouders en raadsleden die verdacht zijn in een strafzaak moeten kunnen schorsen, zo betoogde burgemeester Rianne Donders van Roermond onlangs. Haar oproep was een reactie op de aangekondigde deelname van Jos van Rey aan de raadsverkiezingen in maart. De wegens corruptie veroordeelde oud-wethouder, momenteel nog raadslid in Roermond en Statenlid in Limburg, heeft bij de Hoge Raad een cassatieverzoek ingediend tegen zijn veroordeling.

Bestuurders op glad ijs

De veroordeling door het Gerechtshof is daardoor automatisch opgeschort. Donders vindt dat de minister van Binnenlandse Zaken een wethouder of raadslid die is veroordeeld of die verdachte is in een strafzaak moet kunnen schorsen. Limburgs commissaris van de koning, Theo Bovens, deelt haar standpunt, al zou hij de verantwoordelijkheid voor het tijdelijk buitenspel zetten van lokale politici liever bij de cdk’s leggen. Inclusief het opleggen van sancties aan hen die de integriteitsregels overtreden. Zowel de burgemeester als de cdk wijzen erop dat politici de enige beroepsgroep zijn zonder sanctiebeleid. Artsen, advocaten, ambtenaren, maar ook bestuurders in het bedrijfsleven, kunnen geschorst worden wanneer zij onderwerp zijn van een strafrechtelijk onderzoek.

Maar er is een groot verschil tussen deze beroepsgroepen en volksvertegenwoordigers. De laatsten zijn gekozen door mensen die er blijkbaar op vertrouwen dat deze personen hun belangen op een door hun gewenste manier zullen vertegenwoordigen. Verdacht zijn van een strafrechtelijk vervolgbaar delict is sowieso een erg smalle basis om iemand tijdelijk het politieke ambt te ontnemen. Maar dit geldt evenzeer bij een veroordeling. Wanneer er voldoende Limburgers zijn die menen dat iemand als Van Rey ondanks zijn veroordeling prima kan functioneren als raadslid, wie is een ongekozen cdk dan om zo iemand te schorsen uit zijn functie?

Het gerechtshof heeft Van Rey voor twee jaar het recht op het uitoefenen van een bestuurlijk ambt bij de overheid ontzegd. Want bestuurders die het niet al te nauw nemen met beginselen van integriteit schaden immers de legitimiteit van het democratisch bestel. Het is echter een beslissing die door een rechter genomen dient te worden. Burgemeesters of cdk’s die zelf deze rol op zich willen nemen, begeven zich op glad ijs.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Artikel 9 wetboek van strafrecht (jurist) op
Naast de vier hoofdstraffen die hierboven zijn besproken (gevangenisstraf, hechtenis, taakstraf en geldboete), zijn er ook bijkomende straffen mogelijk. Er zijn drie bijkomende vormen van straf: ontzetting van bepaalde rechten, verbeurdverklaring en openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

Bij ontzetting van bepaalde rechten als straf kan worden gedacht aan de ontzetting uit het kiesrecht (zowel actief als passief) als het recht om op te treden als raadsman (advocaat) als het niet meer mogen dienen in het leger. Deze ontzetting wordt voor een bepaalde tijd (en soms levenslang) uitgesproken. Hoe zwaarder de hoofdstraf voor het delict, hoe langer iemand kan worden ontzet van deze rechten.
Artikel 9 wetboek van strafrecht
Door loekoek (vm. jur.medew.gsd) op
Natuurlijk mag ook de burgemeester van Roermond haar zegje doen. Ze zit er nl. namens Biza. Het gilde o.l.v. Spies heeft overigens, als het goed is, ook namens haar al een voorzet gegeven. Of heeft Donders in deze een andere mening dan Spies?
Laat de rechter nu, zoals het hoort, via straftoemeting bepalen of iemand ontzet moet worden uit het kiesrecht. Al die verkrampte beweringen vanuit o.a. Limburg doen de zaken en de Trias Politica geen goed. Straks moet men er weer na advies van hoogleraren op terugkomen of krijgen we het bekende gedraaitol /vluchtgedrag dat niets oplevert behalve frustraties. En de kiezer, die toch al als zwakzinnig wordt gezien, die denkt wat zijn dit voor ggz-figuren die nog gekker zijn dan ikzelf.
Door M. Driessen op
Nuttige column, zo kun je het ook zien ja, maar u gaat als journalist helaas voorbij aan het feit dat een rechter passief is en alleen bij een geschil acteert. Mogelijk hebt u van andere kanten ook die reactie gehad.

Naar mijn mening zou het toch beste zijn om het voor zeer uitzonderlijke gevallen waarin arbeidsrechtelijk een schorsing aangewezen is - vanwege ernstig en het bestuur ontwrichtend rumoer in een gemeente - toch het schorsingsrecht bij de minister te leggen, met rechtsbescherming uiteraard en dan komt die rechter er eventueel aan te pas. Schorsing eventueel op voorstel van CdK maar moet ook kunnen als die ten onrechte niet acteert (hij moet het recht zelf niet krijgen; zit in de regel te dicht op die burgemeester die hij persoonlijk goed kent etc. en er kan provinciaal partijbelang in eigen partij spelen, dus als CdK niets of te weinig doet en Minister wel zware aanleiding ziet in majeur belang voor BZK dan moet CdK geen sta in de weg kunnen zijn).
En in het afnemen van het passief kiesrecht voorziet de wet al dus daar kunnen ze het beste gewoon vanaf blijven als zijnde geregeld.
(Wikipedia: Ontzetting uit het actief en/of passief kiesrecht is mogelijk als men tot minstens een jaar gevangenisstraf is veroordeeld. Bij een tijdelijke gevangenisstraf (dus niet levenslang) kan het kiesrecht worden afgenomen, maar dit geldt niet levenslang. De duur hiervoor is twee tot vijf jaar boven op de duur van de straf. Dus wanneer iemand veroordeeld wordt tot twintig jaar, heeft dit tot gevolg dat diegene 22 tot 25 jaar lang niet mag stemmen of gekozen mag worden).
Door Broadcaster (gemeenteambtenaar) op
Helemaal mee eens!