of 59854 LinkedIn

Raad buitenspel

Raadsleden vinden dat ze te weinig mogelijkheden hebben om besluiten te beïnvloeden die wethouders en burgemeesters binnen de samenwerking met andere gemeenten nemen. Dat bleek onlangs uit een enquête van Raadslid.nu onder ruim 1400 raadsleden. 

Gemeenten werken op een groot aantal terreinen samen, vooral op het gebied van jeugd, zorg en veiligheid. Sinds de decentralisaties in het sociaal domein zijn de samenwerkingen sterk toegenomen. Het zou kosten besparen en zorgen voor meer efficiëntie. Maar tegelijkertijd zijn raadsleden ontevreden en beschouwen zij het toenemend aantal gemeenschappelijke regelingen als een bedreiging voor de lokale democratie. Lees: voor hun eigen mogelijkheden om het college te controleren.

Die ontevredenheid uit zich erin dat raadsleden meer mogelijkheden willen hebben om in te grijpen. Ze willen besluiten ongeldig kunnen verklaren en deelname aan regionale samenwerkingen kunnen beëindigen.

Begrijpelijk, want de raad is immers het hoogste orgaan in de gemeentelijke besluitvorming. Ook wanneer de gemeente deelneemt aan een samenwerkingsverband blijft de raad uiteindelijk de baas. De vraag is dan ook waarom raadsleden met name instrumenten wensen die hen achteraf de mogelijkheid geven om genomen besluiten te corrigeren door deze ongeldig te verklaren, of door uit samenwerkingsverbanden te stappen.

Waarom geven raadsleden hun wethouder niet een duidelijk mandaat mee, een bandbreedte waarbinnen deze mag onderhandelen met wethouders uit andere gemeenten? Mocht het mandaat onvoldoende zijn, dan kan de wethouder terug naar de raad en om verruiming vragen. Wanneer raadsleden meer instrumenten nodig hebben om besluitvorming achteraf te corrigeren, moeten ze zich serieus afvragen of ze zich niet in het voortraject buitenspel hebben laten zetten.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Els Boers (adviseur/auteur) op
Raadsleden hebben voldoende mogelijkheden, alleen deze worden niet echt benut. Dit geldt ook voor de wethouders die in het bestuur van de regeling zitten. Juist als meerderen verantwoordelijk zijn voelt niemand zich echt verantwoordelijk. Wel wil iedereen zo goedkoop mogelijk uit zijn. Mijn advies is niet alleen aan de voorkant de regeling zelf goed te regelen, maar ook te zorgen dat de mening van de raad gevraagd wordt en gehoord. Er is vaak meer mogelijk dan nu gebeurd en dat is zonde. Er zijn al wel voorbeelden waar het al steeds beter gaat, de regeling die langs de raden gaat en voorlichting geeft. De wethouder die ook de raad steeds meeneemt bij wat hij/zij doet bij de regeling. Stop met klagen, binnen de wet is echt wel voldoende mogelijk.