of 59250 LinkedIn

Privacy

Erik van Zwam 2 reacties
De voorzitter van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), Jacob Kohnstamm, noemt de situatie in Nederland als het gaat om privacybescherming ‘kafkaësk’ . Het aanleggen van databestanden door overheden en bedrijfsleven heeft absurde vormen aangenomen. Kijk alleen al even naar de afgelopen 2 weken.

Zo gaf de vice-president van de Verenigde Staten, Joe Biden, vorige week het Europees Parlement in Brussel onder uit de zak. Het EP had, weliswaar voorlopig, een halt toegeroepen aan het onbeperkt inzage krijgen van Amerikaanse veiligheidsdiensten in de banktransacties van Europese burgers. Onder het motto van terrorismebestrijding was deze praktijk al jaren stiekem aan de gang.

 

Afgelopen week bleek dat kopieermachines harde schijven hebben. Als het apparaat als tweedehandsje wordt verkocht, is het een koud kunstje om alle data eruit te halen. Zo lagen de privé-gegevens van 400.000 klanten van een verzekeringsmaatschappij uit New York op straat. Iets dat in Nederland net zo makkelijk kan gebeuren.

 

Deze week werd ook bekend dat weer vijf landen zich bij het eCall-initiatief van de Europese Commissie hebben aangesloten. Nederland deed dit al eerder. eCall moet in alle auto’s worden ingebouwd. Bij een ongeluk wordt automatisch of via een noodknop contact gezocht met een meldkamer. Die kan vervolgens met inzittenden praten om de stand van zaken op te nemen, de locatie bepalen en zelfs allerlei technische gegevens van de auto uitlezen.

 

Het eCall-project staat sinds kort onder leiding van de Nederlandse eurocommissaris Neelie Kroes. Auto-, IT- en technologiebedrijven en verzekeringsmaatschappijen staan allemaal te trappelen om hiermee aan de slag te gaan. Het kan op jaarbasis wel eens 2500 Europese verkeersdoden schelen omdat hulpdiensten sneller ter plaatse zijn.

 

Wat nauwelijks aan de orde komt, is dat elke auto over een paar jaar via GPS elke seconde van de dag te volgen is. Al die gegevens over auto en inzittenden vinden vele overheden en bedrijven machtig interessant. In de vele Europese notities komt het woord privacy zeer spaarzaam voor. Maar eCall is het vleesgeworden Big Brother is watching you.

 

Dit zijn slechts een paar voorbeelden uit het nieuws van de afgelopen dagen. Het CBP pleit voor het preventief inbouwen van persoonsbescherming bij het aanleggen van nieuwe databestanden en het aanpakken van datalekken. Het CBP wil dit bij wet vastleggen. Verstandige taal waar hopelijk verstandige mensen naar luisteren. Privacybescherming is niet voor niets in de Grondwet verankerd. De huidige praktijk zou zelfs Franz Kafka slapeloze nachten bezorgen.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jan Malenstein (Hoofdinspecteur van politie bij het KLPD) op
De stelling dat eCall het vleesgeworden Big Brother is Watching you is, is volledig onjuist en is niet gehinderd door enige kennis van zaken tot stand gekomen. Ik weet dat dit boud klint en ik zal dit toelichten. Ik mag mij zelf beschouwen als een van de founders van eCall, ben hier vanaf het allereerste begin bij betrokken geweest. In samenwerking met een aantal toonaangevende 112 centrales in de EU onder mijn voorzitterschap is overeengekomen dat eCall nooit gebruikt mag worden voor onderzoeksgegevens, tenzij aan strikte wettelijke kaders wordt voldaan. Die dienen separaat in een Black box of andere overeenkomstige module te worden opgeslagen en mogen niet gevoed worden vanuit de eCall module. Dat is ook niet nodig omdat eCall getriggered wordt door de airbag module en deze airbagmodule slaat een aantal ongevalsgerelateerde gegevens op die bij het onderzoek van verkeersongevallen gebruikt wordt. Voorts is eCall een module die slaapt en niet actief gegevens opslaat. Uitsluitend bij een ongeval wordt de eCall module ingeschakeld en zet dan een telefoonverbinding op waarbij 112 wordt gebeld. eCall valt geheel en al in het domein van de noodhulp via de bestaande 112 structuren; het wordt daar naar schatting in 2014 een integraal onderdeel van door middel van EU regelgeving. Aangezien eCall tot het domein van 112 behoort valt het ook onder de EU wetgeving aangaande 112 waarbij oa in de Universele Telecom Service Directive is bepaald dat privacy overruled wordt als 112 wordt gebeld. Het gaat om directe noodhulp waarbij onmiddellijke hulpverlening in het kader van de publieke noodhulp (Politie, brandweer, ambulance) vereist is en verleend wordt. In dergelijke gevallen telt maar één ding: ik heb zo snel mogelijk hulp nodig want mijn leven is in gevaar. Bij onderzoek in de USA aangaande 911 en de vergelijkbare vormen van eCall die daar al operationeel zijn gaf meer dan 90% van ondervraagden aan dat ze in een een noodgeval niet malen om hun privacy, men eist zo snel mogelijk hulp.
Dit, gecombineerd met het feit dat de eCall normaal gesproken (en hopelijk altijd) slapend is en geen gegevens opslaat maakt de stelling dat eCall het vleesgeworden Big Brother is, volledig bogus. Oh ja, nog even dit, ook bij normale 112 melding komt het voor dat bepaalde instanties toegang vragen tot de 112 gegevens. Deze worden nimmer verstrekt, tenzij met toestemming van de rechter commissaris. Daarmee wordt de privacy van 112 en daarmee van eCall behoorlijke en effectief gewaarborgd. Mijn betrokkenheid bij 112 en eCall komt voort uit het feit dat ik jarenlang als coordinator van de meldkamer van het Korps Landelijke Politiediensten betrokken ben geweest bij 112 meldingen en de ontwikkeling daarvan van 06-11 tot 112. Ook nadat binnen het KLPD 112 een eigen unit werd bleef er een sterke wisselwerking bestaan tussen de landelijke meldkamer en het landelijke 112 voor mobiele meldingen. Mijn expertise en ervaring heeft er mede toe geleid dat ik 3 jaar lang op voordracht vanuit het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (toen nog verantwoordelijk voor telecom) voorzitter ben geweest van een door de Europese Commissie opgerichte coördinatiegroep om de verplichte invoering van automatische plaatsbepaling van 112 meldingen (Universal Telecom Service Directive) in de EU te bewerkstelligen. Daarbij geldt de verplichting dat telecom operators verplicht zijn om de lokatie door te geven aan 112. Dit is inmiddels in de gehele EU ingevoerd.
Zoals vermeld ben ik vanaf het allereerste begin bij eCall betrokken geweest en ben binnen het kader van het Europese eSafety programma oa als voorzitter van een forum van Europese 112 centrales tot op heden doorlopend werkzaam geweest voor eCall. Specifiek is daarbij door dit forum een set van functionele eisen en performance indicators opgezet en geaccepteerd door de Europese Commissie. Ook de Europese Art.29 group heeft aandacht aan eCall besteed en heeft daarover een evenwichtig standpunt mbt privacy opgesteld. Binnen Nederland werk ik samen met het Ministerie van Binnenlandse zaken, het Ministerie van verkeer en waterstaat en het KLPD om de invoering van eCall in Nederland voor te bereiden.

Ik heb mijn achtergrond specifiek vermeld om aan te tonen dat ik met de nodige kennis van zaken spreek.

Met vriendelijke groet,
Jan Malenstein.
Door Jan (burger) op
Zo'n voortdurende controle op de bewegingen van auto's per GPS raakt ook aan de vrijheid om te demonstreren en de vrijheid van vergadering. Mensen met een bepaald profiel (bijv. milieu-activisten of rechts-radicalen) kunnen worden gevolgd en eventueel in hun vervoer "gehinderd" op momenten dat er zaken spelen. Aangezien de OV-chipkaart straks ook gekoppeld kan worden aan de profielen van personen, kunnen er op treinstations ook "preventieve" maatregelen worden genomen. Ook onderzoeksjournalisten kunnen op deze manier steeds worden gevolgd, waardoor waarheidsvinding over allerlei (overheids)zaken moeilijker zal worden.

We gaan in Nederland en vergelijkbare Europese landen een moeilijke tijd tegemoet. De vrijheid die in drie eeuwen met veel inspanning is opgebouwd, dreigen we nu in anderhalf decennium weer kwijt te raken.