of 63966 LinkedIn

Onfeilbare burgers

Het is verkiezingstijd. En dat betekent dat de politiek zich opeens realiseert dat er nog zoiets is als een burger. Menig politicus (in spe), roept dat zijn of haar partij er voor de burger is, in tegenstelling tot al die andere partijen.

Want die maken deel uit van het establishment en zijn er alleen voor zichzelf en gelijkgezinden. Sommige nieuwe partijen zijn zelfs zo erg voor het belang van de burger dat ze, ver voor de verkiezingen, al in groepjes uiteen vallen, waarbij de ene nog harder voor het belang van de burger staat dan de andere.

Ook op lokaal niveau wordt de burger steeds meer gezien als een welhaast onfeilbare factor. De lokale democratie is aan vernieuwing toe, zo lijkt de algehele consensus. De opkomstpercentages bij gemeenteraadsverkiezingen zijn laag. ‘De’ burger is boos en voelt zich niet meer vertegenwoordigd door de lokale politiek. Daar moet iets aan gebeuren. Onder allerlei vlaggen en vaandels betuigen de partijen het belang van de mening van de inwoners. G1000, D1000, lottocratie, burgerpanels, burgerjury’s, burgerbegrotingen, burgerwerkgroepen, burgerraadsleden. En Code Oranje. Geen middel lijkt het lokale bestuur te gek om het eigen failliet te onderstrepen en onder het uiten van een luid mea culpa de burger op een schild te hijsen.

Dat het daarbij veelal niet om willekeurige burgers gaat maar om zelfbenoemde, ongekozen vertegenwoordigers van een kleine elite, nemen we daarbij voor lief. Het zijn burgers, en wat een burger zegt, is waar. Daarmee dreigt burgerparticipatie de ultieme versplintering te worden in de ieder-voor-zich democratie. Het beleid moet depolitiseren om het wantrouwen van de burger in de politiek weg te nemen, zo klinkt het. Je kan het ook omdraaien. De politiek moet zich niet bemoeien met initiatieven van burgers. Laat dat wat opkomt in de samenleving vooral aan de samenleving.

Ondersteun het, stimuleer het, maar blijf er verder als beleidsmaker vanaf. Maak het geen onderdeel van de politieke strijd, claim het niet als partijgebonden succes. Laat burgerparticipatie daar waar het thuis hoort. Niet een onderdeel van politiek en beleid, maar een onderdeel van de samenleving.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Annemiek (ICmedewerker) op
U hebt gelijk. De ene burger is de andere niet. En kan die andere dus ook niet vertegenwoordigen, gewoon omdat hij diens mening en diens belangen niet kent. Iedereen kan eigenlijk alleen voor zichzelf spreken. En welke burger treedt naar voren in de panels of de denktanks? Toch alleen de mondige? Dementen en onbeschermden die hebben geen stem. En op deze manier dus ook geen vertegenwoordiging meer. Behalve Hugo Borst, misschien. Maar ja, dat geldt dan dus hoogstens voor zijn eigen woongemeente. Met alle rijkstaken die overgeheveld zijn naar de gemeenten, zal de belangen behartiging van alle burgers dus met de nodige zorgvuldigheid moeten plaatsvinden. En inderdaad, dat mis ik hier.