of 63966 LinkedIn

Minder vlees

Ze zijn het zat! Ze pikken het niet meer! Het is allemaal de schuld van de Europese Unie. En de (minister-) president – of die nu Rutte, Macron of Merkel heet – moet onmiddellijk aftreden. 

Dat is ongeveer de boodschap die ik tot nu toe heb begrepen van de protesterende gele hesjes. Het enige wat hen bindt – behalve de hesjes – is dat ze de huidige politieke structuren niet vertrouwen. Verder is er weinig lijn te ontdekken in de idealen die hen naar de straat drijven.

Het begon een paar weken geleden in Frankrijk, waar demonstranten de straat op gingen uit protest tegen de verhoging van de benzineprijzen. Maar al gauw kwamen daar ook de prijsstijgingen in het algemeen en de verhoging van de pensioenleeftijd bij. Het protest sloeg over naar Duitsland, naar Vlaanderen en ook naar Nederland.

Bij die demonstraties in ons land was het aantal deelnemers ongeveer gelijk aan het aantal meningen waarvoor of -tegen ze demonstreren. Het tekort aan betaalbare woningen, sluiting van ziekenhuizen, asielzoekers, de media, zwarte piet, armoede, vaccinaties. En dat alles onder het motto Weg met Rutte en Weg met de EU.

Het straatprotest toont een verrassende gelijkenis met menige discussie op Twitter. Natuurlijk staan er veel interessante discussies op dit platform, maar het is stilaan een vrijplaats geworden om ongenuanceerde meningen de wereld in te slingeren over wat voor onderwerp dan ook. En steeds vaker gebeurt dat niet onder schuilnaam, maar met naam en toenaam. Ongeremd je mening schreeuwen is niet langer iets waarvoor je je zou moeten schamen.

Met het gele hesjes protest lijkt het erop dat Twitter zich naar de straat verplaatst. Argumenten, discussies of zelf maar geformuleerde idealen lijken niet meer nodig. Het eigen gelijk is voldoende. Is dit de voorbode van een nieuwe politieke realiteit waar de burger de politieke structuren van zich afschudt en zelf vorm geeft aan de samenleving? Vooralsnog zie ik alleen mensen die het heilige eigenbelang uitschreeuwen en dat desnoods met geweld willen afdwingen. Van Twitter naar de straat.

Met de gele hesjes is het woord vlees geworden. Wat mij betreft kan het wel een onsje minder. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Boris op
Leuk stukje. Vooral de laatste 2 alinea's. Zoek en vervang:
Straatprotest=tweede/eerste kamer, gemeenteraad, prov. Staten
Twitter=de bestaande media (kranten, npo enz.)
Je= lid politieke partij, bn'r
Geeft mi precies weer wat er mis is. Die analyse zie ik nergens. Ook hier niet. Idd tijd voor een nieuw politiek bestel, deze is stuk.
Door In gel*l kun je niet wonen- (ambtenaar) op
Het volk zit met reële problemen: woningnood, migratie, onzekerheid in hun werk, de zorg en het onderwijs waar het steeds slechter gaat, de politie die amper nog zaken oplost maar wel onmiddellijk klaar staat als een paar blokkeerfriezen de A7 blokkeren of als Wilders een ongewenste uitspraak doet, graaiende bankiers, en ga zo maar door. En waar is onze elite mee bezig? Genderneutraliteit, diversiteit, vrouwenquota, Zwarte Piet, transgenders, identiteitspolitiek, iedere 'witte' voor racist uitmaken. De elite van Nederland heeft de gele hesjes helemaal aan zichzelf te wijten.
!! Heel mooi geformuleerd!! Hoewel ongestructureerd gaat het om reeele zorgen van gewone normale belastingbetalende burgers.
Door Marjon (Verpleegkundige) op
Naar mijn mening wordt Eric de Kluis afgereken op zaken die hij bedoelt noch verkondigt. Hij oordeelt niet over het feit dat men protesteert of het onderwerp waarover men protesteerd, alleen over de ongenuanceerdheid waarmee dit gebeurd. Daarbij maakt het aantal onderwerpen die nu onder de gele hesjes geschaard worden het volstrekt onduidelijk waar die hesjes nu eigenlijk voor staan. De term collaborateur vind ik in dit verband al helemaal volkomen ongepast en vergezocht. Mij dunkt dat u het artikel niet goed gelezen of niet goed begrepen hebt als ik een dergelijke reactie lees. Ik ben het roerend met de heer de Kluis eens.
Door Martin op
Eens met Ben de jurist hieronder. De opkomst van Pim Fortuyn is alweer 17 jaar geleden en de elite heeft in de tussentijd niets geleerd. Ook Wilders en Baudet worden consequent weggezet als racist en fascist, net als iedereen die niet de kosmopolitische idealen van de elite deelt. Het volk zit met reële problemen: woningnood, migratie, onzekerheid in hun werk, de zorg en het onderwijs waar het steeds slechter gaat, de politie die amper nog zaken oplost maar wel onmiddellijk klaar staat als een paar blokkeerfriezen de A7 blokkeren of als Wilders een ongewenste uitspraak doet, graaiende bankiers, en ga zo maar door. En waar is onze elite mee bezig? Genderneutraliteit, diversiteit, vrouwenquota, Zwarte Piet, transgenders, identiteitspolitiek, iedere 'witte' voor racist uitmaken. De elite van Nederland heeft de gele hesjes helemaal aan zichzelf te wijten.
Door Ben (jurist) op
Al sinds de opkomst van de heer Fortuyn b egint het onbehagen een stem te krijgen en probeert de gevestigde orde die te onderdrukken. Mensen zijn ongerust over de afbraak van de verzorgingsstaat, de ongebreidelde massa immigratie, de bizarre bedragen die aan 'het klimaat 'worden besteed, de politieke correctheid die hen de mond snoert en alle tradities wil afpakken. En een zekere Eric de Kluis kan vol dedain het over het uitschreeuwen van het eigen belang hebben, feit is dat waar deze mensen voor staan het belang van weldenkende mensen is die een normale maatschappij willen waar de staat opkomt voor het belang van zijn burgers. Nu hebben wij een elite die zich radicaal gekeerd heeft tegen haar eigen burgers en die elke logica heeft laten varen en zich, zoals Nederlandse autoriteiten in de tweede wereldoorlog, schatplichtig heeft gemaakt aan een buitenlandse entiteit, te weten de EU. De facto is Nederland een bezet land geworden waarin de eigen bevolking op het tweede plan komt en onderdrukt wordt. Meneer De Kluis is een van de vele collaborateurs met de gevstigde macht en buitenlandse belangen.
Door Martin op
En ook hier weer minachting en dedain voor deze mensen. 'Er valt weinig lijn te ontdekken', 'er zijn teveel meningen te horen'. Dat hoor ik veel vaker in de media, maar ja, wat wil je dan? Die mensen zitten met verschillende zaken waar ze boos over zijn. En wie heeft besloten dat ze maar één grief tegelijkertijd mogen uiten? Als ze meer dan één grief hebben, kan onze intellectuele politieke en culturele elite dat niet meer aan?
Door Broadcaster op
Je kunt dat wel afdoen met "het kan wel een onsje minder" maar ik vrees dat het een signaal aan de volksvertegenwoordigingen is dat veel inwoners zich niet langer vertegenwoordigd voelen. Ieder heeft weliswaar zijn eigen belang en je kunt niet ieders wensen vervullen maar het ontbreekt aan politici die daar helder over zijn. Als ik mij tot Nederland beperk zijn er de laatste jaren ook diverse besluiten genomen waar een meerderheid van de kiezers zich niet in herkent: De Europese grondwet, het verdrag met Oekraïne en recent het verdrag van Marrakesh. De neo-liberale golf die vanuit de Europese Unie over Nederland is gestort heeft er onder andere toe geleid, dat de huisvestingproblematiek aan de markt wordt overgelaten met als resultaat dat er onvoldoende en in ieder geval nauwelijks betaalbare woningen beschikbaar zijn. Dat neo-liberalisme heeft er ook toe geleid dat de kloof tussen arm en rijk steeds groter wordt. Een kleine groep heel rijken is steeds rijker geworden terwijl de meerderheid er nauwelijks op vooruit is gegaan of er zelfs op achteruit is gegaan. Dat moest zich een keer gaan wreken. Met de omvorming van een Europese gemeenschap naar een Europese Unie, de invoering van een gemeenschappelijke munt en de uitbreiding van die unie met Oost-Europese landen is de nationale invloed steeds geringer geworden. Voeg daar de komst van de vele nieuwkomers uit voormalig Oost-Europa en uit landen van buiten de Europese Unie aan toe en het zal duidelijk zijn dat veel inwoners zich steeds minder in hun eigen land herkennen terwijl ze wellicht toch graag een stukje eigen identiteit zouden willen behouden. Als je die legitieme wens naar voren brengt en niet alle Europese idealen deelt wordt je al snel als rechts-extremist weggezet. Die hautaine houding, waarvan Alexander Pechtold tot voor kort de belangrijkste representant was, heeft er mijns inziens aan bijgedragen dat er thans overal gele hesjes opduiken. Ik denk dat onze volksvertegenwoordigers zich dat mogen aanrekenen en ook een groot gedeelte van de media stond er bij en keek er naar.