of 60156 LinkedIn

Jong en oud

Nederland koerst af op een nooit eerder vertoond begrotingsoverschot. Alleen al de eerste helft van het jaar is er sprake van een plus van 14 miljard euro.

Het geld klotst tegen de spreekwoordelijke plinten. Tegelijkertijd kondigt het kabinet aan de economie nog robuuster te gaan maken door middel van de oprichting van een investeringsfonds, waarvoor ettelijke miljarden gaan worden geleend. Geld is, door de lage rente, goedkoop dezer dagen. De slogan “Let op! Geld lenen kost geld” – die verplicht moet worden gebruikt in alle reclame-uitingen voor krediet – hoor je in dit verband nergens. Wel die andere kreet: vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.

Des te schrijnender is de boodschap die de jongsten en de oudsten onder ons moeten slikken. Voor het wegnemen van de miljoenentekorten in de jeugdzorg, waarmee drie kwart van alle gemeenten kampen, trekt Den Haag geen extra structureel geld uit. Alle begrotingsoverschotten van het rijk en brandbrieven van de gemeenten ten spijt. Die worden afgescheept met een eenmalige tegemoetkoming van het rijk en moeten dan net doen of het structurele inkomsten zijn. Aan een echte oplossing voor het gigantische probleem wordt ogenschijnlijk niet gewerkt.

Met datzelfde gevoel worstelen de ouderen onder ons. Werden de pensioenen al tijdenlang niet geïndexeerd, vanaf volgend jaar dreigen zelfs verlagingen. De dekkingsgraad van bijvoorbeeld het ambtenarenpensioenfonds ABP is inmiddels – voornamelijk vanwege de lage rente – onder de kritische grens gezakt om de pensioenen op het huidige niveau te houden. Als ABP moet verlagen, dan gaan gepensioneerden dat meteen merken in hun portemonnee. Volgens een schatting van het ABP bedraagt een verlaging tussen de 0,5 en de 1,5 procent van het bruto pensioen. Die verlaging gaat dan volgend jaar in. En ook voor het jaar erop is de kans op een verlaging aanzienlijk.

Terwijl de tijd dringt, komt minister Koolmees niet veel verder dan dat hij de zorgen deelt. Jong en oud zo aan hun lot overlaten, zijn twee nauwelijks uit te leggen verhalen. Zeker afgezet tegen de halleluja-stemming rondom ’s lands financiën. Je zou, nee mag, op beide fronten meer actie verwachten.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Michael Lewis (netto betaler) op
"Het geld klotst tegen de spreekwoordelijke plinten."

De Nederlandse staatsschuld bedraagt ongeveer 404 miljard Euro! Ondanks dat volgens Hans het geld tegen de plinten klotst. Een schuld die veel sneller moet worden afgebouwd. Dat is nodig omdat de bevolking vergrijst en omdat over enkele jaren de winning van aardgas stopt.
Lekker makkelijk weer, de staatsschuld doorschuiven naar de volgende generatie
Door Gerritje (Bijna gepensioneerde) op
Nee, van Knot 'de Spaarpot' hoeven we het ook niet te verwachten.
Door Spijker (n.v.t.) op
Dit Kabinet gaat haar ondergang tegemoet en is rijp voor vernieuwing/vervanging. Dit land is niet te regeren met Dagoberts Ducks op vitale posities.