of 63908 LinkedIn

Gevestigde politiek

Wanneer je tegen de gevestigde orde en de gevestigde politiek was, dan had je in het recente verleden een paar keuzes: of je ging met je rug naar die gevestigde orde staan en stemde niet, of je bracht een proteststem uit op partijen als de SP en de PVV. Maar na verloop van tijd wordt de antipolitiek van de protestpartijen dermate gewoon dat ze ook weer deel uitmaken van de gevestigde orde. En dan ontstaat er een leemte waarin er plaats is voor een nieuwe tegenpartij. Ziedaar de opkomst van Forum voor Democratie, de gele hesjes in de politiek.

Het vreemde verschijnsel lijkt zich voor te doen dat de ‘gevestigde’ bestuurders zich in allerlei bochten wringen om tot nieuwe vormen van bestuur te komen. Daarbij staat voorop dat ze zich realiseren dat mensen meer betrokkenheid willen dan eens in de vier jaar het stemhokje betreden. Nee, mensen verwachten van bestuurders dat ze toegankelijk en communicatief zijn, dat ze open staan voor tegenspraak, dat ze rekening houden met uiteenlopende meningen en belangen, dat ze een duidelijke toekomstvisie hebben. Maar is dit werkelijk wat de kiezer wil?


Terwijl de bestuurders zich laten coachen en trainen om vooral toegankelijk en communicatief te zijn, loopt de kiezer massaal naar juist die politici die zich nauwelijks wensen te verantwoorden, die de media uitsluitend op hun eigen voorwaarden en volgens hun eigen agenda te woord willen staan.

 

Terwijl de moderne bestuurder tegenspraak organiseert en zich te pas en te onpas laat informeren over de meest uiteenlopende meningen en belangen om deze mee te kunnen wegen in zijn of haar beslissingen, ziet hij of zij met lede ogen aan hoe de kiezer wegloopt met politieke nieuwkomers die er een gewoonte van maken hun opponenten te ridiculiseren en onwelgevallige meningen zonder omhaal van tafel vegen.

Terwijl van moderne bestuurders verlangd wordt dat zij toekomstgericht zijn en rekening houden met de belangen op de lange termijn, volgt een toenemend deel van de kiezers juist de spreker die de korte termijn nadelen weet te benoemen van lange termijn oplossingen.

 

Terwijl de bestuurder zich in alle bochten wringt om vooral de aansluiting bij de burger niet te verliezen, wendt een stevig deel van deze burgers zich tot die politicus die beweert dat het juist de bestuurders zijn die zich van de burger afwenden.

 

In het land treffen we talloze bestuurders aan die open staan voor nieuwe vormen van lokaal bestuur. Het lijkt er echter op dat steeds meer burgers daar helemaal geen behoefte aan hebben, en stemmen op politici die hen doemscenario’s voorspiegelen wanneer hun vaak ongenuanceerde en weerlegbare wereldvisie niet zonder meer wordt gedeeld.

 

Maar laten we het ook niet overdrijven: zelfs al groeit een populistische partij uit tot een van de grootste van het land, het blijft een relatief kleine minderheid van de kiezers die erop heeft gestemd. Misschien ziet de grote meerderheid van de kiezers toch in dat er goede redenen zijn dat de ‘gevestigde’ politiek zich in ons staatsbestel heeft kunnen vestigen.

 

Eric de Kluis

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door de vries (ambtenaar) op
niet t/m Freek maar tot Freek...
Door de vries (ambtenaar) op
Ah, daar is ie weer: het demoniseren. Hadden we nog niet weer gehoord. Alles van @Hans opsomt t/m Freek de Jonge waren domme dingen om te zeggen. Maar wat Freek zei niet want dat was een reactie op wat Baudet had gezegd. Wat heeft hij (Baudet) gezegd? Hij heeft gezegd dat kunstenaars Nederland ondermijnen (en journalisten en universiteiten). Het mag geen verbazing opwekken dat een kunstenaar (en een journalist en een universiteit) zich dat niet laat aanleunen. Dat is niet demoniseren maar dat is een politicus die iets naar voren brengt van repliek dienen. Het was beter geweest om dat tijdens de campangne te doen maar helaas heeft in de campagne FvD en Baudet helemaal niks gezegd. Wel na de verkiezen maar niet daarvoor. Dus even in rond Nederlands: zout op met je gezeur over demoniseren als een politicus als Baudet van repliek wordt gediend. Overigens over demoninseren en bedreigen gesproken: neem voor de aardigheid eens kennis van het open riool dat Twitter en Facebook heet om te zien wat daar de geestverwanten van Baudet c.a. naar voren brengen.
Door Hans (afdelingsmanager) op
Erg jammer, al die slechte verliezers Het demoniseren van Baudet en zijn kiezers is vol aan de gang: een burgemeester (van Krimpen) die hem met de nazi's verbindt en het dan ontkent, een hoogleraar die om Volkert roept en dan weer spijt heeft, anti-racisme demonstranten die hem zingend dood wensen, een oud cabaretier die de opstand tegen hem wil. En dan zo'n hoofdredacteur die het nadrukkelijk op neemt voor de gevestigde poltiek en die geweldige moderne bestuurders. En allemaal weten ze wat er op 6 mei 2002 gebeurde en weigeren ze daar iets van te leren. Jammer, zo jammer..
Door de vries (ambtenaar) op
Wat de Kluis schrijft laat ik maar even voor wat het is. De reacties, daarover het volgende.
- Dat eeuwige gezeur over het raadgevend referendum en het afschaffen daarvan. Raadgevende referenda bestaan niet; je hebt een referendum of je hebt hem niet. Ik ben er geen voorstander van en niet om dat ik 'het volk' niet wil horen maar omdat een referendum de slechtste manier is om er achter te komen wat het volk wil.
- De media. De redenering deugt niet. Als alle media links zijn en de media zoveel invloed hebben waarom wint FvD dan zoveel stemmen. Media hebben invloed, maar de grootste en meest gelezen krant van Nederland heeft vakkundig een campagne tegen het Klimaatakkoord gevoerd en om dat nou links te noemen. Dus: we hebben in Nederland een veelzijdige en onafhankelijke pers waarbij de rechts georienteerde kranten (Telegraaf, AD) en omroepen (AVRO, TROS) veruit het grootst zijn. Ofwel: hou op te miepen over 'de media'.
- Leuk of niet: Baudet kiest zelf woorden en begrippen die direct afkomstig zijn de alt-right hoek. Dat is geen leugenachtige framing maar dat is wat Baudet gewoon zelf doet.
- Tweede leuk of niet: Baudet is een politicus en niet zo'n beetje ook. Hij heeft elke discussie vermeden met tegenstrevers bij de verkiezingen in de provincies. Geen interviews, geen vragen beantwoorden, geen programma helemaal niks. Waarom? Omdat Baudet weet dat hem dat de meeste stemmen oplevert.

Door Boris op
Krijg bijna plaastvervangende schaamte van de onbeschrijvelijke eenvoud van deze analyse, die maar weer eens aantoond dat het toch eigenlijk allemaal wel goed zit ondanks die kiezers die het allemaal maar niet willen begrijpen. Op de lagere school produceren de kinderen betere stukjes proza.
Door Rekenaar (medewerker) op
Misschien ziet de heer Eric de Kluis onwetend over het hoofd dat alle anders-stemmers niet meer geïnteresseerd zijn in die aangepaste bestuurlijke vormelementen waar hij zo hoog over opgeeft. Simpelweg omdat het vormelementen zijn die niets bijdragen aan wezenlijke inhoudelijke discussies en gewenste veranderingen.
Net zoals het refereren aan het pianospel van de heer Baudet niets bijdraagt maar wel categorisch genoemd wordt bij het op de persoon spelen van de politici die men wil afkraken.
Diegenen die kritisch zijn op de gevestigde orde staan toch ook niet continue stil bij het misplaatste geklets over vaasjes van de heer Rutte?
Het gaat over inhoud Eric de Kluis!
En wanneer u vanuit de gevestigde orde maar blijft benadrukken dat diegenen die anders over de inrichting van de samenleving denken dan u een ridicule, ongenuanceerde en weerlegbare wereldvisie hebben, zullen al die hun best-doende bestuurders in onmacht in het duister blijven tasten.
Omdat het daar niet om gaat. Omdat ze oplossingen menen te bieden vanuit hun arrogante zelfvoldaanheid door andersdenkenden als onwetenden en sukkels neer te zetten die redeneren vanuit hun onderbuik. Daar krijg je geen handen mee op elkaar!
Veel kiezers hebben goed nagedachte en willen echt wat anders. Misschien moeten de gevestigde orde en Eric Kluis incluis eens beter na gaan denken over wat dat andere nou precies is en hun opponenten serieus gaan nemen.
Misschien hebben veel mensen al heel goed nagedacht over de manier waarop zij hun mening kenbaar willen maken en hoe zo'n proces zou moeten verlopen. Veranderingen kunnen langs de geleidelijke weg lopen en daar past de "luis in de pels politiek" prima bij zoals de PSP vroeger deed en nu de PvdD.
Steeds maar informeren en spiegelen, objectieve informatie verstrekken.
Maar ook "onaangepastheid" is een heldere strategie.
Veranderingen voltrekken zich niet zonder actieve tegenhangers. Ik verwijs naar Lof der onaangepastheid van Milikowski.
Dat is onderdeel van een wereldles. De veranderingsbehoefte in de hoofden van mensen laat zich niet meer terugdringen; de huidige theses roepen steeds meer antitheses op die hun eigen vorm en politieke vertaling zoeken.
Het lijkt me niet onverstandig wanneer de gevestigde orde vanuit de eigen arrogante bubbel eens echt gaat kijken hoe de wereld er op dit moment voor heel veel mensen uitziet. Ik kan ze verzekeren dat dat meer oplevert dan het huidige eigen navelstaren!

Door Ben (gemeentejurist) op
Iemand met wie je het niet eens bent dom noemen; zo herkennen we een ware anti-democraat. De heer Wilders zit niet op het pluche maar neemt een zetel in domweg omdat hij telkens weer gekozen is voor kiezers zoals talloze andere kamerleden voor langere of kortere tijd een zetel hebben in het parlement. Hoe heet zoiets ook alweer? Oja democratie. Ik ben geen fan van Jesse Klaver maar als hij zelf beschikbaar blijft en de kiezers willen hem dan blijft hij voor mijn part tot 2050 in de Tweede kamer. En er is een verschil in elitair in de zin van neerkijken op het volk en de gemiddelde Nederlander en elitair qua smak. Bij dat laatste kijkt de stemmer er dwars door heen in de zin dat het hem niet uitmaakt, kijk maar naar de populariteit van de her Fortuyn. gemaakte volksheid zoals van de vroegere PvDA voorman Hans Spekman, daar kijkt men dwars doorheen. Dat Wilders en Baudet heulen met extreem rechts is leugenachtige framing. En afvragen waar hun loyaliteit ligt is ronduit lachwekkend. De Rusland spin is bizarre nonsens die in de VS allang van tafel is geveegd als een sprookje. En loyaliteit die ligt bij Hongarije?? Oja de welbekende sinistere supermacht die wereld wijd van de gemeenteverkiezingen in Heerenveen tot de verkiezingen in Uruguay beïnvloedt....proest...En uw belastinggeld betaald mijn salaris niet en mijn baan hou ik gescheiden van mijn politieke voorkeur, zoals het hoort.
Door Pieter op
Verbijsterend dat in ons land van mijn belastinggeld betaalde gemeentejuristen zulke dommigheden kunnen roepen. De grootste elitaire politicus met zijn Minerva, klassiek pianogepingel en Latijnse spreuken is Baudet wel. En Wilders is een van de langst op het pluche zittende kamerleden (ook van mijnbelastingcenten), dus over wie heb je het eigenlijk? En dan nog niet eens genoemd dat heren en diens aanhangers met extreem-rechts heulen. Dan kun je je afvragen waar je loyaliteit ligt: In Hongarije, Rusland of hier...
Door Ben (gemeentejurist) op
Op wat voor planeet leeft de heer De Kluis? Gevestigde’ bestuurders wringen zich in allerlei bochten om tot nieuwe vormen van bestuur te komen? Welnee, zie het afschaffen van het raadgevend referendum omdat 'het plebs' een paar keer niet met het gewenste resultaat kwam. Het uber hautaine D66 dat elke andere mening bestempeld als ongeïnformeerd en dom. De razende hetze die de voltallige mainstream media maar over het Forum en de PVV ( of Trump of Brexit) blijft uitstorten. Politieke nieuwkomers die er een gewoonte van maken hun opponenten te ridiculiseren en onwelgevallige meningen zonder omhaal van tafel vegen? Wat een ranzige omkering van de werkelijkheid. De gevestigde orde doet niets anders dan nieuwkomers ridiculiseren en onwelgevallige meningen censureren en bestempelen voor alles wat vies en voos is zoals 'racistisch, fascistisch, homofoob en wat al niet meer. Voortdurend framen van nieuwkomers met bullshit fake news. 'Terwijl de bestuurders zich laten coachen en trainen om vooral toegankelijk en communicatief te zijn', laat me niet lachen. Dat kunt u toch niet serieus menen? Natuurlijk zijn het de bestuurders die zich radicaal van de burger hebben afgewend. En stemmen op politici die hen doemscenario’s voorspiegelen wanneer hun vaak ongenuanceerde en weerlegbare wereldvisie niet zonder meer wordt gedeeld? daar bedoeld u toch de gevestigde orde partijen, het partijkartel zoals u wil, mee. Apocalyptische beelden worden geschetst bij Brexit, en rondom het 'klimaat' waarbij bizarre beslissingen worden genomen zoals van het gas af. De gewone burger is het slachtoffer van de collaboratie met de EU, de massa immigratie en de klimaat hysterie. Fantastisch dat het Forum dan nog zo'n overwinning boekt. Ondanks alle censuur en onderdrukking en propaganda en framing. Maar voor echte verandering is 100 zetels in het parlement nodig. De gevestigde orde is de vijand van de burger en de vijand van de natiestaat die het best de burger kan beschermen op alle manieren. Op dit moment valt Nederland te vergelijken met de DDR in het Warschaupact en de EU als USSR.